Suzuki Yumiko


Creator KIMURA Junnya | NOMOTO Shotaro | SUZUKI Yumiko | MIYASATO Tomoe
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 50 pp. 57 - 65
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator INOUE Kazunori | TAKAHASHI Hitoshi | SUZUKI Yumiko
Journal 教職開発研究 Issue 6 pp. 29 - 38
Date of Issued
published_at 2023-03-15
Creator Suzuki Yumiko
Journal 中等教育研究紀要 Issue 69 pp. 1 - 1
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator Nagata Tadamichi | Itou Keiko | Oosedo Kazuki | Suzuki Yumiko | Matsuura Taketo | Matsumoto Hitoshi | Miyasato Tomoe | Yamasaki Takahito | Nanba Hirotaka | Ikeda Satoshi | Iwasaka Yasuko | Okamura Miyuki | Kinoshita Hiroyoshi | Terauchi Daisuke | Yoshiga Tadao | Yonetani Takashi | Okubo Yukinori | Kisaki Taro | Takahashi Hitoshi | Yamasaki Akane
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 71 - 80
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Suzuki Yumiko
Journal 中等教育研究紀要 Issue 68
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator MIYASATO Tomoe | SUZUKI Yumiko
Journal 教職開発研究 Issue 2 pp. 39 - 47
Date of Issued
published_at 2019-03-15
Creator TAKAHASHI Hitoshi | YONEZAWA Takashi | OSEDO Kazuki | KINOSHITA Hiroyoshi | KAMEOKA Keita | NAKAI Yuka | SUZUKI Yumiko
Journal 教職開発研究 Issue 2 pp. 9 - 18
Date of Issued
published_at 2019-03-15
Creator SUZUKI Yumiko | MIYASATO Tomoe | MORIKAWA Atsuko | ZHAO Shuo
Journal 教職開発研究 Issue 2 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2019-03-15
Creator SUZUKI Yumiko | OBARA Chiho
Journal 教職開発研究 Issue 1 pp. 11 - 16
Date of Issued
published_at 2018-03-15
Creator Suzuki Yumiko
Journal 中等教育研究紀要 Issue 67
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator OKAMURA Miyuki | KIMURA Hirokazu | TANAHASHI Kenji | KUSAHARA Kazuhiro | YOSHIDA Nariakira | MARUYAMA Yasushi | KOYAMA Masataka | SUZUKI Yumiko | KINOSHITA Hiroyoshi | KUWAYAMA Hisashi | YAMASAKI Takahito | KAGEYAMA Kazuya | IWATA Shotaro | SAITO Kazuhiko | TAKESHITA Shunji | SHIMAZAKI Mari | ALFARO Francisco | Garay Garcia Alexander
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 4
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator OKAMURA Miyuki | KIMURA Hirokazu | TANAHASHI Kenji | KUSAHARA Kazuhiro | YOSHIDA Nariakira | MARUYAMA Yasushi | KOYAMA Masataka | SUZUKI Yumiko | KINOSHITA Hiroyoshi | KUWAYAMA Hisashi | YAMASAKI Takahito | KAGEYAMA Kazuya | IWATA Shotaro | SAITO Kazuhiko | TAKESHITA Shunji | Crimson Ineractive Pvt. Ltd.
