Creator Seo Aira | Tanida Hajime
Journal Applied Animal Behaviour Science Volume 224 pp. 104938 -
Date of Issued
published_at 2020-01-30
Creator Mekawy Ahmad Mohammad M. | Assaha Dekoum V. M. | Ueda Akihiro
Journal Journal of Plant Research Volume 133 pp. 429 - 440
Date of Issued
published_at 2020-04-06
Creator Dong Qin | Echigo Kohei | Raboy Victor | Saneoka Hirofumi
Journal Plant Physiology and Biochemistry Volume 149 pp. 225 - 232
Date of Issued
published_at 2020-02-18
Creator Derbalah Aly | Chidya Russel | Kaonga Chikumbusko | Iwamoto Yoko | Takeda Kazuhiko | Sakugawa Hiroshi
Journal Environmental Science and Pollution Research Volume 27 pp. 14668 - 14678
Date of Issued
published_at 2020-02-12
Creator Derbalah Aly | Sunday Michael | Kato Ryota | Takeda Kazuhiko | Sakugawa Hiroshi
Journal Chemosphere Volume 244 pp. 125464 -
Date of Issued
published_at 2019-11-25
Creator Nakayama Ken-ichi | Ishita Yuuki | Chihara Takahiro | Okumura Misako
Journal Development Genes and Evolution Volume 230 Issue 3 pp. 257 - 264
Date of Issued
published_at 2020-02-06
Creator Ishita Yuuki | Chihara Takahiro | Okumura Misako
Journal Neuroscience Research Volume 154 pp. 9 - 19
Date of Issued
published_at 2020-05
Creator Woo Donghan | Kitamura Mitsuru | Takezawa Akihiro
Journal Ocean Engineering Volume 202 pp. 107084 -
Date of Issued
published_at 2020-04-15
Creator Mandal Mohammad Shamim Hasan | Hosaka Tetsuro
Journal Natural Hazards Volume 102 pp. 133 - 150
Date of Issued
published_at 2020-04-03
Creator Namiki Atsuko | Tanaka Yukie | Okumura Satoshi | Sasaki Osamu | Sano Kyohei | Takeuchi Shingo
Journal Journal of Volcanology and Geothermal Research Volume 392 pp. 106760 -
Date of Issued
published_at 2020-02-15
Creator Oki Junichi | Kuga Yukika | Yamamoto Ryo | Nakamura Kazuhiro | Yokohata Hideaki | Nishida Keiya | Ogata Yoichi
Journal Flow, Turbulence and Combustion Volume 104 pp. 817 - 833
Date of Issued
published_at 2020-04
Creator Tajima Shingo | Ebisuoka Ryoya | Watanabe Kenji | Taniguchi Takashi | Yagi Ryuta
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 89 Issue 4 pp. 044703-1 - 044703-8
Date of Issued
published_at 2020-03-09
Creator Dohi Tadashi | Okamura Hiroyuki
Journal International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering Volume 27 Issue 2 pp. 2040008 -
Date of Issued
published_at 2019-10-04
Creator Shoiful Ahmad | Ohta Taiki | Kambara Hiromi | Matsushita Shuji | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Aoi Yoshiteru | Imachi Hiroyuki | Ohashi Akiyoshi
Journal Journal of Environmental Management Volume 259 pp. 109771 -
Date of Issued
published_at 2020-04-01
Creator Muh. Nur Khoiru Wihadi | Hayashi Akio | Ozeki Tomoji | Ichihashi Katsuya | Ota Hiromi | Fujibayashi Masaru | Nishihara Sadafumi | Inoue Katsuya | Tsunoji Nao | Sano Tsuneji | Sadakane Masahiro
Journal Bulletin of the Chemical Society of Japan Volume 93 Issue 3 pp. 461 - 466
Date of Issued
published_at 2020-01-11
Creator Kim Kyeongmin | Nakashita Shinya | Hibino Tadashi
Journal Sustainable Energy and Fuels Volume 4 Issue 3 pp. 1363 - 1371
Date of Issued
published_at 2020-01-09
Creator Ushiki Ikuo | Yoshino Yuki | Hayashi Souta | Kihara Shin-ichi | Takishima Shigeki
Journal The Journal of Supercritical Fluids Volume 158 pp. 104733 -
Date of Issued
published_at 2020-04-01
Creator Xiao Cong | Kawanisi Kiyosi | Al Sawaf Mohamad Basel
Journal Estuarine, Coastal and Shelf Science Volume 233 pp. 106525 -
Date of Issued
published_at 2020-02-05
Creator Ishida Takuya | Uehara Yoshitoshi | Ikeya Tohru | Haraguchi Takashi F. | Asano Satoshi | Ogino Yohei | Okuda Noboru
Journal Limnology Volume 21 pp. 403 - 413
Date of Issued
published_at 2020-04-24
Creator Ishii Isao | Mizuno Takuyou | Kumano Soichiro | Umeno Tomohiro | Suzuki Daichi | Kurata Yuki | Suzuki Takashi | Gorbunov Denis I. | Henriques Margarida S. | Andreev Alexander V.
