Creator WATANABE Akiharu | KOBAYASHI Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 417 - 419
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator WATANABE Akiharu | FUJIWARA Masachika | TOMINAGA Satoru | NAGASHIMA Hideo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 415 - 416
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator INAGAWA Tetsuji | YAMAMOTO Mitsuo | KAMIYA Kazuko | OGASAWARA Hidenori
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 407 - 414
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator TSUKAMOTO Haruhisa
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 395 - 406
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator YAMAMOTO Masami | YAMAMOTO Tetsuro | HATA Jotaro | NAKAGAWA Hitoshi | NAKATSUKA Hirofumi | TAHARA Eiichi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 387 - 393
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator ORITA Kunzo | SAKAGAMI Kenichi | MORISAKI Futoshi | TAKASU Shinji | MIICHI Noboru | MORISUE Masahiro | SAITO Shinya | NAKAI Hajime | TODA Kohtaro | HIGAKI Kenji
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 383 - 385
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator TAKAHASHI Makoto | MAEDA Yorinobu | MATSUNO Kiyoshi | TAMURA Hiroyuki | FURUYASHIKI Susumu | HARADA Mitsuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 377 - 381
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator TAKAHASHl Makoto | HARADA Mitsuo | INAGAKI Kazuo | AKIMOTO Naotaka | TAMURA Hiroyuki | MATSUNO Kiyoshi | MAEDA Yorinobu | FURUYASHIKI Susumu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 367 - 375
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator MYOGA Hiroshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 357 - 365
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator MYOGA Hiroshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 347 - 355
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator M. NAZIR AHMED
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 325 - 346
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator KOHNO Nobuoki | AKIYAMA Mitoshi | KYOIZUMI Seishi | TANABE Masaru | OYAMA Tetsu | YAMAKIDO Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 4 pp. 319 - 323
Date of Issued
published_at 1987-12
Creator KISHIMOTO Shinya | KOBAYASHI Hirofumi | TAKABA Norio | KONEMORI Reiko | SHIMIZU Satoru | YAMAMOTO Masahiro | TAMARU Takaji | KAJIYAMA Goro | MIYOSHI Akima
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 315 - 318
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator SUEDA Taijiro | MAEDA Yoshiyuki | HAMANAKA Yoshiharu | ISHIHARA Hiroshi | MATSUURA Yuichiro | KAJIHARA Hiroki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 309 - 313
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator NAOMOTO Yoshio | TANAKA Noriaki | KONDO Hidenori | MOTODA Ryuichi | ANDO Shunsaku | KURIMOTO Masasi | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 305 - 308
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator KAWANISHI Masahiro | HIRAOKA Masataka | MATSUOKA Shigenobu | HASHIMOTO Kazuhisa | KIHARA Hiromi | FUKUDA Shinji | MUNAKA Masaki | KONEMORI Gen | KANAYA Takeo | NAKAMOTO Atsuko | KAJIYAMA Goro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 299 - 304
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator SAKAGAMI Kenichi | NAMBA Akira | TANAKA Kohtaro | OSAKI Toshihide | ONISHI Tetsuya | SONE Yoshiyuki | KINOSHITA Masaharu | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 295 - 298
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator HAMADA Taizo | YUHDA Sadayuki | SHIGETO Naofumi | TAMAMOTO Mitsuhiro | NAHARA Yukinori | SADAMORI Shinsuke
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 289 - 294
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator KASUGA Shigeo | YOSHIDA Susumu | NAKAGAWA Shizutoshi | HARADA Yasuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 283 - 287
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator WATANABE Akiharu | NAKATSUKASA Harushige | KOBAYASHI Michio | NAGASHIMA Hideo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 277 - 281
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator MATSUYAMA Toshiya | TAKEICHI Nobuo | OKAMOTO Hideki | MORI Masahiro | HARUTA Rumi | DOHI Kiyohiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 271 - 276
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator MATSUYAMA Toshiya | SUGINO Keiso | ASAHARA Toshimasa | DOHI Kiyohiko | ISHIDA Minoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 267 - 270
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator YORIOKA Noriaki | WADA Koji | KANAHARA Koji | OGAWA Takahiko | TAKAHASHI Naoko | ODA Hiroaki | HIRABAYASHI Akira | KOBAYASHI Makoto | OKUSHIN Sayuri | YAMAKIDO Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 3 pp. 261 - 265
Date of Issued
published_at 1987-09
