Sueda Taijiro


Creator MALLIWAH Jumanne A. | KAJIHARA Hiroki | SUEDA Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 34 Issue 1 pp. 19 - 30
Date of Issued
published_at 1985-03
Creator Akamine Sho | Ohtsu Kazuhiro | Kamei Naomi | Fukuhara Rie | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 1 pp. 7 - 11
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Faisal Hana Khairina Putri | Horimasu Yasushi | Hirano Shoko | Yamaoka Emi | Fukazawa Takahiro | Kanawa Masami | Tanimoto Keiji | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Ueda Yuka | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Takahashi Shinya | Katayama Akira | Arakawa Miwa | Mizuta Shinji | Katayama Keijiro | Watanabe Masazumi | Yamane Yoshitaka | Morita Shohei | Okazaki Takanobu | Kurosaki Tatsuya | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 4 pp. 117 - 121
Date of Issued
published_at 2018-12
Creator Minami Shigeru | Kurosaki Tatsuya | Ninomiya Shinji | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 71 - 81
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Nagano Akiko | Ohge Hiroki | Tanaka Tomoko | Takahashi Shinya | Uemura Kenichiro | Murakami Yoshiaki | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 1 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Takahashi Shinya | Sueda Taijiro | Katayama keijiro | Watanabe Masazumi | Go Seimei | Morita Shohei
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 4 pp. 103 - 108
Date of Issued
published_at 2017-12
Creator Tanaka Tomoko | Ohge Hiroki | Sakashita Mitsuru | Nagano Akiko | Watadani Yusuke | Shimada Norimitsu | Yano Raita | Takahashi Shinya | Uemura Kenichirou | Murakami Yoshiaki | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 3 pp. 71 - 76
Date of Issued
published_at 2017-09
Creator Pratomo Irandi Putra | Isbaniyah Fathiyah | Koba Yumiko | Ohge Hiroki | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 2 pp. 31 - 38
Date of Issued
published_at 2017-08
Creator Sakoda Takuya | Murakami Yoshiaki | Kondo Naru | Uemura Kenichirou | Hashimoto Yasushi | Nakagawa Naoya | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 64 Issue 3 pp. 45 - 49
Date of Issued
published_at 2015-09
Creator Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Ishihara Hiroshi | Hamanaka Yoshiharu | Kawaue Yasushi | Kanehiro Keiichi | Nomimura Takayuki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 37 Issue 4 pp. 171 - 173
Date of Issued
published_at 1988-12
Creator Orihashi Kazumasa | Matsuura Yuichiro | Ishihara Hiroshi | Hamanaka Yoshiharu | Sueda Taijiro | Ishihara Shin
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 37 Issue 4 pp. 167 - 170
Date of Issued
published_at 1988-12
Creator Orihashi Kazumasa | Matsuura Yuichiro | Ishihara Hiroshi | Hamanaka Yoshiharu | Kawaue Yasushi | Sueda Taijiro | Kanehiro Keiichi | Nomimura Takayuki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 37 Issue 3 pp. 127 - 131
Date of Issued
published_at 1988-09
Creator Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Matsushima Takeshi | Kajihara Hiroki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 37 Issue 3 pp. 103 - 107
Date of Issued
published_at 1988-09
Creator Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Ishihara Hiroshi | Hamanaka Yoshiharu | Kanehiro Keiichi | Hayashi Saiho | Maeda Yoshiyuki | Ohno Yoshio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 38 Issue 3 pp. 99 - 102
Date of Issued
published_at 1989-09
Creator Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Matsushima Takeshi | Mukai Shogo | Kajihara Hiroki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 39 Issue 1 pp. 15 - 18
Date of Issued
published_at 1990-03
Creator Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Ishihara Hiroshi | Hamanaka Yoshiharu | Shikata Hiroo | Nakashima Yasushi | Hayashi Saiho | Nakagawa Hiroshi | Kawagoe Takuji | Tsuchioka Yukiko | Okamoto Mitsushi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 40 Issue 1 pp. 47 - 51
Date of Issued
published_at 1991-03
Creator Sueda Taijiro | Nomimura Takayuki | Kagawa Tetsuya | Morita Satoru | Hayashi Saiho | Orihashi Kazumasa | Shikata Hiroo | Ryuu Gou | Hamanaka Yoshiharu | Matsuura Yuichiro | Kawaue Yasushi | Kanehiro Keiichi | Ishihara Hiroshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 41 Issue 2 pp. 31 - 35
Date of Issued
published_at 1992-06
Creator Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Yamanoue Takao | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 42 Issue 4 pp. 155 - 157
Date of Issued
published_at 1993-12
Creator Orihashi Kazumasa | Matsuura Yuichiro | Sueda Taijiro | Shikata Hiroo | Mitsui Norimasa | Sueshiro Masafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 43 Issue 4 pp. 169 - 173
Date of Issued
published_at 1994-12
Creator Wada Seishi | Murakami Hironobu | Sueda Taijiro | Kajihara Hiroki | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 43 Issue 4 pp. 153 - 161
Date of Issued
published_at 1994-12
Creator Wada Seishi | Mitsui Norimasa | Mukai Shogo | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Roques Xavier F. | Laborde Marie N. | Yssartier Françoise | Baudet Eugène M.