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 3
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator Okamura Miyuki | Kimura Hirokazu | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Yoshida Nariakira | Maruyama Yasushi | Koyama Masataka | Suzuki Yumiko | Kinoshita Hiroyoshi | Kuwayama Hisashi | Yamasaki Takahito | Kageyama Kazuya | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Takeshita Shunji
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 2
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator Kouge Chiharu | Suzuki Yumiko
Journal 教職開発研究 Issue 3 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2020-03-15
Creator Suzuki Yumiko
Journal 中等教育研究紀要 Issue 66
Date of Issued
published_at 2020-03-31
Creator Nanba Hirotaka | Suzuki Yumiko | Matsuura Taketo | Miyasato Tomoe | Oosedo Kazuki | Kinoshita Hiroyoshi | Yamauchi Noritsugu | Kodama Makiko | Gondo Atsuko | Matsumoto Hitoshi | Nakamura Kazuyo | Itou Keiko | Ueda Atsumi | Kihara Seiichiro | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Iwasaka Yasuko | Nagata Tadamichi | Matsumiya Nagako | Terauchi Daisuke | Ikeda Satoshi | Watanabe Takumi | Kawai Norimune | Ujima Kazuhito | Hayashida Masashi | Murakami Rie
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 41 - 46
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator 今関 豊一 | Hondo Aoi | Ishii Nobutaka | Suzuki Yumiko
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 6 pp. 115 - 139
Date of Issued
published_at 2018-03-31
Creator Takahashi Hitoshi | Yonezawa Takashi | Suzuki Yumiko | Osedo Kazuki | Kinoshita Hiroyoshi | Osato Tsuyoshi | Nakai Yuka
Journal 学習開発学研究 Issue 11 pp. 135 - 142
Date of Issued
published_at 2018-03-16
Creator Suzuki Yumiko | Morikawa Atsuko | Mukugi Kyoko | Nagase Miho
Journal 学習開発学研究 Issue 11 pp. 29 - 39
Date of Issued
published_at 2018-03-16
Creator Suzuki Yumiko | Matsuda Yoshiaki
Journal 学校教育実践学研究 Volume 23 pp. 155 - 161
Date of Issued
published_at 2017-03-22
Creator Suzuki Yumiko | Yonezawa Takashi | Nakai Yuka | Miyasato Tomoe | Kinoshita Hiroyoshi | Oosedo Kazuki | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori | Matsuura Taketo | Tanaka Setsuko | Takahashi Hitoshi | Miyatani Makoto
Journal 学習開発学研究 Issue 10 pp. 33 - 42
Date of Issued
published_at 2017-03-16
Creator Suzuki Yumiko | Yonezawa Takashi | Nakai Yuka | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori | Sasaki Tetsuo | Kosaka Kentaro | Kubo Kenji | Miyaki Hideo
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 229 - 240
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Kuwayama Hisashi | Suzuki Yumiko | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Takeshita Shunji | Kinoshita Hiroyoshi | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 85 - 90
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Suzuki Yumiko | Inoue Wataru | Miyasato Tomoe | Itou Keiko | Yamasaki Takahito | Yonezawa Takashi | Nakamura Kazuyo | Matsuura Taketo | Sasaki Tetsuo | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori | Nakai Yuka
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 29 - 34
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Yonezawa Takashi | Nakai Yuka | Suzuki Yumiko | Kousaka Kentarou | Miyaki Hideo | Kubo Kenji
Journal 学習開発学研究 Issue 9 pp. 125 - 132
Date of Issued
published_at 2016-03-16
