Yoshida Hirohisa


Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 56 pp. 28 - 42
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator Hashima Sayaka | Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Tanimoto Hirofumi | Arikawa Sachiko | Yamamoto Yoko | Tani Eiji | Haba Kuniko | Takemori Humi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 53 - 60
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 55 pp. 67 - 78
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 63 pp. 89 - 97
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Asakura Takayuki | Yoshida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Arikawa Sachiko | Hashima Sayaka | Mito Yasuhiro | Okamoto Keiko | Shinji Isao | Nishihara Katsunori | Masuda Tomoko | Matsumoto Sayuri | Mine Naomi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 155 - 164
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 62 pp. 135 - 142
Date of Issued
published_at 2013-12-20
Creator Masuda Tomoko | Yosida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Mito Yoshihiro | Hajima Ayaka | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Sinji Isao | Nishihara Katsunori | Matsumoto Sayuri | Mine Naomi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 41 pp. 109 - 114
Date of Issued
published_at 2013-03-22
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 61 pp. 93 - 102
Date of Issued
published_at 2012-12-21
Creator Shinji Isao | Yoshida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Mito Yoshihiro | Hajima Ayaka | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Nishihara Katsunori | Masuda Tomoko | Matsumoto Sayuri | Mine Naomi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 171 - 176
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Mito Yasuhiro | Aoyama Yukinori | Tateishi Yasuyuki | Hashima Sayaka | Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 111 - 116
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 52 pp. 127 - 128
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 60 pp. 67 - 76
Date of Issued
published_at 2011-12-22
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Aoyama Yukinori | Mitoh Yasuhiro | Tateishi Yasuyuki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 207 - 212
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Yoshida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Kurose Naomi | Shinji Isao | Masuda Tomoko | Nishihara Katunori | Mine Naomi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 129 - 134
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 59 pp. 113 - 122
Date of Issued
published_at 2010-12-24
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 論叢 国語教育学 Issue 復刊1
Date of Issued
published_at 2010-09-30
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Kishita Miwako | Aoyama Yukinori | Tateishi Yasuyuki | Nagamatsu Yoko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 179 - 184
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Yosida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Kurose Naomi | Sinji Isao | Masuda Tomoko | Nishihara Katsunori | Mine Naomi | Miyamoto Koji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 111 - 117
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Iwata Shotaro | Matsuura Nobukazu | Kadoya Shigeki | Yoshida Hirohisa
Journal 学校教育実践学研究 Volume 16 pp. 117 - 126
Date of Issued
published_at 2010-03-20
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 58 pp. 93 - 102
Date of Issued
published_at 2009-12-25
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Jinno Masaki | Mochizuki Shin | Hasegawa Midori | Kishita Miwako
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 33 pp. 149 - 158
Date of Issued
published_at 2005-03-30
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Jinno Masaki | Hara Masahiro | Mochizuki Shin | Hasegawa Midori | Katsura Satoshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 32 pp. 131 - 141
Date of Issued
published_at 2004-03-30
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Jinno Masaki | Hara Masahiro | Mochizuki Shin | Katsura Satoshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 31 pp. 69 - 78
Date of Issued
published_at 2003-03-28
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Jinno Masaki | Hara Masahiro | Mochizuki Shin | Katsura Satoshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 30 pp. 45 - 54
Date of Issued
published_at 2002-03-28
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Jinno Masaki | Hara Masahiro | Kawano Junko | Mochizuki Shin
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 29 pp. 27 - 36
Date of Issued
published_at 2001-03-30
Creator Katakami Souji | Fukazawa Hiroaki | Yuzawa Masamichi | Yoshida Hirohisa | Matsuura Nobukazu | Koyama Masataka | Isozaki Tetsuo | Yoshitomi Katsunobu | Matsuoka Shigenobu | Fukuda Kimiko | Hara Masahiro | Okazaki Seiji | Akai Toshiyuki | Miyamoto Yasushi | Kozu Hiroyuki | Kinoshita Nobuo | Ogata Mitsuru | Kunikiyo Ayaka | Nishi Atsuko | Osedo Kazuki | Shinji Isao | Tsuchimoto Katsuhiko | Nishihara Katsunori | Takata Junichiro | Sunahara Toru | Kono Yoshifumi | Utsumi Ryoichi | Yuri Naoko | Hara Tomoaki | Morinaga Shunroku | Dan Izumi | Ichinose Takae
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 29 pp. 17 - 26
Date of Issued
published_at 2001-03-30
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Kishita Miwako | Aoyama Yukinori | Tateishi Yasuyuki | Nagamatsu Yoko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 313 - 318
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Yosida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Kurose Naomi | Sinji Isao | Tsuchimoto Katsuhiko | Nishihara Katsunori | Mine Naomi | Miyamoto Koji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 195 - 200
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 57 pp. 117 - 126
Date of Issued
published_at 2008-12-26
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 45 pp. 43 - 51
Date of Issued
published_at 2002-03-31
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 43 pp. 1 - 11
Date of Issued
published_at 2000-03-31
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 33 pp. 31 - 48
Date of Issued
published_at 1991-03-31
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 28 pp. 157 - 158
Date of Issued
published_at 1984-06-30
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 国語教育研究 Issue 26下 pp. 220 - 231
Date of Issued
published_at 1980-11-04
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Kishita Miwako | Aoyama Yukinori | Morizawa Shinichi | Tateishi Yasuyuki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 181 - 190
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Yoshida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Sinji Isao | Suehiro Suzue | Tsuchimoto Katsuhiko | Nishihara Katsunori | Mine Naomi | Miyamoto Koji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 67 - 76
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 56 pp. 111 - 120
Date of Issued
published_at 2007-12-28
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 55 pp. 143 - 152
Date of Issued
published_at 2007-03-28
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 52 pp. 63 - 72
Date of Issued
published_at 2004-03-28
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 50 pp. 95 - 104
Date of Issued
published_at 2002-02-28
Creator Yoshida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Sinji Isao | Suehiro Suzue | Tsuchimoto Katsuhiko | Nishihara Katsunori | Mine Naomi | Miyamoto Koji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 231 - 240
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Kishita Miwako | Hasegawa Midori | Morisawa Shinichi | Tateishi Yasuyuki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 143 - 152
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Yoshida Hirohisa | Kageyama Sanpei | Akai Toshiyuki | Osedo Kazuki | Nakata Shinsuke
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 457 - 464
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator 關 浩和 | Ikeno Norio | Yoshida Hirohisa | Nakata Shinsuke | Okamoto Norihisa
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 445 - 455
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Kadoya Shigeki | Katakami Soji | Yoshida Hirohisa | Ikeno Norio | Matsuura Nobukazu | Tanahashi Kenji | Koyama Masataka | Isozaki Tetsuo | Shimizu Kinya | Hirano Toshihide
Journal
Date of Issued
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 51 pp. 81 - 90
Date of Issued
published_at 2003-03-28
Creator Yoshida Hirohisa | Nanba Hirotaka | Jinno Masaki | Mochizuki Shin | Hasegawa Midori | Kishita Miwako
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 265 - 274
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Yoshida Hirohisa | Yamamoto Takaharu | Asakura Takayuki | Okamoto Keiko | Shinji Isao | Suehiro Suzue | Tsuchimoto Katsuhiko | Nishihara Katsunori | Mine Naomi | Miyamoto Koji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 11 - 20
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Yoshida Hirohisa
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 54 pp. 103 - 112
Date of Issued
published_at 2006-03-28