Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 49
Issue 2
Date of Issue:2000-06
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
PP. 105 - 108
Marubayashi Seiji Tashiro Hirotaka Watanabe Hiroshi Fudaba Yasuhiro Hayamizu Keisuke Ohdan Hideki Okimasa Seiji Katayama Kohji Itamoto Toshiyuki Haruta Naoki Okajima Masazumi Kataoka Tsuyoshi Sugino Keizou Yahata Hiroshi Ishikawa Tetsuo Fukuda Yasuhiko Dohi Kiyohiko Asahara Toshimasa
PP. 117 - 120
Nakamoto Takahisa Kasaoka Yoshinobu Ikegami Yoshihiko Usui Tsuguru
PP. 121 - 123