Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 47
Issue 4
Date of Issue:1998-12
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Asahara Toshimasa Dohi Kiyohiko Itamoto Toshiyuki Katayama Koji Nakahara Hideki Hino Hiroshi Sugino Keizo Ono Eiji Nakanishi Toshio Kitamoto Mikiya Moriwaki Katsufumi Yuge Osafumi Shimamoto Fumio Ito Katsuhide
PP. 145 - 149
Asahara Toshimasa Nakahara Hideki Fukuda Toshikatsu Nakatani Tamaki Yano Masatsugu Hino Hiroshi Okamoto Yuzo Katayama Koji Itamoto Toshiyuki Ono Eiji Dohi Kiyohiko Kitamoto Mikiya Nakanishi Toshio
PP. 151 - 155
Asahara Toshimasa Itamoto Toshiyuki Katayama Koji Nakahara Hideki Okamoto Yuzo Hino Hiroshi Ono Eiji Dohi Kiyohiko Shimamoto Fumio
PP. 157 - 161
Asahara Toshimasa Dohi Kiyohiko Nakahara Hideki Katayama Koji Itamoto Toshiyuki Sugino Keizo Moriwaki Katsufumi Shiroyama Kazuhisa Azuma Kazuyoshi Ito Katsuhide Shimamoto Fumio
PP. 163 - 166
Muraki Koutarou Satoh Kazuki Okahata Hiroyasu Hirai Yuko Akiyama Mitoshi Nakata Yoshihiro
PP. 167 - 168