Creator ZHANG KAIHUI
Journal HABITUS Volume 26 pp. 172 - 191
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator Ji Linqing
Journal HABITUS Volume 26 pp. 149 - 171
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator 木村 敦子
Journal HABITUS Volume 26 pp. 135 - 148
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator GU YUNXING
Journal HABITUS Volume 26 pp. 118 - 134
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator Miyajima Masako
Journal HABITUS Volume 26 pp. 90 - 117
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator Ren Yanan
Journal HABITUS Volume 26 pp. 71 - 89
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator Zheng Xiyin
Journal HABITUS Volume 26 pp. 53 - 70
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator 落 晃子 | 小柳 和喜雄 | 豊福 晋平 | 中井 俊之 | 永田 裕二
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 111 - 115
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Terauchi Daisuke
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 101 - 110
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator IKEDA Seisuke
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 91 - 100
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator YAMADA Miyuki
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 81 - 90
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator NAKAMURA Toru
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 69 - 79
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Xu Xiaocui
Journal HABITUS Volume 26 pp. 38 - 52
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator Huang Ping
Journal HABITUS Volume 26 pp. 17 - 37
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator KONDO Yoshiki
Journal HABITUS Volume 26 pp. 1 - 16
Date of Issued
published_at 2022-03-20
Creator WATANABE Maho
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 59 - 68
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator WAKUI Tomohiro
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 49 - 58
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator YOKOYAMA Yuki | Ikeda Satoshi | Wakamatsu Akihiko
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 39 - 48
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Yuasa Rie
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 27 - 37
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator KAMIMOTO Yuichi | FUKUDA Hiroto
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 10 pp. 1 - 11
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Yokoyama Ryuichiro
Journal PHOENIX Issue 80 pp. 17 - 37
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator Matsuzaki Shoto
Journal PHOENIX Issue 80 pp. 1 - 16
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator MASUMOTO Hiroko
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 131 - 148
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator KLEINERT Tomomi
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 117 - 130
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator HOTTA Akira
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 99 - 116
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator TAKEDA Tomotaka
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 79 - 98
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator Kobayashi Ekiko
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 63 - 78
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator OZAKI Hajime
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 47 - 62
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator ITO Ryohei
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 31 - 46
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator NOMA Sari
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 17 - 30
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator Yoshida Mitsunobu
Journal 広島ドイツ文学 Issue 34 pp. 1 - 16
Date of Issued
published_at 2022-02-20
Creator TACHIBANA Takashi
Journal プロピレア Issue 27 pp. 110 - 103
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator FUJISHITA Sachiko
Journal プロピレア Issue 27 pp. 125 - 111
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator Fukuda Kosuke
Journal プロピレア Issue 27 pp. 132 - 126
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator YAGIHASHI Masao
Journal プロピレア Issue 27 pp. 143 - 133
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator NAKANISHI Katsuto
Journal プロピレア Issue 27 pp. 102 - 102
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator DAMASO Ferreiro Posse