Creator Yonezawa Takashi | Inoue Wataru | Suzuki Yumiko | Kodama Makiko | Nakai Yuka | Kubo Kenji | Miyaki Hideo | Kousaka Kentarou
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第一部, 学習開発関連領域 Issue 64 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2015-12-18
Creator Kuwayama Hisashi | Suzuki Yumiko | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Takeshita Shunji | Kinoshita Hiroyoshi | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Okamura Miyuki | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 13 pp. 113 - 120
Date of Issued
published_at 2015-03-27
Creator Yonezawa Takashi | Inoue Wataru | Suzuki Yumiko | Itou Keiko | Yamasaki Takahito | Ikeda Satoshi | Oosedo Kazuki | Nakamura Kazuyo | Nagata Tadamichi | Matsuura Taketo | Taketani Hiroko | Matsumiya Nagako | Kousaka Kentarou
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 13 pp. 65 - 70
Date of Issued
published_at 2015-03-27
Creator Yamasaki Akane | Okibayashi Yohei | Ishii Shinji | Suzuki Yumiko | Morikawa Atsuko
Journal 学習開発学研究 Issue 8 pp. 241 - 244
Date of Issued
published_at 2015-03-16
Creator Suzuki Yumiko | Yonezawa Takashi | Kodama Makiko | Inoue Wataru | Kubo Kenji | Asakura Atsushi | Itou Keiko | Nakamura Kazuyo | Matsumoto Hitoshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第一部, 学習開発関連領域 Issue 62 pp. 19 - 28
Date of Issued
published_at 2013-12-20
Creator Morikawa Atsuko | Suzuki Yumiko
Journal 学習開発学研究 Issue 6 pp. 19 - 23
Date of Issued
published_at 2013-04-30
Creator Suzuki Yumiko | Nakano Hirofumi
Journal 学習開発学研究 Issue 6 pp. 11 - 18
Date of Issued
published_at 2013-04-30
Creator Suzuki Yumiko | Morikawa Atsuko | Miyasato Tomoe | Tanida Masuyuki | Imanaga Yasutaka
Journal 学校教育実践学研究 Volume 19 pp. 205 - 211
Date of Issued
published_at 2013-03-21
Creator Suzuki Yumiko | Nagase Miho | Fujihashi Tomoko | Imagawa Yasutaka | Edama Mutsumi | Matuda Yoshiaki | Miyasato Tomoe | Mukugi Kyoko | Morikawa Atsuko
Journal 学習開発学研究 Issue 4 pp. 57 - 65
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Suzuki Yumiko | Morikawa Atsuko | Edama Mutsumi
Journal 学習開発学研究 Issue 4 pp. 49 - 55
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Suzuki Yumiko | Miyasato Tomoe | Yamauchi Noritsugu | Kobayakawa Yoshinobu | Yasumatu Hiroyoshi | Kawasaki Masamori | Hayashibara Shin | Matsuo Saori | Yagyu Daisuke
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 189 - 194
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Ueda Atsumi | Isozaki Tetsuo | Suzuki Yumiko | Ito Keiko | Mutaguchi Tatsumi | Irikawa Yoshikatsu | Nagamatsu Masayasu | Morita Hideki | Tanaka Hiroyuki | Kashiba Mitsuko | Oohama Ruiko | Higashikawa Yasuo | Suzuki Akiko | Takahata Kenji | Mine Kazunami | Suzuki Rie | Matsusita Himeka | Ikeda Takashi | Kanamaru Jiyunji | Okino Seizi | Jinno Masaki | Akiyama Satoshi | Miyasato Tomoe | Inzen Fujio | Harada Ryozou | Kambara Kazuyuki | Kuwata Kazuya | Mitou Yoshiro | Takemori Koji | Ikeda Junji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 21 - 26
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Nagase Miho | Suzuki Yumiko
Journal 学習開発学研究 Issue 3 pp. 43 - 52
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Suzuki Yumiko | Edama Mutsumi | Tochigi Erika | Nakao Kyouko | Matsuda Yoshiaki | Miyasato Tomoe | Morikawa Atsuko
Journal 学習開発学研究 Issue 1 pp. 89 - 97
Date of Issued
published_at 2007-09-01
Creator Suzuki Yumiko | Nakao Kyoko | Nagase Miho | Fujihashi Tomoko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 16 pp. 145 - 155
