Creator Azakami Hiroyuki
Journal
Date of Issued
Creator Tomoda Susumu
Journal
Date of Issued
Creator Hirotsune Masato
Journal
Date of Issued
Creator Takami Toshihiro
Journal
Date of Issued
Creator Okada Mamoru
Journal
Date of Issued
Creator Ohmura Michiroh
Journal
Date of Issued
Creator Ohshita Joji
Journal
Date of Issued
Creator Harada Yasunori
Journal
Date of Issued
Creator Kasai Tetsurou
Journal
Date of Issued
Creator Tenma Takao
Journal
Date of Issued
Creator Hirotani Daisuke | Morikawa Katsumi | Takahashi Katsuhiko
Journal 日本経営工学会論文誌 Volume 61 Issue 1 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2010-04-15
Creator Sakai Yukio | Ishizuka Satoru
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 56 Issue 524 pp. 1178 - 1185
Date of Issued
published_at 1990-04-25
Creator Yamamoto Kazuhiro | Ishizuka Satoru | Hirano Toshisuke
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 62 Issue 600 pp. 3185 - 3190
Date of Issued
published_at 1996-08-25
Creator Inoue Go | Ishizuka Satoru | Hirano Toshisuke
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 62 Issue 600 pp. 3191 - 3197
Date of Issued
published_at 1996-08-25
Creator Yamamoto Kazuhiro | Ishizuka Satoru
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 63 Issue 615 pp. 3751 - 3757
Date of Issued
published_at 1997-11-25
Creator Murakami Takahiro | Hamasaki Takashi | Ishizuka Satoru | Taki Shiro
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 64 Issue 620 pp. 1209 - 1215
Date of Issued
published_at 1998-04-25
Creator Yamamoto Kazuhiro | Asai Hiroshi | Ishizuka Satoru | Onuma Yoshiaki
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 64 Issue 624 pp. 2677 - 2682
Date of Issued
published_at 1998-08-25
Creator Hamasaki Takashi | Hasegawa Ryo | Koumura Kiminori | Ishizuka Satoru | Taki Shiro
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 65 Issue 636 pp. 2881 - 2887
Date of Issued
published_at 1999-08-25
Creator Sakai Yukio | Ishizuka Satoru
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 65 Issue 637 pp. 3191 - 3195
Date of Issued
published_at 1999-09-25
Creator Hagiwara Ryoichi | Okamoto Masaya | Ishizuka Satoru | Kobayashi Hideo | Nakamura Akira | Suzuki Minoru
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 66 Issue 652 pp. 3226 - 3232
Date of Issued
published_at 2000-12-25
Creator Morimoto Youhei | Ikeda Mio | Maekawa Takuya | Ishizuka Satoru | Taki Shiro
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 67 Issue 653 pp. 219 - 225
Date of Issued
published_at 2001-01-25
Creator Sakai Yukio | Konno Tomohisa | Ishizuka Satoru | Ishihara Atsushi
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 70 Issue 698 pp. 2620 - 2626
Date of Issued
published_at 2004-10-25
Creator Sakai Yukio | Ota Hirofumi | Ishizuka Satoru | Ishihara Atsushi
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 71 Issue 701 pp. 282 - 287
