Sugimura Shinichiro


Creator Furukawa Yoshiya | Fuji Shohei | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 22 pp. 67 - 82
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator FUJI Shohei | SUGIMURA Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 44 pp. 49 - 55
Date of Issued
published_at 2022-10-25
Creator HAMADA Shoko | SUGIMURA Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 44 pp. 35 - 47
Date of Issued
published_at 2022-10-25
Creator NANAKIDA Atsushi | SUGIMURA Shinichiro | NAKATSUBO Fuminori | SHIMIZU Hisayo | IMBE Kazuto | OMOTE Natsuko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 44 pp. 5 - 16
Date of Issued
published_at 2022-10-25
Creator Fuji Shohei | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 21 pp. 87 - 100
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Kimioka Tomochika | Watanabe Takuma | Morita Mikaho | Ito Kodai | Kake Shiho | Sugimura Shinichiro | Shimizu Hisayo
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 49 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator ZHENG Xiaolin | SUGIMURA Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 83 - 90
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator UEYAMA Rutsuko | SUGIMURA Shinichiro | SHIMIZU Hisayo | HAMADA Shoko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 25 - 34
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator SUGIMURA Shinichiro | UEYAMA Rutsuko | HAMADA Shoko | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 15 - 23
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator SHIMIZU Hisayo | HAMADA Shoko | UEYAMA Rutsuko | SUGIMURA Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 5 - 13
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator Nanakida Atsushi | Shimizu Hisayo | Sugimura Shinichiro | Nakatsubo Fuminori | Tsugawa Noriko | Tomita Masako | Mori Yoriko | Zhou Xinhui | Motooka Mihoko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 40 pp. 83 - 91
Date of Issued
published_at 2018-10-19
Creator Ueyama Rutsuko | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 40 pp. 61 - 71
Date of Issued
published_at 2018-10-19
Creator Zheng Xiaolin | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 39 pp. 5 - 11
Date of Issued
published_at 2017-09-22
Creator Ogamo Chisuzu | Matsumoto Shingo | Kuhara Yuki | Sekiguchi Michihiko | Nakamura Keiko | Ueda Takesi | Shimizu Hisayo | Sugimura Shinichirou
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 1 - 7
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Ueyama Rutsuko | Sugimura Shinichirou
Journal 幼年教育研究年報 Volume 37 pp. 107 - 113
Date of Issued
published_at 2015-10-15
Creator Shimizu Hisayo | Zheng Xiaolin | Uragami Moe | Ueyama Rutsuko | Miyake Hidenori | Nagano Misaki | Hujioka Maki | Shimizu Kenji | Sugimura Shinichirou
Journal 幼年教育研究年報 Volume 37 pp. 75 - 83
Date of Issued
published_at 2015-10-15
Creator Ito Yu | Uragami Moe | Ueyama Rutsuko | Sakai Aiichiro | Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichirou | Nakatsubo Fuminori
Journal 幼年教育研究年報 Volume 37 pp. 47 - 53
Date of Issued
published_at 2015-10-15
Creator Sakai Aiichiro | Uragami Moe | Ueyama Rutsuko | Ito Yu | Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichirou | Nakatsubo Fuminori
Journal 幼年教育研究年報 Volume 37 pp. 37 - 45
Date of Issued
published_at 2015-10-15
Creator Sugimura Shinichirou
Journal 幼年教育研究年報 Volume 37 pp. 33 - 34
Date of Issued
published_at 2015-10-15
Creator Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichirou | Nakatsubo Fuminori | Shimizu Hisayo | Shimazu Reiko | Oka Naoki | Kurihara Shinji | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 19 - 28
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Zheng Xiaolin | Sugimura Shinichirou
Journal 幼年教育研究年報 Volume 36 pp. 43 - 51
Date of Issued
published_at 2014-09-30
Creator Shimizu Hisayo | Zheng Xiaolin | Uragami Moe | Shimizu Kenji | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 36 pp. 5 - 12
Date of Issued
published_at 2014-09-30
Creator Ohno Ayumi | Nakatsubo Fuminori | Sugimura Shinichirou | Nanakida Atsushi
Journal 幼年教育研究年報 Volume 34 pp. 19 - 26
Date of Issued
published_at 2012-07-31
Creator Yuzawa Masamichi | Miyatani Makoto | Chujo Kazumitsu | Sugimura Shinichirou | Morita Aiko | Minakuchi Keigo
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 13 pp. 37 - 43
Date of Issued
published_at 2015-03-27
Creator Matsumoto Shingo | Sugimura Shinichirou | Nakatsubo Fuminori | Shimizu Hisayo | Kaneoka Miyuki | Kuhara Yuki | Hori Nami
