Chayama Kazuaki


Creator Yamamoto Masateru | Kobayashi Tsuyoshi | Mashima Hiroaki | Miki Daiki | Kuroda Shintaro | Hamaoka Michinori | Aikata Hiroshi | Chayama Kazuaki | Ohdan Hideki
Journal International Journal of Surgery Volume 80 pp. 84 - 90
Date of Issued
published_at 2020-08
Creator Morio Kei | Kawaoka Tomokazu | Aikata Hiroshi | Namba Maiko | Uchikawa Shinsuke | Kodama Kenichiro | Ohya Kazuki | Fujino Hatsue | Nakahara Takashi | Murakami Eisuke | Yamauchi Masami | Tsuge Masataka | Hiramatsu Akira | Imamura Michio | Nakamura Yuko | Akagi Motonori | Awai Kazuo | Kobayashi Tsuyoshi | Ohdan Hideki | Chayama Kazuaki
Journal European Journal of Radiology Volume 124 pp. 108828 -
Date of Issued
published_at 2020-01-11
Creator Ando Yuwa | Yamauchi Masami | Suehiro Yosuke | Yamaoka Kenji | Kosaka Yumi | Fuji Yasutomo | Uchikawa Shinsuke | Kodama Kenichiro | Morio Kei | Fujino Hatsue | Nakahara Takashi | Ono Atsushi | Murakami Eisuke | Kawaoka Tomokazu | Takahashi Shoichi | Tsuge Masataka | Hiramatsu Akira | Imamura Michio | Chayama Kazuaki | Aikata Hiroshi
Journal Clinical Journal of Gastroenterology Volume 13 Issue 5 pp. 867 - 872
Date of Issued
published_at 2020-10
Creator Masuda Kazuhiko | Urabe Yuji | Itou Masanori | Ono Atsushi | Nelson Hayes Clair | Nakamura Koki | Kotachi Takahiro | Boda Tomoyuki | Tanaka Shinji | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Gastroenterology Volume 54 Issue 10 pp. 907 - 915
Date of Issued
published_at 2019-10
Creator Shimizu Akinori | Ishii Yasutaka | Serikawa Masahiro | Tsuboi Tomofumi | Kurihara Keisuke | Tatsukawa Yumiko | Kawamura Ryota | Tsushima Ken | Saito Yuhei | Sekito Tsuyoshi | Nakamura Shinya | Hirano Tetsuro | Fukiage Ayami | Mori Takeshi | Ikemoto Juri | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 2-3 pp. 35 - 41
Date of Issued
published_at 2019-09
Creator Miwata Tomohiro | Hiyama Tooru | Trong Quach Duc | Le Huy Minh | Thi Hua Ha Ngoc | Oka Shirou | Tanaka Shinji | Arihiro Kouji | Chayama Kazuaki
Journal BMC Gastroenterology Volume 14 pp. 203 -
Date of Issued
published_at 2014-11-30
Creator Hatooka Masahiro | Kawaoka Tomokazu | Aikata Hiroshi | Inagaki Yuki | Morio Kei | Nakahara Takasi | Murakami Eisuke | Tsuge Masataka | Hiramatsu Akira | Imamura Michio | Kawakami Yoshiiku | Awai Kazuo | Masaki Keiichi | Waki Koji | Kohno Hirotaka | Kohno Hiroshi | Moriya Takashi | Nagaoki Yuko | Tamura Toru | Amano Hajime | Katamura Yoshio | Chayama Kazuaki
Journal BMC Cancer Volume 18 pp. 633 -
Date of Issued
published_at 2018-06-04
Creator Yoshida Kengo | Ohishi Waka | Nakashima Eiji | Fujiwara Saeko | Akahoshi Masazumi | Kasagi Fumiyoshi | Chayama Kazuaki | Hakoda Masayuki | Kyoizumi Seishi | Nakachi Kei | Hayashi Tomonori | Kusunoki Yoichiro
Journal Human Immunology Volume 72 Issue 10 pp. 821 - 826
Date of Issued
published_at 2011-10
Creator Goto Kumiko | Tsuji Keiji | Honda Yohji | Takaki Shintaro | Mori Nami | Kakizawa Hideaki | Kurihara Sho | Hiyama Eiso | Furukawa Yoshinari | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 3 pp. 85 - 90
Date of Issued
published_at 2017-09
Creator Hatooka Masahiro | Kawaoka Tomokazu | Aikata Hiroshi | Honda Fumi | Nakamura Yuki | Nakano Norihito | Morio Kei | Fukuhara Takayuki | Kobayashi Tomoki | Nagaoki Yuko | Tsuge Masataka | Hiramatsu Akira | Imamura Michio | Kawakami Yoshiiku | Awai Kazuo | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 65 Issue 2 pp. 25 - 33