Date of Issued
published_at 2005-01-25
Creator Yamamoto Kazuhiro | Inoue Satoshi | Yamashita Hiroshi | Shimokuri Daisuke | Ishizuka Satoru | Onuma Yoshiaki
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 71 Issue 711 pp. 2741 - 2747
Date of Issued
published_at 2005-11-25
Creator Shimokuri Daisuke | Shiraga Yousuke | Ishizuka Satoru | Ishii Kazuhiro | Toh Hidemi
Journal 日本機械学會論文集. B編 Volume 75 Issue 753 pp. 1197 - 1204
Date of Issued
published_at 2009-05-25
Creator Tamaki Toru
Journal
Date of Issued
Creator Takezawa Akihiro | Nishiwaki Shinji | Kitamura Mitsuru | C. N. Silva Emílio
Journal Structural and Multidisciplinary Optimization Volume 42 Issue 3 pp. 387 - 402
Date of Issued
published_at 2010-09
Creator Takezawa Akihiro | Nii Satoru | Kitamura Mitsuru | Kogiso Nozomu
Journal Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Volume 200 Issue 25-28 pp. 2268 - 2281
Date of Issued
published_at 2011-06-15
Creator Martínez Genaro J. | Adamatzky Andrew | Morita Kenichi | Margenstern Maurice
Journal
Date of Issued
Creator 森田 憲一 | 今井 克暢
Journal
Date of Issued
Creator Imae Ichiro | Takayama Shotaro | Tokita Daisuke | Ooyama Yousuke | Komaguchi Kenji | Ohshita Joji | Sugioka Takashi | Kanehira Koichi | Harima Yutaka
Journal Polymer Volume 50 Issue 25 pp. 6198 - 6201
Date of Issued
published_at 2009-12-10
Creator He Dan | Sawa Toshiyuki | Iwamoto Takeshi | Hirayama Yuya
Journal International Journal of Adhesion and Adhesives Volume 30 Issue 6 pp. 387 - 392
Date of Issued
published_at 2010-09
Creator Toumoto Takahito
Journal
Date of Issued
Creator Kawashima Toshihiko
Journal
Date of Issued
Creator Toda Toshiyuki
Journal
Date of Issued
Creator Tomie Takashi | Inoue Shuhei | Kohno Masamichi | Matsumura Yukihiko
Journal Diamond and Related Materials Volume 19 Issue 11 pp. 1401 - 1404
Date of Issued
published_at 2010-11
Creator Ohshita Joji | Tanaka Daiki | Lee Kwang-Hoi | Kurushima Yasunori | Kajiwara Shotaro | Ooyama Yousuke | Harima Yutaka | Kunai Atsutaka | Kunugi Yoshihito
Journal Molecular Crystals and Liquid Crystals Volume 529 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2010-01
Creator Oumi Yasunori | Manabe Takuya | Sasaki Hitoshi | Inuzuka Toshiyasu | Sano Tsuneji
Journal Applied Catalysis A: General Volume 388 Issue 1-2 pp. 256 - 261
Date of Issued
published_at 2010-11-20
Creator Gehman V. M | Doe P. J | Robertson R. G. H | Will D. I | Ejiri Hroyasu | Hazama Ryuta
Journal Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment Volume 622 Issue 3 pp. 602 - 607
Date of Issued
published_at 2010-10-21
Creator Yoshida Hideto | Nishimura Yusuke | Fukui Kunihiro | Yamamoto Tetsuya
Journal Powder Technology Volume 204 Issue 1 pp. 54 - 62
Date of Issued
published_at 2010-12-10
Creator Nishizaki Ichiro | Katagiri Hideki | Hayashida Tomohiro
Journal Central European Journal of Operations Research Volume 18 Issue 3 pp. 383 - 396
