Creator Nakamura Go | Shibanoki Taro | Honda Yuichiro | Masuda Akito | Mizobe Futoshi | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 22 - 27
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Ogi Takashi | Iwasaki Hideharu | Aishima Kana | Iskandar Ferry | Wang Wei-Ning | Takimiya Kazuo | Okuyama Kikuo
Journal RSC Advances Volume 4 Issue 99 pp. 55709 - 55715
Date of Issued
published_at 2014-10-21
Creator Morita Kenichi | Ueno Satoshi
Journal IEICE Transactions on Information and Systems Volume E75-D Issue 1 pp. 141 - 147
Date of Issued
published_at 1992-01-25
Creator Morita Kenichi
Journal The Transactions of the IEICE Volume E73 Issue 6 pp. 978 - 984
Date of Issued
published_at 1990-06-25
Creator Morita Kenichi | Harao Masateru
Journal The Transactions of the IEICE Volume E72 Issue 6 pp. 758 - 762
Date of Issued
published_at 1989-06-25
Creator Morita Kenichi | Shirasaki Akihiko | Yoshifumi Gono
Journal The Transactions of the IEICE Volume E72 Issue 3 pp. 223 - 228
Date of Issued
published_at 1989-03-25
Creator Wang Feng
Journal
Date of Issued
Creator Murakami Eiji
Journal
Date of Issued
Creator Siti Noorain Binti Roslan
Journal
Date of Issued
Creator Tanaka Hideya | Kuriki Hitoshi | Kubo Teruhiko | Osaka Itaru | Yoshida Hiroto
Journal Chemical Communications Volume 55 Issue 46 pp. 6503 - 6506
Date of Issued
published_at 2019-06-11
Creator Furui Akira | Eto Shintaro | Nakagaki Kosuke | Shimada Kyohei | Nakamura Go | Masuda Akito | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Science Robotics Volume 4 Issue 31 pp. eaaw6339 -
Date of Issued
published_at 2019-06-26
Creator Tokura Hiroki
Journal
Date of Issued
Creator Umayahara Yasutaka
Journal
Date of Issued
Creator Daungwilailuk Totsawat
Journal
Date of Issued
Creator Rehiara Adelhard Beni
Journal
Date of Issued
Creator Pratama Aditya Tirta
Journal
Date of Issued
Creator Ozaki Noriatsu | Yamauchi Takahiro | Kindaichi Tomonori | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science & Technology Volume 79 Issue 7 pp. 1426 - 1436
Date of Issued
published_at 2019-04-22
Creator Yamamoto Masayoshi | Honda Kouya | Takatsuji Toshihiro | Sakaguchi Aya | Endo Satoru | Kawano Noriyuki | Hoshi Masaharu
Journal 広島平和科学 Volume 40 pp. 17 - 32
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Saifullah Halwan Alfisa
Journal
Date of Issued
Creator Sabri Motaz Adnan Mustafa
Journal
Date of Issued
Creator Pailai Jaruwat
Journal
Date of Issued
Creator Yamamoto Masataka
Journal
Date of Issued
Creator Nanba Shinichi | Hasegawa N. | Kishimoto M. | Nishikino M. | Ishino M. | Kawachi T.
Journal AIP Advances Volume 5 pp. 117101 -
Date of Issued
published_at 2015-11-02