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 35 - 42
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Kuhara Yuki | Sekiguchi Michihiko | Ogamo Chisuzu | Matsumoto Shingo | Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichirou | Nakatsubo Fuminori | Ueda Takesi | Matsuo Chiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 25 - 33
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Matsumoto Shingo | Nakatsubo Fuminori | Sugimura Shinichiro | Kaneoka Miyuki | Kuhara Yuki | Hori Nami | Ogamo Chisuzu | Sekiguchi Michihiko | Shouda Ruriko | Tanaka Keiko | Tamaki Miwa
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 183 - 190
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Ogamo Chisuzu | Sekiguchi Michihiko | Kuhara Yuki | Matsumoto Shingo | Hori Nami | Shouda Ruriko | Tamaki Miwa | Tanaka Keiko | Kaneoka Miyuki | Matsuo Chiaki | Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichiro
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 113 - 118
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Uragami Moe | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 13 pp. 219 - 227
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Ueyama Rutsuko | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 13 pp. 211 - 218
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Matsumoto Shingo | Nakatsubo Fuminori | Sugimura Shinichiro | Kaneoka Miyuki | Higiri Keiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 41 pp. 133 - 140
Date of Issued
published_at 2013-03-22
Creator Higiri Keiko | Sekiguchi Michihiko | Ogamo Chisuzu | Kuhara Yuki | Matsuo Chiaki | Sugimura Shinichiro | Nanakida Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 41 pp. 115 - 122
Date of Issued
published_at 2013-03-22
Creator Hamada Shoko | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 32 pp. 125 - 132
Date of Issued
published_at 2010-12-01
Creator Tada Yukiko | Ota Noriko | Inoue Satoko | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 32 pp. 73 - 79
Date of Issued
published_at 2010-12-01
Creator Asakawa Atsushi | Sugimura Shinichirou | Okahana Kiichiro | Maki Ryota | Zheng Xiaolin
Journal 幼年教育研究年報 Volume 33 pp. 105 - 113
Date of Issued
published_at 2011-12-01
Creator Okahana Kiichiro | Maki Ryota | Sato Yuki | Asakawa Atsushi | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 33 pp. 73 - 78
Date of Issued
published_at 2011-12-01
Creator Ota Noriko | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 33 pp. 49 - 54
Date of Issued
published_at 2011-12-01
Creator Kondo Aya | Asada Hanae | Minakuchi Keigo | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 33 pp. 41 - 48
Date of Issued
published_at 2011-12-01
Creator Matsumoto Shingo | Nakatsubo Fuminori | Sugimura Shinichiro | Hayashi Yoshie | Higiri Keiko | Syouda Ruriko | Fujihashi Tomoko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 177 - 182
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Ochiai Sayuri | Sekiguchi Michihiko | Sugimura Shinichiro | Ueda Takeshi | Matsuo Chiaki | Kuhara Yuki | Higiri Keiko | Fujihashi Tomoko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 141 - 146
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Ota Noriko | Komiyama Maiko | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 10 pp. 301 - 310
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Sugimura Shinichirou | Asakawa Atsushi | Okahana Kiichiro | Maki Ryota | Matsumoto Shingo | Higiri Keiko | Sugeta Naoe | Hayashi Yoshie | Ochiai Sayuri | Kuhara Yuki | Sato Yuki | Zheng Xiaolin
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 303 - 308
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Okahana Kiichiro | Sugimura Shinichiro | Hayashi Yoshie | Matsumoto Shingo | Kuhara Yuki | Higiri Keiko | Ochiai Sayuri | Yamamoto Takaharu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 165 - 170
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Yuzawa Masamichi | Aoyama Yukinori | Ito Koichi | Maeda Kenichi | Nakata Shinsuke | Miyatani Makoto | Chujo Kazumitsu | Sugimura Shinichiro | Morita Aiko | Yamada Kyoko | Kondo Aya | Tateishi Yasuyuki | Kishita Miwako | Mito Yasuhiro
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 39 - 44
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Okahana Kiichiro | Tada Yukiko | Asakawa Atsushi | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 31 pp. 131 - 137
Date of Issued
published_at 2009-07-21
Creator Asakawa Atsushi | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 31 pp. 103 - 111
Date of Issued
published_at 2009-07-21
