Creator Hamada Yutaro | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 1 pp. 134 - 137
Date of Issued
published_at 2016-01-01
Creator Kambe Takehiro | Yamamoto Sho | Yoshida Yuta | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J98-D Issue 1 pp. 153 - 162
Date of Issued
published_at 2015-01-01
Creator Nakagawa Hibiki | Hamada Yutaro | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J98-D Issue 1 pp. 142 - 152
Date of Issued
published_at 2015-01-01
Creator Takechi Shumpei | Hayashi Naoya | Shinohara Tomoya | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J98-D Issue 1 pp. 130 - 141
Date of Issued
published_at 2015-01-01
Creator Joya Akimitsu | Maeda Kazushige | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J97-D Issue 10 pp. 1553 - 1562
Date of Issued
published_at 2014-10-01
Creator Yamamoto Sho | Kanbe Takehiro | Yoshida Yuta | Maeda Kazushige | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J96-D Issue 10 pp. 2440 - 2451
Date of Issued
published_at 2013-10-01
Creator Funaoi Hideo | Akiyama Masafumi | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J93-D Issue 3 pp. 292 - 302
Date of Issued
published_at 2010-03-01
Creator Matsuda Noriyuki | Takagi Saeko | Soga Masato | Horiguchi Tomoya | Hirashima Tsukasa | Taki Hirokazu | Yoshimoto Fuji'ichi
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J91-D Issue 2 pp. 324 - 332
Date of Issued
published_at 2008-02-01
Creator Toumoto Takahito | Horiguchi Tomoya | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J91-D Issue 2 pp. 303 - 313
Date of Issued
published_at 2008-02-01
Creator Umetsu Takanobu | Kakiya Yoshinori | Hirashima Tsukasa | Takeuchi Akira
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J91-D Issue 2 pp. 293 - 302
Date of Issued
published_at 2008-02-01
Creator Kunichika Hidenobu | Koga Takatoshi | Deyama Taishi | Murakami Takumi | Hirashima Tsukasa | Takeuchi Akira
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J91-D Issue 2 pp. 210 - 219
Date of Issued
published_at 2008-02-01
Creator Matsuda Noriyuki | Kashihara Akihiro | Hirashima Tsukasa | Toyoda Jun'ichi
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J80-D2 Issue 1 pp. 326 - 335
Date of Issued
published_at 1997-01-25
Creator Nagai Takahiro | Imanaka Takeshi | Nagasawa Yuichi | Hirashima Tsukasa | Uehara Kuniaki | Toyoda Jun'ichi
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J76-D2 Issue 12 pp. 2586 - 2596
Date of Issued
published_at 1993-12-25
Creator Kashihara Akihiro | Hirashima Tsukasa | Nakamura Yuichi | Toyoda Jun'ichi
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J74-D2 Issue 11 pp. 1583 - 1595
Date of Issued
published_at 1991-11-25
Creator Umetsu Takanobu | Hirashima Tsukasa | Takeuchi Akira
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J88-D1 Issue 1 pp. 36 - 44
Date of Issued
published_at 2005-01-01
Creator Kunichika Hidenobu | Honda Minoru | Hirashima Tsukasa | Takeuchi Akira
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J88-D1 Issue 1 pp. 25 - 35
Date of Issued
published_at 2005-01-01
Creator Kunichika Hidenobu | Katayama Tomoki | Hirashima Tsukasa | Takeuchi Akira
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J83-D1 Issue 6 pp. 702 - 709
Date of Issued
published_at 2000-06-25
Creator Nakano Akira | Hirashima Tsukasa | Takeuchi Akira
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J83-D1 Issue 6 pp. 539 - 549
Date of Issued
published_at 2000-06-25
Creator Hirashima Tsukasa | Kohno Takahiro | Kashihara Akihiro | Toyoda Jun'ichi
Journal 電子情報通信学会論文誌 A Volume J75-A Issue 2 pp. 296 - 304
Date of Issued
published_at 1992-02-25
Creator Kashihara Akihiro | Nishikawa Tomohiko | Hirashima Tsukasa | Toyoda Jun'ichi
Journal 電子情報通信学会論文誌 A Volume J75-A Issue 2 pp. 286 - 295
Date of Issued
