Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 38
Issue 3
Date of Issue:1989-09
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Sueda Taijiro Matsuura Yuichiro Ishihara Hiroshi Hamanaka Yoshiharu Kanehiro Keiichi Hayashi Saiho Maeda Yoshiyuki Ohno Yoshio
PP. 99 - 102
Mikami Takashi Kurisu Kaoru Kiya Katsuzo Mukada Kazutoshi Kawamoto Keiichi Hotta Takuhiro Uozumi Tohru
PP. 103 - 107
Kanda Tomoko Takabatake Ikuo Fujisawa Yuko Ikeda Tetsuya Muneoka Yojiro Kobayashi Makoto
PP. 109 - 116
Ito Hisao Oda Noriko Itou Masanori Kameda Takashi Nakayama Hirofumi Tahara Eiichi
PP. 121 - 124
PP. 125 - 129
PP. 131 - 134
Inai Kouki Akamizu Hiroshi Eto Ryozo Nishida Toshihiro Ohe Kazuhiko Kobuke Toshihiro Nambu Shigeru Matsuki Kei Tokuoka Shoji
PP. 135 - 139
Matsuyama Toshiya Matsumura Takashi Kawahori Katsufumi Hoshino Shuji Takahashi Tadateru Nakagawa Yoshimoto Dohi Kiyohiko Yamamoto Masami
PP. 141 - 146
Sakoda Katsuaki Uozumi Tohru Oki Shuuichi Yamanaka Masami Hatayama Takashi Nakahara Toshinori
PP. 151 - 156