Date of Issued
published_at 2016-06
Creator Ishikawa Masaki | Kakizawa Hideaki | Hieda Masashi | Toyota Naoyuki | Katamura Yoshio | Aikata Hiroshi | Chayama Kazuaki | Awai Kazuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 1 pp. 7 - 13
Date of Issued
published_at 2012-03
Creator Mitsui Fukiko | Aikata Hiroshi | Hashimoto Yoshimasa | Nagaoki Yuko | Kimura Yuki | Katamura Yoshio | Kawaoka Tomokazu | Takaki Shintaro | Hiraga Nobuhiko | Tsuge Masataka | Waki Koji | Hiramatsu Akira | Imamura Michio | Kawakami Yoshiiku | Takahashi Shoichi | Arihiro Koji | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 4 pp. 91 - 96
Date of Issued
published_at 2011-12
Creator Kakizawa Hideaki | Toyota Naoyuki | Hieda Masashi | Ishikawa Masaki | Tanitame Keizo | Tani Chihiro | Okazaki Akihito | Takaki Shintaro | Aikata Hiroshi | Chayama Kazuaki | Awai Kazuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 1 pp. 15 - 19
Date of Issued
published_at 2011-03
Creator Oka Shiro | Tanaka Shinji | Yoshida Shigeto | Hiyama Toru | Ueno Yoshitaka | Ito Masanori | Kitadai Yasuhiko | Yoshihara Masaharu | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2010-03
Creator Ohtani Harumi | Shingu Tetsuji | Chayama Kazuaki | Hayashi Kozo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 2 pp. 53 - 60
Date of Issued
published_at 2008-06
Creator Hiramatsu Akira | Gotoh Bin | Fujii Yutaka | Yoshida Tetsuya | Chayama Kazuaki | Sakaguchi Takemasa
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 55 Issue 3 pp. 71 - 77
Date of Issued
published_at 2006-09
Creator Hyogo Hideyuki | Yamagishi Shoichi | Maeda Sayaka | Kimura Yuki | Ishitobi Tomokazu | Chayama Kazuaki
Journal Digestive and Liver Disease Volume 44 Issue 6 pp. 492 - 496
Date of Issued
published_at 2012
Creator Sumida Yoshio | Yoneda Masato | Hyogo Hideyuki | Itoh Yoshito | Ono Masafumi | Fujii Hideki | Eguchi Yuichiro | Suzuki Yasuaki | Aoki Noriaki | Kanemasa Kazuyuki | Fujita Koji | Chayama Kazuaki | Saibara Toshiji | Kawada Norifumi | Fujimoto Kazuma | Kohgo Yutaka | Yoshikawa Toshikazu | Okanoue Takeshi | Japan Study Group of Nonalcoholic Fatty Liver Disease (JSG-NAFLD)
Journal BMC Gastroenterology Volume 12 Issue 2
Date of Issued
published_at 2012
Creator Sanomura Yoji | Oka Shiro | Tanaka Shinji | Higashiyama Makoto | Yoshida Shigeto | Arihiro Koji | Shimamoto Fumio | Chayama Kazuaki
Journal Scandinavian Journal of Gastroenterology Volume 45 Issue 12 pp. 1480 - 1487
Date of Issued
published_at 2010-12
Creator Tsumura Takako | Hiyama Toru | Tanaka Shinji | Yoshihara Masaharu | Arihiro Koji | Chayama Kazuaki
Journal Pathobiology Volume 77 Issue 5 pp. 273 - 277
Date of Issued
published_at 2010
Creator Takemura Yoshito | Yoshida Shigeto | Tanaka Shinji | Onji Keiichi | Oka Shiro | Tamaki Toru | Kaneda Kazufumi | Yoshihara Masaharu | Chayama Kazuaki
Journal Gastrointestinal Endoscopy Volume 72 Issue 5 pp. 1047 - 1051
Date of Issued
published_at 2010-11
Creator Abe Hiromi | Ochi Hidenori | Maekawa Toshiro | Hayes C. Nelson | Tsuge Masataka | Miki Daiki | Mitsui Fukiko | Hiraga Nobuhiko | Imamura Michio | Takahashi Shouichi | Ohishi Waka | Arihiro Koji | Kubo Michiaki | Nakamura Yusuke | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Hepatology Volume 53 Issue 3 pp. 439 - 443
Date of Issued
published_at 2010-09
