Abe Tetsuhisa


Creator ABE Tetsuhisa
Journal 中等教育研究紀要 Issue 69 pp. 23 - 30
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator ABE Tetsuhisa
Journal 中等教育研究紀要 Issue 69 pp. 15 - 22
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator Awatani Yoshiko | Abe Tetsuhisa | Tsujimoto Sigeki | Kim Jongsung | Kawaguchi Hiromi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 49 pp. 25 - 32
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator ABE Tetsuhisa
Journal 中等教育研究紀要 Issue 68 pp. 3 - 20
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Abe Tetsuhisa
Journal 中等教育研究紀要 Issue 64 pp. 19 - 34
Date of Issued
published_at 2018-03-31
Creator Abe Tetsuhisa
Journal 中等教育研究紀要 Issue 63 pp. 29 - 37
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Abe Tetsuhisa
Journal 中等教育研究紀要 Issue 62 pp. 3 - 10
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Abe Tetsuhisa | Takata Satoru | Ochi Mitsugu | Hatakenaka Kazuo
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 137 - 144
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Yuasa Seiji | Yui Yoshimichi | Kusahara Kazuhiro | Abe Tetuhisa | Awatani Yoshiko | Ito Naoya | Ichinose Takae | Takata Satoru | Hashimoto Hiroshi | Hiramatsu Atsushi | Fujiwara Takanori | Miyamoto Hidemasa | Mirushima Taiji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 135 - 140
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Yuasa Seiji | Yui Yoshimichi | Kusahara Kazuhiro | Abe Tetuhisa | Awatani Yoshiko | Ito Naoya | Takata Satoru | Hasimoto Hiroshi | Fujiwara Takanori | Miyamoto Hidemasa | Iwamura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 117 - 122
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Ikeno Norio | Kobara Tomoyuki | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Kawamoto Naoki | Arita Mitsuhiro | Abe Tetsuhisa | Wakasugi Atsushi | Miyamoto Hidemasa | Inoue Naho
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 281 - 287
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Yuasa Seiji | Yui Yoshimichi | Kusahara Kazuhiro | Kohno Yoshifumi | Abe Tetuhisa | Takata Satoru | Fujiwara Takanori | Miyamoto Hidemasa | Awatani Yoshiko | Hasimoto Hiroshi | Ito Naoya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 99 - 104
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Ikeno Norio | Kobara Tomoyuki | Tanahashi Kenji | Masuhara Kazuaki | Abe Tetsuhisa | Wakasugi Atsushi | Miyamoto Hideyuki | Inoue Naho | Utsunomiya Akiko | Lee Jung-Hi | Taguchi Hiroko | Oguni Sakiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 211 - 216
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Tanaka Yoshinori | Yoshihara Masaharu | Matsuura Nobukazu | Imasaki Hideaki | Abe Tetsuhisa | Kanoe Hiroaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 33 pp. 47 - 53
Date of Issued
published_at 2005-03-30
Creator Abe Tetsuhisa | Kobara Tomoyuki
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 36 pp. 29 - 39
Date of Issued
published_at 2004-03-31
Creator Kurose Motoo | Imasaki Hideaki | Sugino Kiyotaka | Miyake Masami | Abe Tetsuhisa | Amano Hideki | Kambara Kazuyuki | Kanoe Hiroaki | Matsumae Yoshimasa | Mimasu Masanori | Oda Takafumi | Yanagihara Hironori | Hagihara Emi | Aramori Noriyuki | Izumoto Seiko | Okuno Masatsugu | Kunimoto Ikuko | Tanaka Akiko | Yamamoto Takaharu | Matsumoto Hitoshi | Kobara Tomoyuki | Kimura Hirokazu | Ueda Atsumi | Teragaito Masakazu | Hayasi Takehiro | Koga Nobuyoshi | Hamamoto Yoshiyasu | Wakamoto Sumio | Hitokuwada Toru | Matsuda Yasusada | Higashikawa Yasuo | Mada Yasuhiro | Tashima Shunzo | Fukazawa Seiji | Yanase Yosuke | Funatsu Morihisa | Kobayashi Hideyuki | Kohyama Takaya | Suzukia Yasuyuki | Ishii Shinji
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 36 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2004-03-31
Creator Ueda Kunio | Imasaki Hideaki | Abe Tetsuhisa | Oniki Tomoko | Kanoe Hiroaki | Hagihara Emi | Matsumae Yoshihisa | Asakura Atsushi | Kouyama Takaya | Kanbara Kazuyuki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 465 - 473
Date of Issued
published_at 2006-03