Takeshita Shunji


Creator Takeshita Shunji | Yokota Aya | Yamamoto Yuki
Journal 学校教育実践学研究 Volume 30 pp. 67 - 70
Date of Issued
published_at 2024-03-15
Creator Kawaguchi Hiromi | Matsumi Norio | Takeshita Shunji | Yonezawa Takashi | Nagata Tadamichi | Kageyama Kazuya | Yoshida Nariakira | Morita Aiko
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Takeshita Shunji | Tomikawa Ko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 28 pp. 17 - 20
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator Takeshita Shunji
Journal 学校教育実践学研究 Volume 27 pp. 9 - 16
Date of Issued
published_at 2021-03-19
Creator OKAMURA Miyuki | KIMURA Hirokazu | TANAHASHI Kenji | KUSAHARA Kazuhiro | YOSHIDA Nariakira | MARUYAMA Yasushi | KOYAMA Masataka | SUZUKI Yumiko | KINOSHITA Hiroyoshi | KUWAYAMA Hisashi | YAMASAKI Takahito | KAGEYAMA Kazuya | IWATA Shotaro | SAITO Kazuhiko | TAKESHITA Shunji | SHIMAZAKI Mari | ALFARO Francisco | Garay Garcia Alexander
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 4
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator OKAMURA Miyuki | KIMURA Hirokazu | TANAHASHI Kenji | KUSAHARA Kazuhiro | YOSHIDA Nariakira | MARUYAMA Yasushi | KOYAMA Masataka | SUZUKI Yumiko | KINOSHITA Hiroyoshi | KUWAYAMA Hisashi | YAMASAKI Takahito | KAGEYAMA Kazuya | IWATA Shotaro | SAITO Kazuhiko | TAKESHITA Shunji | Crimson Ineractive Pvt. Ltd.
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 3
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator Okamura Miyuki | Kimura Hirokazu | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Yoshida Nariakira | Maruyama Yasushi | Koyama Masataka | Suzuki Yumiko | Kinoshita Hiroyoshi | Kuwayama Hisashi | Yamasaki Takahito | Kageyama Kazuya | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Takeshita Shunji
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 2
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator Higuchi Hirohito | Inoue Junichi | Utsumi Ryoichi | Kajiyama Kosei | Kutsunugi Yuki | Sasaki Yasuko | Sugita Taiichi | Hiramatsu Atsushi | Asaumi Shiori | Isozaki Tetsuo | Takeshita Shunji | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 154 - 162
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Higuchi Hirohito | Inoue Junichi | Utsumi Ryoichi | Kajiyama Kosei | Kutsunugi Yuki | Sasaki Yasuko | Sugita Taiichi | Hiramatsu Atsushi | Asaumi Shiori | Isozaki Tetsuo | Takeshita Shunji | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 23 - 28
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Takeshita Shunji | Saiga Daisuke | Yoshidomi Kenichi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 26 pp. 9 - 14
Date of Issued
published_at 2020-03-20
Creator Morita Aiko | Nagata Ryota | Yonezawa Takashi | Matsumoto Hitoshi | Takeshita Shunji | Kusahara Kazuhiro | Mase Shigeo | Saito Kazuhiko | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 18 pp. 69 - 78
Date of Issued
published_at 2020-03-19
Creator Takeshita Shunji | Uehigashi Daichi | Kobayashi Makoto | Tanaka Ayumi | Yamaguchi Daisuke | Matsuura Takuya
Journal 学校教育実践学研究 Volume 25 pp. 39 - 44
Date of Issued
published_at 2019-03-20
Creator Takeshita Shunji | Kusahara Kazuhiro | Saito Kazuhiko | Mase Shigeo | Matsumoto Hitoshi | Morita Aiko | Yoshida Nariakira | Yonezawa Takashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 47 - 56
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator Takeshita Shunji | Ishihara Yusaku | Imamura Ryosuke | Ban yuka | Horita Koki
Journal 学校教育実践学研究 Volume 24 pp. 61 - 65
Date of Issued
published_at 2018-03-22
Creator Takeshita Shunji | Kusahara Kazuhiro | Mase Shigeo | Morita Aiko | Yoshida Nariakira | Yonezawa Takashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 16 pp. 59 - 68
Date of Issued
published_at 2018-03-23
Creator Hiramatsu Atsushi | Sasaki Yasuko | Shida Masakuni | Inoue Junichi | Utsumi Ryoichi | Ohgata Yusuke | Kajiyama Kousei | Kato Yuji | Kishimoto Kyoko | Sugita Taiichi | Higuchi Hirohito | Isozaki Tetsuo | Kinoshita Hiroyoshi | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Tsutaoka Takanori | Matsuura Takuya | Miyoshi Miori | Yamasaki Hirofumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 77 - 87
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Takeshita Shunji | Takao Akira
Journal 学校教育実践学研究 Volume 23 pp. 27 - 30
Date of Issued
published_at 2017-03-22