Creator KASUGA Shigeo | TAGASHIRA Nobuharu | HARADA Yasuo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 169 - 174
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator WATANABE Akiharu | FUJIWARA Masachika | TOMINAGA Satoru | NAGASHIMA Hideo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 257 - 259
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator KIYOTANI Katsuhiro | TAKEI Naomi | MATSUO Yoshiyasu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 249 - 255
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator SHIMAMOTO Yoriko | SHIMAMOTO Hiroyuki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 245 - 247
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator FUJII Hideaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 233 - 244
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator NAKAI Taketomi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 227 - 231
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator ITANO Satoshi | FUCHIMOTO Sadanori | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 219 - 225
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator SAKAGAMI Kenichi | TODA Kohtaro | NAKAI Hajime | HIGAKI Kenji | MORISAKI Futoshi | TAKASU Shinji | MIICHI Noboru | MORISUE Masahiro | SAITO Shinya | MIYAZAKI Masashi | FUCHIMOTO Sadanori | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 211 - 217
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator MYOHGA Hiroshi | DATE Kenjiro | OHTA Sanae | KATSUBE Yasuhiro | ITOH Hisao | FUJIWARA Atsushi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 205 - 209
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator FUJIWARA Saeko | AKIYAMA Mitoshi | KOBUKE Kyoko | HAKODA Masayuki | YAMADA Michiko | SASAKI Hideo | NERIISHI Kazuo | KOHNO Nobuoki | HOSODA Yutaka | TAKAISHI Masatoshi | YAMAKIDO Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 199 - 204
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator KISHIMOTO Shinya | KOBAYASHI Hirofumi | TAKABA Norio | KONEMORI Reiko | OKAMOTO Kazuma | SHIMIZU Satoru | KUNITA Toshio | KAJIYAMA Goro | MIYOSHI Akima
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 191 - 198
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator MATSUURA Yuichiro | ISHIHARA Hiroshi | HAMANAKA Yoshiharu | SUEDA Taijiro | OHNO Yoshio | YAMASHINA Hideki | HIGO Masanori | FUJII Takanori | YAMAMOTO Masaharu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 183 - 190
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator NAKATSU Hiroshi | KOBAYASHI Isao | NAGAOKA Shuji | ONISHI Yoshio | IGAWA Mikio | YONEDA Kenji | ONO Hiroshi | HAYASHI Mutsuo | NAKANO Hiroshi | TANIYAMA Kiyomi | TAHARA Eiichi | NIHIRA Hiromi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 179 - 182
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator NAKAMOTO Takahisa | OKADA Mitsuo | NAKAMURA Koji | NIHIRA Hiromi | YASUKAWA Akihiro | TAKENAKA Ikumasa | NISHI Nozomu | MATSUO Yuhsi | WADA Fumio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 175 - 178
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator KAMITANI Shingo | FUCHIMOTO Sadanori | NAOMOTO Yoshio | GOHCHI Akira | MATSUDA Tadakazu | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 163 - 167
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator ITANO Satoshi | FUCHIMOTO Sadanori | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 157 - 161
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator SINGH Rana Gopal | USHA | GAMBHIR Indrajeet Singh | MATHUR Jayant
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 151 - 155
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator SADAMOTO Kenichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 2 pp. 121 - 149
Date of Issued
published_at 1987-06
Creator FUJIKAWA Koichi | YAMANE Kosuke | NAKANISHI Tadashi | KATSUTA Shizutomo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 113 - 120
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator ITANO Satoshi | FUCHIMOTO Sadanori | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 105 - 111
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator DAVIDKOVA Tatiana Ivanova | FUJII Kohyu | KIKUCHI Hirosato | HORIBE Mayumi | MUKAIDA Keiko | SATO Nobuyoshi | MORIO Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 99 - 104
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator KIKUCHI Hirosato | MORIO Michio | FUJII Kohyu | MUKAIDA Keiko | HORIBE Mayumi | DAVIDKOVA Tatiana Ivanova | KAWACHI Shoji | SATO Nobuyoshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 93 - 97
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator FUJII Kohyu | MORIO Michio | KIKUCHI Hirosato | MUKAIDA Keiko | SATO Nobuyoshi | YUGE Osafumi | KAWAHARA Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 89 - 92
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator YAMAUCHI Yasuhiko | KOBAYASHI Michio | WATANABE Akiharu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 81 - 87