Date of Issued
published_at 2010-03-20
Creator Suzuki Yumiko
Journal 人間教育の探究 Issue 20 pp. 61 - 66
Date of Issued
published_at 2008-03-31
Creator Suzuki Yumiko
Journal 人間教育の探究 Issue 11 pp. 73 - 77
Date of Issued
published_at 1998-03-31
Creator Suzuki Yumiko
Journal 人間教育の探究 Issue 9 pp. 100 - 102
Date of Issued
published_at 1996-03-31
Creator Suzuki Yumiko
Journal 人間教育の探究 Issue 8 pp. 59 - 77
Date of Issued
published_at 1995-03-31
Creator Suzuki Yumiko
Journal 人間教育の探究 Issue 3 pp. 19 - 37
Date of Issued
published_at 1990-09-30
Creator Suzuki Yumiko
Journal 人間教育の探究 Issue 1 pp. 121 - 136
Date of Issued
published_at 1986-07-01
Creator Suzuki Yumiko
Journal 教育學研究 Volume 63 Issue 3 pp. 329 - 330
Date of Issued
published_at 1996-09
Creator Suzuki Yumiko
Journal 広島大学学校教育学部紀要. 第一部 Volume 21 pp. 99 - 107
Date of Issued
published_at 1999-01
Creator Suzuki Yumiko
Journal 広島大学学校教育学部紀要. 第一部 Volume 20 pp. 151 - 159
Date of Issued
published_at 1998-01
Creator Suzuki Yumiko
Journal 広島大学学校教育学部紀要. 第一部 Volume 19 pp. 135 - 143
Date of Issued
published_at 1997-01
Creator Suzuki Yumiko | Miyasato Tomoe | Nakao Kyouko | Edama Mutsumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 33 pp. 405 - 414
Date of Issued
published_at 2005-03-30
Creator Suzuki Yumiko | Miyasato Tomoe | Shimono Motofumi | Hayashi Takashi | Nakao Kyouko | Imanaga Yasutaka | Edama Mutsumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 32 pp. 49 - 58
Date of Issued
published_at 2004-03-30
Creator Miyasato Tomoe | Suzuki Yumiko | Kawamoto Kunihiko | Nakayama Takashi | Takahashi Susumu | Kouyama Takaya | Nakao Kyouko | Imanaga Yasutaka
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 31 pp. 55 - 62
Date of Issued
published_at 2003-03-28
Creator Tani Eiji | Akiyama Satoshi | Kashiwagi Toshiaki | Morimoto Yasushi | Suzuki Yumiko | Kouyama Takaya | Nakao Kyoko | Takahashi Susumu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 30 pp. 251 - 260
Date of Issued
published_at 2002-03-28
Creator 服部 由美子 | Suzuki Yumiko
Journal 教育学研究紀要 Volume 29 pp. 193 - 195
Date of Issued
published_at 1984-03-31
Creator Kohyama Takaya | Kurihara Shinji | Yonezawa Takashi | Aoki Tazuko | Inoue Wataru | Suzuki Yumiko | Hayashi Takashi | Yamauchi Noritsugu | Asakura Atsushi | Itoh Keiko | Ueda Atsumi | Kihara Seiichiro | Kimura Hirokazu | Gondo Atsuko | Nakamura Kazuyo | Matsumoto Hitoshi | Mizobe Kazushige | Yamasaki Takahito | Kobayashi Hideyuki | Tanimoto Tadaaki | Wakamatsu Akihiko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 13 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Kohyama Takaya | Kurihara Shinji | Wakamoto Sumio | Inoue Wataru | Suzuki Yumiko | Hayashi Takashi | Yamauchi Noritsugu | Asakura Atsushi | Itoh Keiko | Ueda Atsumi | Kihara Seiichiro | Kimura Hirokazu | Nakamura Kazuyo | Matsumoto Hitoshi | Mizobe Kazushige | Yamasaki Takahito | Kobayashi Hideyuki | Tanimoto Tadaaki | Wakamatsu Akihiko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 12 pp. 31 - 39
Date of Issued
published_at 2006-03-20
Creator Suzuki Yumiko | Morikawa Atsuko
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第一部, 学習開発関連領域 Issue 54 pp. 65 - 71
Date of Issued
published_at 2006-03-28
Creator Suzuki Yumiko | Miyasato Tomoe | Tochigi Erika | Matsuda Yoshiaki | Morikawa Atsuko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 12 pp. 97 - 107