Creator Koga Nobuyoshi | Isozaki Tetsuo | Matsuura Takuya | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Tsutaoka Takanori | Umeda Takashi | Amimoto Kiichi | Takeshita Shunji | Tomikawa Ko | Yamasaki Hirofumi | Yoshidomi Kenichi | Inoue Masayuki | Yamada Shuto
Journal 学校教育実践学研究 Volume 23 pp. 19 - 26
Date of Issued
published_at 2017-03-22
Creator Mase Shigeo | Takeshita Shunji | Yamasaki Takahito | Fujinaka Toru | Kusahara Kazuhiro | Morita Aiko | Yoshida Nariakira | Yonezawa Takashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 15 pp. 47 - 56
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Utsumi Riyouichi | Inoue Jiyunichi | Shida Masakuni | Oogata Yuusuke | Kajiyama Kousei | Kato Yuji | Kishimoto Kyoko | Sasaki Yasuko | Sugita Taiichi | Higuchi Hirohito | Hiramatsu Atsushi | Isozaki Tetsuo | Kinoshita Hiroyoshi | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Tsutaoka Takanori | Maehara Toshinobu | Matsuura Takuya | Miyoshi Miori | Yamasaki Hirofumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 65 - 74
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Takeshita Shunji | Saiga Daisuke | Maga Ayane | Kinutani Kazuko | Fukuda Mika
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 143 - 148
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Kuwayama Hisashi | Suzuki Yumiko | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Takeshita Shunji | Kinoshita Hiroyoshi | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 85 - 90
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Mase Shigeo | Takeshita Shunji | Yamasaki Takahito | Kusahara Kazuhiro | Morita Aiko | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 35 - 44
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Kuwayama Hisashi | Suzuki Yumiko | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Takeshita Shunji | Kinoshita Hiroyoshi | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Okamura Miyuki | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 13 pp. 113 - 120
Date of Issued
published_at 2015-03-27
Creator Takeshita Shunji | Yoneshima Hikaru | Tanaka Yoshitaka | Hase Kiyofumi | Yoshikawa Masahiro
Journal 学校教育実践学研究 Volume 21 pp. 105 - 108
Date of Issued
published_at 2015-03-20
Creator Takeshita Shunji | Saiga Daisuke | Maga Ayane | Tokizawa Mika
Journal 学校教育実践学研究 Volume 20 pp. 73 - 78
Date of Issued
published_at 2014-03-21
Creator Ohgata Yusuke | Arita Masashi | Nakata Shinsuke | Isozaki Tetsuo | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Tsutaoka Takanori | Torigoe Kenji | Maehara Toshinobu | Yamasaki Hirofumi | Yuzawa Masamichi | Inoue Junichi | Utsumi Ryouichi | Kajiyama Kousei | Sasaki Yasuko | Shida Masanori | Shiraga Masaya | Hiramatsu Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 301 - 306
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Takeshita Shunji
Journal 学校教育実践学研究 Volume 18 pp. 87 - 90
Date of Issued
published_at 2012-03-20
Creator Takeshita Shunji | Muko Heiwa
Journal 学校教育実践学研究 Volume 17 pp. 109 - 113
Date of Issued
published_at 2011-03-20
Creator Umeda Takashi | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji
Journal 学校教育実践学研究 Volume 17 pp. 91 - 100
Date of Issued
published_at 2011-03-20
Creator Doi Toru | Furuse Kentaro | Akiyama Satoshi | Nozoe Susumu | Takeshita Shunji | Tomikawa Ko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 319 - 324
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Tsutaoka Takanori | Sasaki Yasuko | Nakata Shinsuke | Hiramatsu Atsushi | Isozaki Tetsuo | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Torigoe Kenji | Hayashi Takehiro | Maehara Toshinobu | Yuzawa Masamichi | Arita Masashi | Inoue Junichi | Utsumi Ryouichi | Ohgata Yusuke | Ogawa Maki | Kajiyama Kousei | Shiraga Masaya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 279 - 284
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Takeshita Shunji | Hara Tatsuya
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 59 pp. 15 - 21
Date of Issued
published_at 2010-12-24
Creator Otsuka Susumu | Shiraga Masaya | Sakai Yoichi | Torigoe Kenji | Takeshita Shunji | Kurizono Shigehiro | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 33 pp. 279 - 281
Date of Issued
published_at 2005-03-30
Creator Tsutaoka Takanori | Inoue Junichi | Utsumi Ryouichi | Ogawa Maki | Isozaki Tetsuo | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Torigoe Kenji | Hayashi Takehiro | Maehara Toshinobu | Yuzawa Masamichi | Arita Masashi | Ohgata Yusuke | Kajiyama Kousei | Sasaki Yasuko | Shiraga Masaya | Nakata Shinsuke | Hiramatsu Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 257 - 262
