THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
Issue 33
Date of Issue:2005-03-30
current number
PRINT ISSN : 1346-5104
ONLINE ISSN : 2435-9041
Publisher : 広島大学学部・附属学校共同研究機構
Research of the lifelong learning which supports independence of a junior high school special class gladuetes : Enforcement and consideration of a lifelong-integrated-learning classroom
Funatsu Morihisa Kurose Motoo Imasaki Hideaki Wakamatsu Akihiko Aramori Noriyuki Oniki Tomoko Kunimoto Ikuko Okuno Masatsugu
PP. 21 - 29
The Construction of 'A Distinct Teaching Practice Program' at Hiroshima University
Wakamoto Sumio Matsuura Nobukazu Nishine Kazuo Maeda Shunji Shimizu Yasuo Isozaki Tetsuo Koyama Masataka Nagamatsu Masayasu Yui Yoshimichi Ebata Yoshio Kurachi Akemi Yanagihara Eiji Miyamoto Shiori Yoshitomi Katsunobu Hitokuwada Toru Koga Kazuhiro Okamoto Yuko Koyama Takaya Hayashi Toshio Uenosono Tsuyoshi Mito Koji Harada Ryozou Kurizono Shigehiro Imasaki Hideaki Kanamaru Jyunji Takemori Koji Hirosawa Kazuo Komekami Hiroko Okano Keiko Konoeda Noboru
PP. 31 - 40
Information support to the student teacher who is hard of hearing, and lesson management
Tanaka Yoshinori Yoshihara Masaharu Matsuura Nobukazu Imasaki Hideaki Abe Tetsuhisa Kanoe Hiroaki
PP. 47 - 53
The Curriculm Development for Collaboration between Kindergarten and Elementary School from the Point of Children's Experiences (2)
Inoue Wataru Asakura Atsushi Ishii Nobutaka Inoue Yoshiko Emoto Shigeko Kake Shiho Nakayama Fumiko Miyamoto Hirotsugu Murakami Tadakimi
PP. 107 - 116
Developing materials and instructions for International Exchange Study from kindergarten through elementary and junior high school (2)
Fukazawa Seiji Matsuura Nobukazu Matsuo Saori Suhama Miyuki Oka Yoshika Kato Hideo Sugikawa Chigusa Asakura Masao Igawa Ayuko Kuwata Kazuya
PP. 139 - 147
The Research on Japanese Language Education to Aim at Developing Language Performance in Actual Life (3)
Yoshida Hirohisa Nanba Hirotaka Jinno Masaki Mochizuki Shin Hasegawa Midori Kishita Miwako
PP. 149 - 158
For Constructing Integrated Units of Japanese and Media Studies (1) : a study on arrangement of contents and methods for students' development
Yamamoto Takaharu Sasaki Isamu Sugikawa Chigusa Kato Hideo Igawa Ayuko Kimoto Kazushige
PP. 159 - 166
Current Situation and Problems in English Classes in Elementary School Education
Miura Shogo Matsuura Nobukazu Fukazawa Seiji Hayashi Toshio Isobe Toshiaki Naitou Hiroyoshi Akamatsu Takeshi Iga Yasue Icho Hiroshi Ookuma Noriomi Goi Chiho Dan Izumi Sasahara Toyozo Harada Ryozo Hisayama Shinya
PP. 167 - 176
Research on the Process of Understanding in Elementary School Mathematics Learning (V) : Focusing on Third Graders' Conception of Weight
Katagiri Tsuyoshi Koyama Masataka Nakahara Tadao Akai Toshiyuki Isobe Toshiaki
PP. 217 - 223
Creating Children's Culture in Learning in Elementary School Science (V) : Focusing on Portfolio Assessment for Science Education
Shiba Kazumi Yamasaki Takahito Akiyama Satoshi Nishii Shoji Doi Toru
PP. 237 - 245
A Study on Developing the Science Learning to Improve the Ability of Problem Solving (2) : Introducing Particle Model into Elementary Science to construct Scientific Concept from the elementary School to the Junior High School
Yamasaki Takahito Shiba Kazumi Koyama Takaya Yoshihara Kentaro Sanda Koji Furo Kazushi Yamashita Yuki Nakahara Miho
PP. 247 - 254
The Creation of Coherent Education from Primary to Secondary Schools to Develop the Literacy for Disaster Prevention (4)
Kanoe Hiroaki Arita Masashi Nishii Shoji Doi Toru Yoshihara Kentaro Nakata Takashi Kitagawa Ryuji Yamasaki Hirofumi Hayashi Takehiro Suzuki Morihisa
PP. 273 - 278
Experiments and Practice about Oceanic Life and Ecosystem for High School Students
Otsuka Susumu Shiraga Masaya Sakai Yoichi Torigoe Kenji Takeshita Shunji Kurizono Shigehiro Yokoyama Michiaki
PP. 279 - 281
A Study on What Physical Education Should Focus Deepens 'Understanding' : From the Teaching of the Horizontal Bar Movement
Okamoto Masaki Esashi Yukimasa Matsuoka Shigenobu Fusamae Kohji Fujimoto Takahiro Miyake Yukinobu Takata Mitsuyo Gohda Daisuke
PP. 315 - 325
The Lesson which fix bases and foundations of Arts and Crafts (2) : from the case of colour study at Elementary School
PP. 339 - 346
An Instruction Plan of the Class Based on the Learners' Awareness of Their Home Life Phenomenon : The High School Students' Awareness of "Time Management"
PP. 357 - 367
PP. 369 - 379
System Development for Devising Individualized Instruction Programs for Students' Social Independence (3) : Devising and practicing individualized instruction programs in special classes of the Attached Shinonome Junior High School
Kurose Motoo Suzuki Morihisa Imasaki Hideaki Aramori Noriyuki Okuno Masatsugu Kunimoto Ikuko Oniki Tomoko Seki Kazunori Kajiyama Masashi Kaneko Kazuyo Nakata Mio Funatsu Morihisa Tanimoto Tadaaki Kobayashi Hideyuki Wakamatsu Akihiko
PP. 391 - 396
The development of the teaching materials and styles for moral lesson after 5 school years : Supporting to moral development through discussion
Suzuki Yumiko Miyasato Tomoe Nakao Kyouko Edama Mutsumi
PP. 405 - 414