Date of Issued
published_at 2010-09
Creator Yabuki Akihiro | Arriffin Norzafriza
Journal Thin Solid Films Volume 518 Issue 23 pp. 7033 - 7037
Date of Issued
published_at 2010-09-30
Creator Tada Tomoyuki | Cai Zhengguo | Nakayama Yuushou | Shiono Takeshi
Journal Macromolecular Chemistry and Physics Volume 211 Issue 19 pp. 2132 - 2137
Date of Issued
published_at 2010
Creator Cai Zhengguo | Nakayama Yuushou | Shiono Takeshi
Journal Macromolecular Research Volume 18 Issue 8 pp. 737 - 741
Date of Issued
published_at 2010
Creator Fujii Masashi | Awazu Akinori | Nishimori Hiraku
Journal Physical Review E Volume 82 Issue 2 pp. 015102-1 - 015102-4
Date of Issued
published_at 2010
Creator Furukawa Yusuke | Ario Ichiro | Tanaka Yoshikazu | Chikahiro Yuki | Sakuno Yuji | Tsubaki Ryota
Journal 広島大学大学院工学研究科研究報告 Volume 59 Issue 1
Date of Issued
published_at 2010
Creator Hata Yoshiya | Nakamura Susumu | Nozu Atsushi | Shibao Susumu | Murakami Yohei | Ichii Koji
Journal 広島大学大学院工学研究科研究報告 Volume 59 Issue 1
Date of Issued
published_at 2010
Creator Sugeo Yuya | Hayashida Tomohiro | Nishizaki Ichiro
Journal 広島大学大学院工学研究科研究報告 Volume 59 Issue 1
Date of Issued
published_at 2010
Creator Kinoshita Hiroki | Ichii Koji | Tsuchida Takashi | Morikawa Yoshiyuki | Takahashi Hidenori | Shinozaki Haruhiko | Maruyama Kenji | Takahashi Yasunori
Journal 広島大学大学院工学研究科研究報告 Volume 59 Issue 1
Date of Issued
published_at 2010
Creator Kambara Rika | Hayashida Tomohiro | Nishizaki Ichiro
Journal 広島大学大学院工学研究科研究報告 Volume 59 Issue 1
Date of Issued
published_at 2010
Creator Tamaki Toru
Journal
Date of Issued
published_at 2010-11-17
Creator Tanabe Teruo | Tanaka Yo'ichi | Tanaka Daisaku | Taniguchi Yuji | Toyoda Masatoshi | Kawai Jun | Ishii Hideshi | Riu Chenlin | Yilixiati Yibulayin | Hayakawa Shinjiro | Kitajima Yoshinori | Terada Yasuko
Journal 分析化学 Volume 53 Issue 12 pp. 1411 - 1418
Date of Issued
published_at 2004-12-05
Creator Hirokawa Takeshi | Okamoto Hikaru | Xu Zhongqi | Ikuta Natsuki
Journal 分析化学 Volume 52 Issue 12 pp. 1069 - 1079
Date of Issued
published_at 2003-12-05
Creator Takemi Hirokatsu | Shidawara Hokuto | Ito Kazuaki | Hashimoto Yoshio | Nishiyama Fumitaka | Hirokawa Takeshi
Journal 分析化学 Volume 51 Issue 11 pp. 1063 - 1068
Date of Issued
published_at 2002-11-05
Creator Hayakawa Shinjiro
Journal 分析化学 Volume 45 Issue 2 pp. 125 - 134
Date of Issued
published_at 1996-02-05
Creator Takagi Hiroyuki | Oumi Yasunori | Uozumi Toshiya | Masuda Takashi | Sano Tsuneji
Journal 石油学会誌 Volume 44 Issue 2 pp. 131 - 134
Date of Issued
published_at 2001-03-01
Creator Sano Tsuneji | Kiyozumi Yoshimichi | Shin Shigemitsu
Journal 石油学会誌 Volume 35 Issue 6 pp. 429 - 440
Date of Issued
published_at 1992-11-01
Creator Sano Tsuneji
Journal 石油学会誌 Volume 35 Issue 2 pp. 119 - 127
Date of Issued
published_at 1992-03-01