published_at 1992-02-25
Creator Ohnishi Yoshinori | Shimasaki Kohei | Raut Sushil
Journal Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India Volume 4 Issue 2 pp. 69 - 77
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Kawada Kazuo | Ohnishi Yoshihiro | Yamamoto Toru
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 66 pp. 25 - 32
Date of Issued
published_at 2017-12-22
Creator Abdillah Muhammad
Journal
Date of Issued
Creator Annisa
Journal
Date of Issued
Creator Tsukano Michiya
Journal
Date of Issued
Creator Jiang Mingjun
Journal
Date of Issued
Creator Morita Kenichi
Journal
Date of Issued
Creator Ozaki Noriatsu | Tokumitsu Hiroyuki | Kojima Keisuke | Kindaichi Tomonori
Journal Water Science & Technology Volume 56 Issue 1 pp. 233 - 242
Date of Issued
published_at 2007-07
Creator Ozaki Noriatsu | Akagi Yuma | Kindaichi Tomonori | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science & Technology Volume 72 Issue 7 pp. 1062 - 1071
Date of Issued
published_at 2015-10
Creator Ozaki Noriatsu | Takeuchi Shin-ya | Kojima Keisuke | Kindaichi Tomonori | Komatsu Toshiko | Fukushima Takehiko
Journal Water Science & Technology Volume 66 Issue 5 pp. 983 - 992
Date of Issued
published_at 2012-07
Creator Martinez Ramirez Israel
Journal
Date of Issued
Creator Honda Takumi
Journal
Date of Issued
Creator Fujita Toru
Journal
Date of Issued
Creator Kinoshita Takuya
Journal
Date of Issued
Creator Okinishi Keiko | Yokota Hiroko | Hattori Futoshi | Sendai Shouichirou | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 43 - 51
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Zhou Xin
Journal
Date of Issued
Creator Hashizume Yasuhisa
Journal
Date of Issued
Creator Alghazawy Bahaa Aldeen
Journal
Date of Issued
Creator Awata Takanori | Goto Yumiko | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science and Technology Volume 72 Issue 12 pp. 2148 - 2153
Date of Issued
published_at 2015-12
Creator Awata Takanori | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Microbes and environments Volume 30 Issue 1 pp. 86 - 91
Date of Issued
published_at 2015-03-24
Creator Awata Takanori | Oshiki Mamoru | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi | Okabe Satoshi
Journal Applied and Environmental Microbiology Volume 79 Issue 13 pp. 4145 - 4148
Date of Issued
published_at 2013-07
Creator Kindaichi Tomonori | Nierychlo Marta | Kragelund Caroline | Nielsen Jeppe Lund | Nielsen Per Halkjær
Journal Environmental Microbiology Volume 15 Issue 6 pp. 1821 - 1831
Date of Issued
published_at 2013-06
Creator Kindaichi Tomonori | Yuri Shota | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science and Technology Volume 66 Issue 12 pp. 2556 - 2561
Date of Issued
published_at 2012-10
Creator Awata Takanori | Tanabe Katsuichiro | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science and Technology Volume 66 Issue 5 pp. 958 - 964
Date of Issued
published_at 2012-07
Creator Matsunaga Kosuke | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi | Nakahara Yoshihito | Sasakawa Manabu
Journal Water Science and Technology Volume 66 Issue 2 pp. 451 - 456
Date of Issued
published_at 2012-06
Creator Takezawa Akihiro | Daifuku Masafumi | Nakano Youhei | Nakagawa Kohya | Yamamoto Takashi | Kitamura Mitsuru
Journal Journal of Sound and Vibration Volume 365 pp. 230 - 243
Date of Issued
published_at 2016-03-17
Creator Kang Gyeong-O
Journal
Date of Issued
Creator Miyazaki Rie | Saeki You | Hirashima Tsukasa | Hayashi Yusuke
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 45 - 54
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Okinishi Keiko | Hattori Futoshi | Sendai Shouichirou | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 27 - 34
Date of Issued
published_at 2016-03-24