Creator Tada Yukiko | Ota Noriko | Inoue Satoko | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 31 pp. 47 - 54
Date of Issued
published_at 2009-07-21
Creator Sugimura Shinichirou | Park Shin-Young | Wakabayashi Sumino
Journal 幼年教育研究年報 Volume 31 pp. 5 - 14
Date of Issued
published_at 2009-07-21
Creator Sugimura Shinichiro | Asakawa Atsushi | Okahana Kiichiro | Zaima Yumiko | Matsumoto Shingo | Hayashi Yoshie | Uematsu Yumiko | Ochiai Sayuri
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 295 - 300
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Okahana Kiichiro | Sugimura Shinichiro | Zaima Yumiko | Hayashi Yoshie | Matsumoto Shingo | Uematsu Yumiko | Ochiai Sayuri | Takeuchi Hiroaki | Yamamoto Takaharu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 131 - 136
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Wakabayashi Sumino | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 Issue 54 pp. 369 - 378
Date of Issued
published_at 2006-03-28
Creator Tada Yukiko | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 8 pp. 263 - 269
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Sugimura Shinichiro | Okahana Kiichiro | Asakawa Atsushi | Zaima Yumiko | Matsumoto Shingo | Hayashi Yoshie | Uematsu Yumiko | Ochiai Sayuri
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 239 - 246
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Okahana Kiichiro | Sugimura Shinichiro | Zaima Yumiko | Matsumoto Shingo | Hayashi Yoshie | Uematsu Yumiko | Ochiai Sayuri | Yamamoto Takaharu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 229 - 237
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichirou | Zaima Yumiko | Hayashi Yoshie | Matsumoto Shingo | Uematsu Yumiko | Sugeta Naoe | Shouda Ruriko | Ochiai Sayuri | Tanaka Saori | Sato Chie
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 157 - 161
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Etchu Koji | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 30 pp. 49 - 59
Date of Issued
published_at 2008-07-10
Creator Tada Yukiko | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 7 pp. 255 - 272
Date of Issued
published_at 2008-03-31
Creator Sugimura Shinichiro | Koyama Masataka | Okamoto Masahiko | Yamana Yuko
Journal
Date of Issued
Creator Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichirou | Zaima Yumiko | Hayashi Yoshie | Miyake Mizuho | Naoe Sugeta | Shouda Ruriko | Ochiai Sayuri | Tanaka Saori | Sato Chie | Matsui Gota
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 317 - 323
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Park Shin-Young | Sugimura Shinichirou
Journal 幼年教育研究年報 Volume 29 pp. 23 - 30
Date of Issued
published_at 2007-06-07
Creator Sugimura Shinichirou | Park Shin-Young | Wakabayashi Sumino
Journal 広島大学心理学研究 Issue 6 pp. 175 - 182
Date of Issued
published_at 2007-03-30
Creator Ozu Sotaro | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学心理学研究 Issue 4 pp. 193 - 203
Date of Issued
published_at 2005-03-28
Creator Park Shin-Young | Sugimura Shinichirou
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 Issue 55 pp. 373 - 381
Date of Issued
published_at 2007-03-28
Creator Sugimura Shinichiro | Koyama Masataka
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 Issue 55 pp. 357 - 365
Date of Issued
published_at 2007-03-28
Creator Ozu Sotaro | Sugimura Shinichiro
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 Issue 53 pp. 315 - 323
Date of Issued
published_at 2005-03-28
Creator Ozu Sotaro | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 27 pp. 99 - 109
Date of Issued
published_at 2005-03-31
Creator Sugimura Shinichiro | Yamana Yuko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 27 pp. 89 - 98
Date of Issued
published_at 2005-03-31
Creator Sugimura Shinichiro | Yamazaki Akira | Zaima Yumiko | Hayashi Yoshie | Matsumoto Shingo | Miyake Mizuho | Sugeta Naoe | Ochiai Sayuri
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 251 - 257
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Yamazaki Akira | Sugimura Shinichiro | Wakabayashi Sumino | Echu Koji | Zaima Yumiko | Matsumoto Shingo | Hayashi Yoshie | Sugeta Naoe
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 9 - 17
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Park Shin-Young | Sugimura Shinichirou
Journal 幼年教育研究年報 Volume 28 pp. 99 - 107
Date of Issued
published_at 2006-06-30
Creator Sugimura Shinichiro | Yamana Yuko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 28 pp. 41 - 49
Date of Issued
published_at 2006-06-30