Date of Issued
published_at 2006-03-20
Creator Suzuki Yumiko | Matsuda Yoshiaki | Nakao Kyouko | Imanaga Yasutaka
Journal 学校教育実践学研究 Volume 10 pp. 119 - 135
Date of Issued
published_at 2004-03-20
Creator Suzuki Yumiko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 3 pp. 109 - 117
Date of Issued
published_at 1997-03-20
Creator Higuchi Satoshi | Yamauchi Noritsugu | Dobashi Takara | Maruyama Yasushi | Mori Toshiaki | Ueda Yasunari | Aoki Takao | Suzuki Yumiko
Journal
Date of Issued
Creator Miyasato Tomoe | Kohyama Takaya | Suzuki Yumiko | Nagano Yoshitomo | Nakashima Atsuo | Kimioka Tomotika | Nakayama Fumiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 279 - 284
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Miyasato Tomoe | Kohyama Takaya | Suzuki Yumiko | Ohashi Miyoko | Kato Hideo | Kimioka Tomotika | Ikeda Akiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 377 - 386
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Suzuki Yumiko | Yamasaki Takahito | Zaima Yumiko | Sugeta Naoe | Hayashi Yoshie | Shoda Ruriko | Hidani Miyuki | Doi Toru | Ashida Chie
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 127 - 133
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Kihara Seiichiro | Matsuura Nobukazu | Suzuki Yumiko | Yamasaki Takahito | Kifune Noriyuki | Shimizu Kinya | Koyama Masataka | Tashima Shunzo | Shimomukai Tatsuhiko | Takemura Shinji | Hatasa Yukiko | Yanagihara Eiji | Yokota Akiko | Hamamoto Yoshiyasu | Uchida Masazou | Fukazawa Hiroaki | Okamoto Yuko | Tokinaga Masunori | Kurihara Shinji | Matsumoto Toru | Jinno Masaki | Omatsu Yasuhiro | Kanamaru Jyunji | Kono Yoshifumi | Harada Ryozou | Shimamoto Yasushi | Kimoto Kazushige | Mito Yoshiro | Takemori Koji | Kono Susumu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 31 - 40
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Morikawa Atsuko | Suzuki Yumiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第一部, 学習開発関連領域 Issue 55 pp. 53 - 59
Date of Issued
published_at 2007-03-28
Creator Suzuki Yumiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第一部, 学習開発関連領域 Issue 53 pp. 31 - 38
Date of Issued
published_at 2005-03-28
Creator Kimura Hirokazu | Matsuura Nobukazu | Suzuki Yumiko | Maeda Shunji | Shimizu Yasuo | Isozaki Tetsuo | Koyama Masataka | Nagamatsu Masayasu | Shimomukai Tatsuhiko | Ebata Yoshio | Sakoda Kumiko | Yanagihara Eiji | Miyamoto Shiori | Okano Setsuko | Uchida Masazou | Koga Kazuhiro | Okamoto Yuko | Yamashita Yoshiki | Jinno Masaki | Omatsu Yasuhiro | Mito Koji | Kono Yoshifumi | Harada Ryozo | Shimamoto Yasushi | Kanamaru Jyunji | Takemori Koji | Hirosawa Kazuo | Zaima Yumiko | Kaneoka Miyuki | Konoeda Noboru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 241 - 250
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Miyasato Tomoe | Ishihara Naohisa | Kohyama Takaya | Suzuki Yumiko | Kimioka Tomotika
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 37 - 45
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Suzuki Yumiko | Shimizu Kinnya | Zaima Yumiko | Matsumoto Shingo | Sugeta Naoe | Miyake Mizuho | Hayashi Yoshie | Nishii Shouji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Miyahara Tomoe | Inoue Wataru | Suzuki Yumiko | Ishihara Naohisa | Okano Yoshiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 155 - 164
Date of Issued
published_at 2006-03