Sakai Yoichi


Creator HIJIYA Akiko | SHIMAMOTO Aya | MINPO Saki | YAMASAKI Hiromi | SHIMIZU Norio | WANISHI Akihito | SAKAI Yoichi | HASHIMOTO Hiroaki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 49 - 65
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator SATO Hajime | SHIBATA Jun-ya | SAKAI Yoichi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 9 - 19
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator Shigematsu Yuya | Ochi Yuichiro | Yamaguchi Shuhei | Nakaguchi Kazumitsu | Sakai Yoichi | Shibata Jun-ya | Nishijima Wataru | Tomiyama Takeshi
Journal Fisheries Science Volume 83 pp. 373 - 382
Date of Issued
published_at 2017-03-23
Creator Shimamoto Aya | Hijiya Akiko | Minpo Saki | Yamasaki Hiromi | Wanishi Akihito | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 15 - 24
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 10 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 2018-12-25
Creator Sakai Yoichi | Endo Azusa | Iwasaki Nami | Tomiyama Takeshi | Shibata Junya | Yamaguchi Shiyuuhei | Nakaguchi Kazumitsu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 10 pp. 19 - 27
Date of Issued
published_at 2018-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Saitou Hidetoshi | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Shimizu Norio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 8 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2016-12-25
Creator Sakai Yoichi | Shimizu Norio | Umino Tetsuya
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 52 pp. 25 - 33
Date of Issued
published_at 2013-12-25
Creator Sakai Yoichi | Ochi Yuuichirou | Tsuboi Miyuki | Kadota Tatsuru | Shimizu Norio | Shoji Jun | Matsumoto Kazunori | Mabuchi Kohji | Kuniyoshi Hisato | Ohtsuka Susumu | Hashimoto Hiroaki
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 49 pp. 7 - 20
Date of Issued
published_at 2010-12-24
Creator Sakai Yoichi | Kadota Tatsuru | Shimizu Norio | Tsuboi Miyuki | Yamaguchi Shiyuuhei | Nakaguchi Kazumitsu | Go Akio | Masui Yoshinari | Hashimoto Hiroaki | Gushima Kenji
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 48 pp. 19 - 35
Date of Issued
published_at 2009-12-25
Creator Sawai Etsuro | Yamanoue Yusuke | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 48 pp. 9 - 17
Date of Issued
published_at 2009-12-25
Creator Nagasawa Kazuya | Kubo Satoshi | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 47 pp. 17 - 22
Date of Issued
published_at 2008-12-20
Creator Shigeta Toshihiro | Furumitsu Keisuke | Yamaguchi Atsuko | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 54 pp. 89 - 98
Date of Issued
published_at 2015-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Tezuka Naoaki | Nakagawa Norihisa | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saitou Hidetoshi | Shimizu Norio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 6 pp. 31 - 39
Date of Issued
published_at 2014-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 52 pp. 35 - 43
Date of Issued
published_at 2013-12-25
Creator Kawai Yuki | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 5 pp. 39 - 45
Date of Issued
published_at 2013-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Usuki Hironori | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi | Shimizu Norio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 5 pp. 21 - 28
Date of Issued
published_at 2013-12-25
Creator Shimizu Norio | Naito Junichi | Ohtsuka Susumu | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 3 pp. 97 - 102
Date of Issued
published_at 2011-12-25
Creator Shimizu Norio | Kadota Tatsuru | Tsuboi Miyuki | Sakai Yoichi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 2 pp. 43 - 52
Date of Issued
published_at 2010-12-25
Creator Ohtsuka Susumu | Kondo Yusuke | Sakai Yoichi | Shimazu Takeshi | Shimomura Michitaka | Komai Tomoyuki | Yanagi Keisuke | Fujita Toshihiko | Nishikawa Jun | Miyake Hiroshi | B. A. Venmathi Maran | Go Akio | Nagaguchi Kazumitsu | Yamaguchi Shuhei | Dechsakulwatana Chutiwan | Srinui Khwanruan | Putchakarn Sumaitt | Mulyadi | Mujiono Nova | Sutomo | Yusoff Fatimah Md.
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 2 pp. 9 - 18
Date of Issued
published_at 2010-12-25
Creator Higashide Ryosuke | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 46 pp. 15 - 19
Date of Issued
published_at 2007-12-20
Creator Takeuchi Naoko | Saeki Toshifumi | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 46 pp. 5 - 13
Date of Issued
published_at 2007-12-20
Creator Sakai Yoichi | Kadota Tatsuru | Kidera Tetsuaki | Sagara Kotaro | Shibata Jyunya | Shimizu Norio | Takeyama Tomohiro | Fujita Osamu | Hashimoto Hiroaki | Gushima Kenji
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 44 pp. 1 - 13
Date of Issued
published_at 2005-11-22
Creator Kamada Takashi | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki | Gushima Kenji
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 41 pp. 13 - 21
Date of Issued
published_at 2002-10-20
Creator Abe Yosuke | Baeck Gun Wook | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki | Gushima Kenji
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 41 pp. 1 - 11
Date of Issued
published_at 2002-10-20
Creator Otsuka Susumu | Shiraga Masaya | Sakai Yoichi | Torigoe Kenji | Takeshita Shunji | Kurizono Shigehiro | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 33 pp. 279 - 281
Date of Issued
published_at 2005-03-30
Creator Shimizu Norio | Kawata Kohdai | Matsuura Yasuhiro | Shigeta Toshihiro | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 1 pp. 85 - 89
Date of Issued
published_at 2009-12-25
Creator Kuniyoshi Hisato | Fukui Yukio | Sakai Yoichi
Journal Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Volume 70 Issue 8 pp. 1983 - 1986
Date of Issued
published_at 2006
Creator Otsuka Susumu | Torigoe Kenji | Inoue Junichi | Sakai Yoichi | Saitou Hidetoshi | Yamasaki Takehito | Takeshita Shunji | Iwasaki Sadaharu | Shiraga Masaya | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 353 - 357
Date of Issued
published_at 2006-03