Journal プロピレア Issue 27 pp. 99 - 101
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator DOIMOTO Minoru
Journal プロピレア Issue 27 pp. 98 - 98
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator TODA Satoshi
Journal プロピレア Issue 27 pp. 75 - 97
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator MIZUTANI Tomohiro
Journal プロピレア Issue 27 pp. 60 - 74
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator DOIMOTO Minoru
Journal プロピレア Issue 27 pp. 45 - 59
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator TACHIBANA Takashi
Journal プロピレア Issue 27 pp. 31 - 44
Date of Issued
published_at 2021-12-30
Creator Yoshioka Hirotaka | Okita Saki | Nakano Masashi | Minamizaki Tomoko | Nubukiyo Asako | Sotomaru Yusuke | Bonnelye Edith | Kozai Katsuyuki | Tanimoto Kotaro | Aubin Jane E | Yoshiko Yuji
Journal JBMR Plus Volume 5 Issue 6 pp. e10496 -
Date of Issued
published_at 2021-03-30
Creator Ito Shota | Minamizaki Tomoko | Kohno Shohei | Sotomaru Yusuke | Kitaura Yoshiaki | Ohba Shinsuke | Sugiyama Toshie | Aubin Jane E | Tanimoto Kotaro | Yoshiko Yuji
Journal International Journal of Molecular Sciences Volume 22 Issue 13 pp. 6745 -
Date of Issued
published_at 2021-06-23
Creator Amano Yuki | Sumiya Takahiro | Nagato Yasushi | Inagaki Tomohiro
Journal 情報処理学会研究報告. コンピュータと教育 Volume 2021-CE-162 Issue 24 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2021-11-27
Creator Kimoto Shin
Journal 真宗教学研究 Issue 42 pp. 45 - 65
Date of Issued
published_at 2021-07-01
Creator MATSUO Hiroshi
Journal ドイツ文学論集 Issue 54 pp. 49 - 55
Date of Issued
published_at 2021-10-25
Creator 髙木 文夫
Journal ドイツ文学論集 Issue 54 pp. 37 - 47
Date of Issued
published_at 2021-10-25
Creator KOBAYASHI Ekiko
Journal ドイツ文学論集 Issue 54 pp. 21 - 36
Date of Issued
published_at 2021-10-25
Creator NOMA Sari
Journal ドイツ文学論集 Issue 54 pp. 5 - 19
Date of Issued
published_at 2021-10-25
Creator Matsuo Muneyuki | Kurihara Kensuke | Toyota Taro | Suzuki Kentaro | Sugawara Tadashi
Journal Clinical & Medical Biochemistry Volume 6 Issue 3
Date of Issued
published_at 2020-10-26
Creator Abe Kazuaki | Nakashima Kenichiro
Journal Current Psychology
Date of Issued
published_at 2020
Creator ISHII Yosuke | KAI Yuichiro | MORITA Takashi | AIKAWA Hisayoshi | NAKAMURA Ryoichi
Journal Physical Therapy Research Volume 23 Issue 2 pp. 160 - 165
Date of Issued
published_at 2020-12-20
Creator Cui Wanpeng | Aida Tomomi | Ito Hikaru | Kobayashi Kenta | Wada Yusaku | Kato Shigeki | Nakano Takashi | Zhu Meina | Isa Kaoru | Kobayashi Kazuto | Isa Tadashi | Tanaka Kohichi | Aizawa Hidenori
Journal Journal of Neuroscience Volume 40 Issue 38 pp. 7241 - 7254
Date of Issued
published_at 2020-09-16
Creator Edo Ayaka | Sugita Sunao | Futatsugi Yoko | Sho Junki | Onishi Akishi | Kiuchi Yoshiaki | Takahashi Masayo
Journal International Journal of Molecular Sciences Volume 21 Issue 21 pp. 7831 -
Date of Issued
published_at 2020-10-22
Creator Nakao Yoshitaka | Kiuchi Yoshiaki | Okumichi Hideaki
Journal PLoS ONE Volume 15 Issue 9 pp. e0238395 -
Date of Issued
published_at 2020-09-23
Creator Terao Etsuko | Nakakura Shunsuke | Fujisawa Yasuko | Nagata Yuki | Ueda Kanae | Kobayashi Yui | Oogi Satomi | Dote Saki | Shiraishi Miku | Tabuchi Hitoshi | Yoneda Tsuyoshi | Fukushima Atsuki | Asaoka Ryo | Kiuchi Yoshiaki
Journal BMJ Open Ophthalmology Volume 5 pp. e000538 -
Date of Issued
published_at 2020-08-02
Creator Harada Yosuke | Okumichi Hideaki | Miyata Mayuko | Hiyama Tomona | Kiuchi Yoshiaki
Journal American Journal of Ophthalmology Case Reports Volume 19 pp. 100853 -
Date of Issued
published_at 2020-08-05
Creator Yoshinaka Asayo | Chikama Taiichiro | Kiuchi Yoshiaki
Journal American Journal of Ophthalmology Case Reports Volume 19 pp. 100852 -
Date of Issued
published_at 2020-08-05
Creator Ario Ichiro
Journal Chaos, Solitons & Fractals Volume 141 pp. 110313 -
Date of Issued
published_at 2020-10-01
Creator Itahashi Katsumi | Shimahara Hiroshi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 89 pp. 024708-1 - 024708-8
Date of Issued
published_at 2020-01-29
Creator Shimahara Hiroshi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 89 pp. 043001-1 - 043001-5
Date of Issued
published_at 2020-03-06
Creator Shimahara Hiroshi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 90 pp. 044706-1 - 044706-7
Date of Issued
published_at 2021-03-17
Creator Shimahara Hiroshi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 89 pp. 093704-1 - 093704-5
Date of Issued
published_at 2020-08-12
Creator ARIO I. | NAKAZAWA M.