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Takeshita Shunji | Yamasaki Hirofumi | Maehara Toshinobu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 16 pp. 163 - 167
Date of Issued
published_at 2010-03-20
Creator Takeshita Shunji | Nakanishi Minoru | Akiyama Mariko
Journal 広島大学学校教育学部紀要. 第二部 Volume 21 pp. 43 - 47
Date of Issued
published_at 1999-01
Creator Takeshita Shunji | Hirose Miyuki | Ohmura Yoshihito
Journal 学校教育実践学研究 Volume 14 pp. 183 - 188
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Tsukumo Eri | Takeshita Shunji | Koga Nobuyoshi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 13 pp. 179 - 184
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Takeshita Shunji | Tamai Kayoko | Nishikawa Shinji
Journal 学校教育実践学研究 Volume 10 pp. 181 - 187
Date of Issued
published_at 2004-03-20
Creator Takeshita Shunji | Torigoe Kenji | Ohtsuka Susumu | Kuya Mitsuo
Journal 学校教育実践学研究 Volume 8 pp. 49 - 55
Date of Issued
published_at 2002-03-20
Creator Yamasaki Hirofumi | Takeshita Shunji | Yamauchi Takeo
Journal 学校教育実践学研究 Volume 13 pp. 121 - 127
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Yamasaki Hirofumi | Takeshita Shunji | Sato Takaharu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 12 pp. 129 - 135
Date of Issued
published_at 2006-03-20
Creator Takeshita Shunji | Koga Nobuyoshi | Yamasaki Hirofumi | Asakura Atsushi | Yamaguchi Keiko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 12 pp. 121 - 127
Date of Issued
published_at 2006-03-20
Creator Takeshita Shunji | Koga Nobuyoshi | Yamasaki Hirofumi | Asakura Atsushi | Kihara Masahiro | Nishida Sachiko | Une Eriko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 11 pp. 81 - 86
Date of Issued
published_at 2005-03-20
Creator Asakura Atsushi | Yamasaki Hirofumi | Takeshita Shunji | Asano Toshihisa | Koga Nobuyoshi | Hayashi Takashi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 10 pp. 85 - 93
Date of Issued
published_at 2004-03-20
Creator Yamasaki Hirofumi | Takeshita Shunji | Namba Hisaka
Journal 学校教育実践学研究 Volume 9 pp. 49 - 56
Date of Issued
published_at 2003-03-20
Creator Tsutaoka Takanori | Ohgata Yusuke | Sasaki Yasuko | Nakata Shinsuke | Isozaki Tetsuo | Torigoe Kenji | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Hayashi Takehiro | Maehara Toshinobu | Yuzawa Masamichi | Arita Masashi | Inoue Junichi | Utsumi Ryouichi | Ogawa Maki | Kajiyama Kousei | Shiraga Masaya | Hiramatsu Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 139 - 144
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Torigoe Kenji | Ohgata Yusuke | Inoue Junichi | Kishi Toshiyuki | Isozaki Tetsuo | Koga Nobuyoshi | Suzuki Morihisa | Takeshita Shunji | Hayashi Takehiro | Maehara Toshinobu | Arita Masashi | Utsumi Ryouichi | Kajiyama Kousei | Sasaki Yasuko | Shiraga Masaya | Nakata Shinsuke | Hiramatsu Atsushi | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 297 - 306
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Ohshika Kiyoyuki | Sato Takayuki | Muko Heiwa | Takeshita Shunji | Torigoe Kenji
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 53 pp. 455 - 462
Date of Issued
published_at 2005-03-28
Creator Takeshita Shunji | Niwata Yoshikazu | Hara Tatsuya
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 53 pp. 11 - 16
Date of Issued
published_at 2005-03-28
Creator Torigoe Kenji | Inoue Junichi | Kajiyama Kousei | Kishi Toshiyuki | Isozaki Tetsuo | Koga Nobuyoshi | Suzuki Morihisa | Takeshita Shunji | Hayashi Takehiro | Maehara Toshinobu | Arita Masashi | Utsumi Ryouichi | Ohgata Yusuke | Sasaki Yasuko | Shiraga Masaya | Nakata Shinsuke | Hiramatsu Atsushi | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 179 - 187
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Otsuka Susumu | Torigoe Kenji | Inoue Junichi | Sakai Yoichi | Saitou Hidetoshi | Yamasaki Takehito | Takeshita Shunji | Iwasaki Sadaharu | Shiraga Masaya | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 353 - 357
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Arita Masashi | Nakata Shinsuke | Hiramatsu Atsushi | Maehara Toshinobu | Isozaki Tetsuo | Koga Nobuyoshi | Suzuki Morihisa | Takeshita Shunji | Torigoe Kenji | Hayashi Takehiro | Inoue Junichi | Utsumi Ryouichi | Kajiyama Kosei | Kishi Toshiyuki | Sasaki Yasuko | Shiraga Masaya | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 343 - 351
Date of Issued
published_at 2006-03