Creator Takishima Shigeki | Nakamura Kiyoshito | Sasaki Masakazu | Masuoka Hirokatsu
Journal 石油学会誌 Volume 33 Issue 5 pp. 332 - 336
Date of Issued
published_at 1990-09-01
Creator Sasaki Masakazu | Takishima Shigeki | Masuoka Hirokatsu
Journal 石油学会誌 Volume 33 Issue 5 pp. 304 - 310
Date of Issued
published_at 1990-09-01
Creator Sasaki Masakazu | Takishima Shigeki | Masuoka Hirokatsu
Journal 石油学会誌 Volume 32 Issue 2 pp. 67 - 74
Date of Issued
published_at 1989-03-01
Creator Sano Tsuneji | Takaya Haruo
Journal 石油学会誌 Volume 29 Issue 4 pp. 267 - 279
Date of Issued
published_at 1986-07-01
Creator Sano Tsuneji | Shoji Hiroshi | Okabe Kiyomi | Saito Kenji | Hagiwara Hiroyuki | Hosoya Tadasuke | Takaya Haruo
Journal 石油学会誌 Volume 29 Issue 3 pp. 257 - 261
Date of Issued
published_at 1986-05-01
Creator Sano Tsuneji | Okabe Kiyomi | Syoji Hiroshi | Saito Kenji | Okado Hideo | Yasumoto Yoshio | Hagiwara Hiroyuki | Takaya Haruo
Journal 石油学会誌 Volume 29 Issue 2 pp. 178 - 182
Date of Issued
published_at 1986-03-01
Creator Sano Tsuneji | Takaya Haruo | Okabe Kiyomi | Saito Kenji | Hagiwara Hiroyuki | Okado Hideo
Journal 石油学会誌 Volume 29 Issue 1 pp. 89 - 92
Date of Issued
published_at 1986-01-01
Creator Yoshida Hideto | Yorizane Masahiro
Journal 石油学会誌 Volume 28 Issue 2 pp. 183 - 186
Date of Issued
published_at 1985-03-01
Creator Yoshida Hideto | Yorizane Masahiro
Journal 石油学会誌 Volume 26 Issue 2 pp. 110 - 115
Date of Issued
published_at 1983-03-01
Creator Yoshida Hideto | Yorizane Masahiro
Journal 石油学会誌 Volume 26 Issue 1 pp. 78 - 81
Date of Issued
published_at 1983-01-01
Creator Yoshida Hideto | Yamane Hiroshi | Yorizane Masahiro
Journal 石油学会誌 Volume 24 Issue 3 pp. 178 - 180
Date of Issued
published_at 1981-05-01
Creator Hirokawa Takeshi | Ikuta Natsuki | Yoshiyamam Tatsuya | Okamoto Hikaru | Shibayama Takayuki | Manabe Yuuki
Journal 生物物理化学 Volume 45 Issue 2 pp. 103 - 109
Date of Issued
published_at 2001
Creator Sato Yoshiyuki | Chikatsune Tetsuya | Hayashi Kazunari | Takishima Shigeki | Masuoka Hirokatsu | Yamamoto Hirokazu | Takasugi Masanobu
Journal 成形加工 Volume 16 Issue 4 pp. 247 - 253
Date of Issued
published_at 2004-04-20
Creator Asaoka Satoshi | Yamamoto Tamiji | Hayakawa Shinjiro
Journal 水環境学会誌 Volume 32 Issue 7 pp. 363 - 368
Date of Issued
published_at 2009-07-10
Creator Miyauchi Shinnosuke | Sano Tsuneji | Takada Keiichi | Ohkita Kumakazu
Journal 材料 Volume 28 Issue 312 pp. 894 - 899
Date of Issued
published_at 1979-09-15
Creator Yoshida Hideto | Ohsugi Takeshi | Masuda Hiroaki | Iinoya Koichi
Journal 材料 Volume 25 Issue 274 pp. 667 - 670
Date of Issued
published_at 1976-07-15
Creator Hayakawa Shinjiro
Journal 放射光 Volume 13 Issue 4 pp. 313 - 318
Date of Issued
published_at 2000-08-31
Creator Hayashi Kouichi | Kawai Jun | Hayakawa Shinjiro | Goto Shunji | Nihei Yoshimasa | Gohshi Yohichi
Journal 放射光 Volume 11 Issue 5 pp. 361 - 367
Date of Issued
published_at 1998-11-30