Journal Archives of Mechanics Volume 72 Issue 4 pp. 283 - 306
Date of Issued
published_at 2020-08-10
Creator Ario I. | Yamashita T. | Chikahiro Y. | Nakazawa M. | Fedor K. | Graczykowski C. | Pawłowski P.
Journal Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences Volume 68 Issue 6 pp. 1319 - 1332
Date of Issued
published_at 2020-12-31
Creator MOJOO Jonathan | ZHAO Yu | KAVITHA Muthu Subash | MIYAO Junichi | KURITA Takio
Journal IEICE Transactions on Information and Systems Volume E103.D Issue 10 pp. 2154 - 2161
Date of Issued
published_at 2020-10-01
Creator Gao Fei | Choi Yongbum | Matsugi Kazuhiro
Journal MATERIALS TRANSACTIONS Volume 61 Issue 11 pp. 2178 - 2184
Date of Issued
published_at 2020-11-01
Creator Hofmann Holger F.
Journal Physical Review A Volume 102 pp. 062215 -
Date of Issued
published_at 2020-12-22
Creator Kinoshita-Kikuta Emiko | Utsumi Toshihiko | Miyazaki Aya | Tokumoto Chiharu | Doi Kyosuke | Harada Haruna | Kinoshita Eiji | Koike Tohru
Journal Scientific Reports Volume 10 pp. 16273 -
Date of Issued
published_at 2020-10-01
Creator Yasuda Keisuke | Okada Shinsuke | Okazaki Yohei | Hiasa Kyou | Tsuga Kazuhiro | Abe Yasuhiko
Journal International Journal of Implant Dentistry Volume 6 pp. 67 -
Date of Issued
published_at 2020-11-03
Creator Kondo Takashi | Toyota Yukari | Narasaki Soshi | Watanabe Tomoyuki | Miyoshi Hirotsugu | Saeki Noboru | Tsutsumi Yasuo M.
Journal JA Clinical Reports Volume 6 pp. 97 -
Date of Issued
published_at 2020-12-09
Creator Toyoshima Ayako | Moriyama Michiko | Yamashita Hidehisa | Rahman Md Moshiur | Huq KATM Ehsanul | Jahan Yasmin | Kazawa Kana
Journal Health Promotion Perspectives Volume 11 Issue 1 pp. 87 - 96
Date of Issued
published_at 2021-02-07
Creator Sakayori Nobuyuki | Katakura Masanori | Hamazaki Kei | Higuchi Oki | Fujii Kazuki | Fukabori Ryoji | Iguchi Yoshio | Setogawa Susumu | Takao Keizo | Miyazawa Teruo | Arita Makoto | Kobayashi Kazuto
Journal Communications Biology Volume 3 pp. 473 -
Date of Issued
published_at 2020-08-28
Creator Bunodiere Alex | Lee Han Soo
Journal Energies Volume 13 Issue 18 pp. 4703 -
Date of Issued
published_at 2020-09-09
Creator YATA Chikahiko | ISOBE Masataka | OHTANI Tadashi
Journal 日本教育工学会論文誌 Volume 44 Issue 3 pp. 315 - 324
Date of Issued
published_at 2021-03-10
Creator Fukumoto Wataru | Nagaoka Mami | Higaki Toru | Tatsugami Fuminari | Nakamura Yuko | Oostveen Luuk | Klein Willemijn | Prokop Mathias | Awai Kazuo
Journal European Journal of Radiology Open Volume 7 pp. 100253 -
Date of Issued
published_at 2020-09-08
Creator Tsuji Teruyuki
Journal New West Indian Guide Volume 94 pp. 211 - 244
Date of Issued
published_at 2020-11-25
Creator Yabuki Akihiro | Kawahara Sayuri | Kang Soonchul | Indra Wahyudhin Fathona
Journal Materials Science and Engineering: B Volume 262 pp. 114743 -
Date of Issued
published_at 2020-12
Creator Yabuki Akihiro | Matsuo Yuki | Kang Soonchul | Indra Wahyudhin Fathona
Journal Materials Science and Engineering: B Volume 262 pp. 114754 -
Date of Issued