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 43 Issue 2 pp. 73 - 76
Date of Issued
published_at 1994-06
Creator Takashi Itoh | Murakami Hironobu | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 45 Issue 1 pp. 15 - 22
Date of Issued
published_at 1996-03
Creator Watari Masanobu | Murakami Hironobu | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Kajihara Hiroki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 46 Issue 4 pp. 159 - 167
Date of Issued
published_at 1997-12
Creator Orihashi Kazumasa | Matsuura Yuichiro | Sueda Taijiro | Shikata Hiroo | Morita Satoru | Hirai Shinji | Sueshiro Masafumi | Okada Kenji
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 46 Issue 4 pp. 151 - 157
Date of Issued
published_at 1997-12
Creator Okada Kenji | Wada Seishi | Kajihara Hiroki | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 46 Issue 4 pp. 115 - 123
Date of Issued
published_at 1997-12
Creator Kurisu Yoshihiro | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Kajihara Hiroki | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 46 Issue 1 pp. 11 - 19
Date of Issued
published_at 1997-03
Creator Hirai Shinji | Fukunaga Shintaro | Sueshiro Masafumi | Watari Masanobu | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 47 Issue 2 pp. 47 - 55
Date of Issued
published_at 1998-06
Creator Ochikubo Hiroyuki | Wada Seishi | Sugawara Yuji | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 2 pp. 71 - 77
Date of Issued
published_at 1999-06
Creator Zhang Jie-Min | Matsuura Yuichiro | Sueda Taijiro | Orihashi Kazumasa | Fukunaga Shintaro | Watari Masanobu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 2 pp. 65 - 70
Date of Issued
published_at 1999-06
Creator Mukai Shogo | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Kajihara Hiraki | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 1 pp. 17 - 24
Date of Issued
published_at 1999-03
Creator Shibamura Hidenori | Imanishi Kaoru | Kajihara Hiroki | Matsuura Yuichiro | Sueda Taijiro | Orihashi Kazumasa
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 4 pp. 157 - 165
Date of Issued
published_at 2000-12
Creator Wada Hideichi | Fukunaga Shintaro | Watari Masanobu | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 1 pp. 7 - 14
Date of Issued
published_at 2000-03
Creator Imai Katsuhiko | Sueda Taijiro | Orihashi Kazumasa | Ishii Osamu | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 1 pp. 27 - 35
Date of Issued
published_at 2001-03
Creator Kochi Kazuhiro | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 51 Issue 2 pp. 49 - 54
Date of Issued
published_at 2002-06
Creator Orihashi Kazumasa | Kumagai Hajime | Isaka Mitsuhiro | Hamaishi Makoto | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 4 pp. 101 - 107
Date of Issued
published_at 2005-12
Creator Kumagai Hajime | Sugawara Yuji | Isaka Mitsuhiro | Okada Kenji | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 3 pp. 77 - 82
Date of Issued
published_at 2005-09
Creator Naychov Zheko Dimirtov | Hiyama Eiso | Uchida Naomichi | Arihiro Koji | Nagao Masataka | Takahashi Shinya | Delchev Konstantin Vassilev | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 2 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2013-06
Creator Kawashima Masumi | Hashimoto Yasushi | Sudo Takeshi | Uemura Kenichiro | Nakashima Akira | Sueda Taijiro | Murakami Yoshiaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 1 pp. 19 - 21
Date of Issued