Journal Physical Review B Volume 101 Issue 16 pp. 165116-1 - 165116-7
Date of Issued
published_at 2020-04-15
Creator Nishida Munehiro | Matsumoto Taisei | Koga Hiroya | Kosako Terukazu | Kadoya Yutaka
Journal Physical Review B Volume 101 Issue 8 pp. 085414-1 - 085414-11
Date of Issued
published_at 2020-02-20
Creator Niwa A. | Akita Y. | Enomoto K. | Aoyama R. | Akebono H. | Sugeta A.
Journal International Journal of Fatigue Volume 132 pp. 105385 -
Date of Issued
published_at 2020-03
Creator Kawahara Daisuke | Ozawa Shuichi | Kimura Tomoki | Nagata Yasushi
Journal Journal of Applied Clinical Medical Physics Volume 22 Issue 4 pp. 184 - 192
Date of Issued
published_at 2021-04-10
Creator 安藤 麻貴 | 野呂 康 | 平松 英夫
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 95 - 122
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator du Mesnildot Stéphane
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 87 - 94
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator 野呂 康
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 77 - 86
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator ジュヌチオ アラン
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 59 - 76
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator 小柳 公代
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 41 - 58
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator 永瀬 春男
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 27 - 40
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator 萩原 直幸
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 17 - 26
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator 金澤 忠信
Journal フランス文学 Issue 33 pp. 1 - 15
Date of Issued
published_at 2021-06-01
Creator 永野 隆童
Journal ニダバ Issue 50 pp. 76 - 87
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator 馬 穎瑞
Journal ニダバ Issue 50 pp. 64 - 75
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator Kawamura Yuto
Journal ニダバ Issue 50 pp. 50 - 63
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator FUKAYA Yasuka
Journal ニダバ Issue 50 pp. 37 - 49
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator KUSUMAWATI Mutia | Nagata Ryota
Journal ニダバ Issue 50 pp. 23 - 36
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator 鈴木 博之
Journal ニダバ Issue 50 pp. 16 - 22
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator Ueno Takahumi
Journal ニダバ Issue 50 pp. 1 - 15
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator Shitamatsu Kota | Kojima Tatsuhiro | Waddell Paul G. | Sugiarto | Egawa Ooyama Haruka | Errington R. John | Sadakane Masahiro
Journal Journal of Inorganic and General Chemistry Volume 647 Issue 11 pp. 1239 - 1244
Date of Issued
published_at 2021-06-11
Creator 古浦 敏生
Journal ニダバ Issue 44 pp. 129 - 133
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator MANDAKH Oyunchimeg
Journal ニダバ Issue 44 pp. 119 - 128
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator Tiwuk Ikhtiari
Journal ニダバ Issue 44 pp. 99 - 108
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator 銭 清
Journal ニダバ Issue 44 pp. 89 - 98
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator MICHIMOTO Yuko
Journal ニダバ Issue 44 pp. 70 - 79
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator 荒河 翼
Journal ニダバ Issue 44 pp. 60 - 69
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator 松井 真雪
Journal ニダバ Issue 44 pp. 50 - 59
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator 佐藤 道雄
Journal ニダバ Issue 44 pp. 40 - 49
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator 坂口 友弥
Journal ニダバ Issue 44 pp. 20 - 29
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator 本城 二郎
Journal ニダバ Issue 44 pp. 10 - 19
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator 酒見 紀成
Journal ニダバ Issue 43 pp. 109 - 118
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator 石丸 春奈
Journal ニダバ Issue 43 pp. 69 - 78
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator MANDAKH Oyunchimeg
Journal ニダバ Issue 43 pp. 59 - 68
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator 大城 光正
Journal ニダバ Issue 43 pp. 50 - 58
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator 廣川 純子
Journal ニダバ Issue 43 pp. 31 - 39
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator 松井 真雪
