Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 55
Issue 3
Date of Issue:2006-09
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Minematsu Akira Imagita Hidetaka Kanemura Naohiko Yoshimura Osamu
PP. 79 - 83
Kohashi Toshihiko Itamoto Toshiyuki Yamasaki Hiroyuki Yokoya Hitoshi Yonehara Shuji Asahara Toshimasa
PP. 93 - 95
Kakizawa Hideaki Toyota Naoyuki Hieda Masashi Hirai Nobuhiko Tachikake Toshihiro Matsuura Noriaki Fujimura Yoshio Kodama Ichiro Hirata Eiji Hara Tetsuaki Ito Katsuhide
PP. 97 - 100