published_at 2020-12
Creator Yabuki Akihiro | Iwamura Yuta | Indra Wahyudhin Fathona | Lee Ji Ha
Journal Chemical Physics Letters Volume 761 pp. 138055 -
Date of Issued
published_at 2020-12-16
Creator Yabuki Akihiro | Sakaguchi Takuhiro | Indra Wahyudhin Fathona | Lee Ji Ha
Journal New Journal of Chemistry Volume 44 pp. 19880 - 19884
Date of Issued
published_at 2020-10-28
Creator Yamamoto Masateru | Kobayashi Tsuyoshi | Mashima Hiroaki | Miki Daiki | Kuroda Shintaro | Hamaoka Michinori | Aikata Hiroshi | Chayama Kazuaki | Ohdan Hideki
Journal International Journal of Surgery Volume 80 pp. 84 - 90
Date of Issued
published_at 2020-08
Creator Honmyo Naruhiko | Kobayashi Tsuyoshi | Kuroda Shintaro | Oshita Akihiko | Onoe Takashi | Kohashi Toshihiko | Fukuda Saburo | Ohmori Ichiro | Abe Tomoyuki | Imaoka Yasuhiro | Akita Tomoyuki | Tanaka Junko | Ohdan Hideki
Journal HPB Volume 23 Issue 1 pp. 134 - 143
Date of Issued
published_at 2021-01
Creator Jin Yu | Kim Jaeheun | Kakami Shinichi | Nishida Keiya | Ogata Yoichi | Luo Hongliang
Journal International Communications in Heat and Mass Transfer Volume 118 pp. 104862 -
Date of Issued
published_at 2020-09-07
Creator Yanaoka Takuma | Hamada Yuka | Fujihira Kyoko | Yamamoto Ryo | Iwata Risa | Miyashita Masashi | Hirose Norikazu
Journal European Journal of Sport Science Volume 20 Issue 10 pp. 1307 - 1317
Date of Issued
published_at 2020-01-25
Creator Miyamoto Yasuhito | Naito Yūki
Journal Nonlinear Differential Equations and Applications Volume 27 pp. 52 -
Date of Issued
published_at 2020-10-10
Creator Yamamoto T. | Urabe Y. | Maeda N.
Journal Science & Sports Volume 35 Issue 5 pp. e148 - e155
Date of Issued
published_at 2020-10
Creator Imato Keiichi | Nakajima Hidekazu | Yamanaka Ryota | Takeda Naoya
Journal Polymer Journal Volume 53 pp. 355 - 362
Date of Issued
published_at 2020-10-22
Creator Okada Satoshi | Asano Takaki | Moriya Kunihiko | Boisson-Dupuis Stephanie | Kobayashi Masao | Casanova Jean-Laurent | Puel Anne
Journal Journal of Clinical Immunology Volume 40 pp. 1065 - 1081
Date of Issued
published_at 2020-08-27
Creator Ushiki Ikuo | Fujimitsu Ryo | Takishima Shigeki
Journal The Journal of Supercritical Fluids Volume 164 pp. 104909 -
Date of Issued
published_at 2020-10-01
Creator Watanabe Daiki | Lamboley Cedric R. | Lamb Graham D.
Journal Journal of Muscle Research and Cell Motility Volume 41 pp. 239 - 250
Date of Issued
published_at 2019-11-02
Creator 森岡 文泉
Journal 中國中世文學研究 Issue 63-64 pp. 411 - 421
Date of Issued
published_at 2014-09-29
Creator 陳 翀
Journal 中國中世文學研究 Issue 63-64 pp. 396 - 410
Date of Issued
published_at 2014-09-29
Creator Nakamura Shunsaku
Journal 中國中世文學研究 Issue 63-64 pp. 382 - 395
Date of Issued
published_at 2014-09-29
Creator 賴 多万
Journal 中國中世文學研究 Issue 63-64 pp. 376 - 381
Date of Issued
published_at 2014-09-29
Creator 太田 亨
Journal 中國中世文學研究 Issue 63-64 pp. 356 - 375
Date of Issued
published_at 2014-09-29
Creator 市瀬 信子
Journal 中國中世文學研究 Issue 63-64 pp. 332 - 355
Date of Issued
published_at 2014-09-29