Journal ニダバ Issue 43 pp. 11 - 20
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator 田原 薫
Journal ニダバ Issue 32 pp. 165 - 167
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 金 蓮淑
Journal ニダバ Issue 32 pp. 155 - 164
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator SOLVANG Harry
Journal ニダバ Issue 32 pp. 145 - 154
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 金 秀眞
Journal ニダバ Issue 32 pp. 135 - 144
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 南 得鉉
Journal ニダバ Issue 32 pp. 125 - 134
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 野上 さなみ
Journal ニダバ Issue 43 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator 野上 さなみ
Journal ニダバ Issue 32 pp. 115 - 124
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 佐藤 道雄
Journal ニダバ Issue 32 pp. 105 - 114
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 松川 陽平
Journal ニダバ Issue 32 pp. 95 - 104
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 本城 二郎
Journal ニダバ Issue 32 pp. 85 - 94
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 井浦 伊知郎
Journal ニダバ Issue 32 pp. 76 - 84
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 角谷 征昭
Journal ニダバ Issue 32 pp. 56 - 65
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 小脇 光男
Journal ニダバ Issue 32 pp. 49 - 55
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator KONISHI Hironobu
Journal ニダバ Issue 32 pp. 39 - 48
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator NISHIMURA Masahito
Journal ニダバ Issue 32 pp. 30 - 38
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 森下 峯子
Journal ニダバ Issue 32 pp. 20 - 29
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 田原 薫
Journal ニダバ Issue 32 pp. 10 - 19
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 植田 康成
Journal ニダバ Issue 32 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator 竹島 俊之
Journal ニダバ Issue 7 pp. 50 - 51
Date of Issued
published_at 1978-03-31
Creator 岡田 久
Journal ニダバ Issue 7 pp. 38 - 49
Date of Issued
published_at 1978-03-31
Creator 岸 順子
Journal ニダバ Issue 7 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 1978-03-31
Creator 酒見 紀成
Journal ニダバ Issue 7 pp. 24 - 30
Date of Issued
published_at 1978-03-31
Creator OSHIRO Terurnasa
Journal ニダバ Issue 7 pp. 9 - 23
Date of Issued
published_at 1978-03-31
Creator 和田 辨
Journal ニダバ Issue 7 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 1978-03-31
Creator 村上 勝也
Journal ニダバ Issue 6 pp. 57 - 60
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 吉城 聖顕
Journal ニダバ Issue 6 pp. 56 - 56
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 中村 平治
Journal ニダバ Issue 6 pp. 55 - 55
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 橋内 武
Journal ニダバ Issue 6 pp. 53 - 54
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 久屋 孝夫
Journal ニダバ Issue 6 pp. 50 - 52
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 田中 泰賢
Journal ニダバ Issue 6 pp. 35 - 49
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 岡田 久
Journal ニダバ Issue 6 pp. 24 - 34
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 久屋 孝夫
Journal ニダバ Issue 6 pp. 6 - 23
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator 広戸 惇
Journal ニダバ Issue 6 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 1977-03-31
Creator HASHIUCHI Takeshi
Journal ニダバ Issue 4 pp. 65 - 68
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 繩田 鉄男
Journal ニダバ Issue 4 pp. 57 - 63
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 田籠 博
Journal ニダバ Issue 4 pp. 55 - 55
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 橋内 武
Journal ニダバ Issue 4 pp. 51 - 53
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 藤原 暹
Journal ニダバ Issue 4 pp. 49 - 50
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 賀集 寛
Journal ニダバ Issue 4 pp. 47 - 48
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 関本 至
Journal ニダバ Issue 4 pp. 41 - 45
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 鈴木 覚
Journal ニダバ Issue 4 pp. 37 - 40
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 橋内 武
Journal ニダバ Issue 4 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator HASHIUCHI Takeshi
Journal ニダバ Issue 4 pp. 23 - 27
Date of Issued
published_at 1975-03-31
Creator 十河 直樹
Journal ニダバ Issue 4 pp. 11 - 22
Date of Issued
published_at 1975-03-31