published_at 2012-03
Creator Orihashi Kazumasa | Takahashi Shinya | Ozawa Masamichi | Herlambang Bagus | Takasaki Taiichi | Sato Katsutoshi | Kurosaki Tatsuya | Imai Katsuhiko | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 3 pp. 57 - 63
Date of Issued
published_at 2010-09
Creator Nakashima Akira | Murakami Yoshiaki | Uemura Kenichiro | Hayashidani Yasuo | Sudo Takeshi | Hashimoto Yasushi | Arihiro Koji | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 1 pp. 17 - 19
Date of Issued
published_at 2010-03
Creator Uemura Kenichiro | Murakami Yoshiaki | Hayashidani Yasuo | Sudo Takeshi | Hashimoto Yasushi | Ohge Hiroki | Sasaki Tamito | Arihiro Koji | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 1 pp. 45 - 48
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Kumagai Hajime | Orihashi Kazumasa | Isaka Mitsuhiro | Hamaishi Makoto | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 55 Issue 2 pp. 53 - 57
Date of Issued
published_at 2006-06
Creator Kurosaki Tatsuya | Sakai Hiroshi | Ninomiya Shinji | Fukunaga Shintaro | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 55 Issue 1 pp. 29 - 34
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Sueda Taijiro | Uchida Naomichi | Takahashi Shinya | Takasaki Taiichi | Kurosaki Tatsuya | Katayama Keijirou | Imai Katsuhiko
Journal Circulation Journal Volume 76 Issue 4 pp. 852 - 859
Date of Issued
published_at 2012
Creator Higashi Yukihito | Miyazaki Masanori | Goto Chikara | Sanada Hiroaki | Sueda Taijiro | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Cardiovascular Pharmacology Volume 55 Issue 1 pp. 56 - 61
Date of Issued
published_at 2010-01
Creator Kohyama Mohei | Takesue Yoshio | Ohge Hiroki | Murakami Yoshiaki | Shimamoto Fumio | Sueda Taijiro
Journal Surgery Today Volume 39 Issue 11 pp. 962 - 968
Date of Issued
published_at 2009
Creator Sudo Takeshi | Murakami Yoshiaki | Uemura Kenichiro | Hayashidani Yasuo | Hashimoto Yasushi | Ohge Hiroki | Shimamoto Fumio | Sueda Taijiro
Journal Digestive Diseases and Sciences Volume 53 Issue 8 pp. 2281 - 2286
Date of Issued
published_at 2008-08
Creator Sudo Takeshi | Murakami Yoshiaki | Uemura Kenichiro | Hayashidani Yasuo | Hashimoto Yasushi | Ohge Hiroki | Sueda Taijiro
Journal World Journal of Surgery Volume 31 Issue 11 pp. 2230 - 2235
Date of Issued
published_at 2007-11
Creator Orihashi Kazumasa | Kumagai Hajime | Isaka Mitsuhiro | Arihiro Koji | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 1 pp. 29 - 34
Date of Issued
published_at 2005-03
Creator Hayashidani Yasuo | Hiyama Eiso | Murakami Yoshiaki | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 1 pp. 21 - 27
Date of Issued
published_at 2005-03
Creator Ogura Yoshio | Imamura Yuji | Murakami Yoshiaki | Takesue Yoshio | Yokoyama Takashi | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 1 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2005-03
Creator Ogata Toru | Gregoire Lucie | Goddard Katrina AB | Skunca Magdalena | Tromp Gerard | Lancaster Wayne D | Parrado Antonio R | Lu Qing | Shibamura Hidenori | Sakalihasan Natzi | Limet Raymond | MacKean Gerald L | Arthur Claudette | Sueda Taijiro | Kuivaniemi Helena
Journal BMC Medical Genetics Volume 7 pp. 67 -
Date of Issued
published_at 2006-07-31
Creator Sugawara Yuji | Sueda Taijiro | Orihashi Kazumasa | Okada Kenji | Kochi Kazuhiro | Imai Katsuhiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 52 Issue 3 pp. 35 - 41
Date of Issued
published_at 2003-09