Creator Higashi Yukihito | Miyazaki Masanori | Goto Chikara | Sanada Hiroaki | Sueda Taijiro | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Cardiovascular Pharmacology Volume 55 Issue 1 pp. 56 - 61
Date of Issued
published_at 2010-01
Creator Hiraga Nobuhiko | Imamura Michio | Hatakeyama Tsuyoshi | Kitamura Shosuke | Mitsui Fukiko | Tanaka Shinji | Tsuge Masataka | Takahashi Shoichi | Abe Hiromi | Maekawa Toshiro | Ochi Hidenori | Tateno Chise | Yoshizato Katsutoshi | Wakita Takaji | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Hepatology Volume 51 Issue 6 pp. 1046 - 1054
Date of Issued
published_at 2009-12
Creator Kawaoka Tomokazu | Aikata Hiroshi | Takaki Shintaro | Katamura Yoshio | Hiramatsu Akira | Waki Koji | Takahashi Shoichi | Hieda Masashi | Toyota Naoyuki | Ito Katsuhide | Chayama Kazuaki
Journal CardioVascular and Interventional Radiology Volume 32 Issue 4 pp. 687 - 694
Date of Issued
published_at 2009-05-15
Creator Higashi Yukihito | Goto Chikara | Hidaka Takayuki | Soga Junko | Nakamura Shuji | Fujii Yuichi | Hata Takaki | Idei Naomi | Fujimura Noritaka | Chayama Kazuaki | Kihara Yasuki | Taguchi Akira
Journal Atheroscierosis Volume 206 Issue 2 pp. 604 - 610
Date of Issued
published_at 2009-10
Creator Nabeshima Yoshitaka | Tazuma Susumu | Kanno Keishi | Hyogo Hideyuki | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Hepatology Volume 50 Issue 6 pp. 1226 - 1235
Date of Issued
published_at 2009
Creator Mouri Ritsuo | Yoshida Shigeto | Tanaka Shinji | Oka Shiro | Yoshihara Masaharu | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Clinical Gastroenterology Volume 43 Issue 4 pp. 318 - 322
Date of Issued
published_at 2009
Creator Kanao Hiroyuki | Tanaka Shinji | Oka Shiro | Hirata Mayuko | Yoshida Shigeto | Chayama Kazuaki
Journal Gastrointestinal Endoscopy Volume 69 Issue 3 pp. 631 - 636
Date of Issued
published_at 2009
Creator Urabe Yuji | Hiyama Tooru | Tanaka Shinji | Oka Shirou | Yoshihara Masaharu | Arihiro Koji | Chayama Kazuaki
Journal Endoscopy Volume 41 Issue 4 pp. 304 - 309
Date of Issued
published_at 2009
Creator Tsukada Hironobu | Ochi Hidenori | Maekawa Toshiro | Abe Hiromi | Fujimoto Yoshifumi | Tsuge Masataka | Takahash Hiroshi | Kumada Hiromitsu | Kamatani Naoyuki | Nakamura Yusuke | Chayama Kazuaki
Journal Gastroenterology Volume 136 Issue 5 pp. 1796 - 1805
Date of Issued
published_at 2009
Creator Nakao Madoka | Yoshida Shigeto | Tanaka Shinji | Takemura Yoshito | Oka Shiro | Yoshihara Masaharu | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Biomedical Optics Volume 13 Issue 5 pp. 54043 -
Date of Issued
published_at 2008
Creator Miho Narimasa | Ishida Takafumi | Kuwada Noriko | Ishida Mari | Shimote Keiko | Tabuchi Kumiko | Oshima Tetsuya | Yoshizumi Masao | Chayama Kazuaki
Journal Cardiovascular Research Volume 68 Issue 2 pp. 289 - 298
Date of Issued
published_at 2005-11-01
Creator Takata Shunsuke | Ito Masanori | Yoshihara Masaharu | Tanaka Shinji | Imagawa Shinobu | Haruma Ken | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Gastroenterology and Hepatology Volume 22 Issue 4 pp. 571 - 576
Date of Issued
published_at 2007-04
Creator Tanaka Shinji | Haruma Ken | Kunihiro Masaki | Nagata Shinji | Kitadai Yasuhiko | Manabe Noriaki | Sumii Masaharu | Yoshihara Masaharu | Kajiyama Goro | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 53 Issue 3/4 pp. 39 - 45
Date of Issued
published_at 2004-12