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator OKI Shuichi | KOBAYASHI Masuki | YOSHIHARA Takashi | YAMADA Kenji | SAKODA Katsuaki | UOZUMI Tohru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 75 - 79
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator AKITA Susumu | KAWAHARA Michio | TAKESHITA Takahisa | MORIO Michio | FUJII Kohyu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 69 - 73
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator HANAKI Chihiro | FUJII Kohyu | MORIO Michio | TASHIMA Toshio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 61 - 67
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator SADAMORI Shinsuke
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 53 - 59
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator YAMANE Motoi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 39 - 52
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator IZUMI Takaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator IZUMI Takaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 25 - 30
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator ITO Chikako | KATO Masafumi | MITO Kazuyo | ISHIBASHI Shinzo | MATSUMOTO Yasuko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 13 - 24
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator YASUKAWA Akihiro | NIHIRA Hiromi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 7 - 12
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator YASUKAWA Akihiro | NIHIRA Hiromi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 36 Issue 1 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator HATANO Eiji | MASUDA Keizou | KAMEO Hitoshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 429 - 433
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator TANAKA Tsuneo | ICHIBA Yasuyuki | FUJII Yasufumi | SEIKOH Rokuro | TAKEUCHI Hitoshi | KODAMA Osamu | DOHI Kiyohiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 425 - 428
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator KISHIMOTO Shinya | KOSAKA Tatsuya | TAKABA Norio | OGAWA Mitsuyo | KONEMORI Reiko | OKAMOTO Kazuma | SHIMIZU Satoru | KUNITA Toshiro | DAITOKU Kunihiko | KAJIYAMA Goro | MIYOSHI Akima
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 419 - 424
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator FUJIKAWA Koichi | YAMANE Kosuke | KATSUTA Shizutomo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 411 - 418
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator OKADA Masanori | HIRAOKA Yukio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 403 - 409
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator HIRATA Tatsumi | KAWAHARA Akira | MUNEOKA Yojiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 397 - 402
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator SAITOH Hitoshi | MUNEOKA Yojiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 389 - 395
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator TAKEMOTO Mayumi | SAITOH Hitoshi | MUNEOKA Yojiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 381 - 388
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator MATSUYAMA Toshiya | NAKATSUKA Hirofumi | KAWABORI Katsufumi | MATSUMURA Takashi | TERADA Kazutaka | NISHIKI Masayuki | DOHI Kiyohiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 373 - 380
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator SEKO Shozo | NAKANO Hiroshi | MIYAKE Yoichiro | SUGINAKA Hidekazu | NIHIRA Hiromi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 363 - 371
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator SANDA Noriaki | NAKANO Hiroshi | MIYAKE Yoichiro | SUGINAKA Hidekazu | NIHIRA Hiromi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 355 - 362
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator SUMIDA Hiroshi | AKIMOTO Naotaka | LEE Juin Yi | SATOW Yukio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 347 - 353
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator SUMII Koji | SUMIOKA Masaaki | HIRATA Ken | UEMURA Naomi | TARI Akira | YOSHIHARA Masaharu | SEKITO Masaki | TOKUTOMI Tadashi | INABA Yoshirou | TESHIMA Hitoshi | INBE Akira | TOKUMO Kenji | OHGOSHI Hiroaki | HARUMA Ken | KAJIYAMA Goro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 343 - 346
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator NAKAMURA Koji | NAKAMOTO Takahisa | MORIYAMA Hiroyuki | MIZUTAN Masami | SAGAMI Koji | NIHIRA Hiromi | ITO Akihiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 339 - 342
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator NAKAMURA Koji
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 325 - 338
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator NAKAMURA Koji | NAKAMOTO Takahisa | NIHIRA Hiromi | FUJIMOTO Nariaki | ITO Akihiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 321 - 324
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator MIYAKE Yoichiro | NAKANO Hiroshi | NIHIRA Hiromi | SUGINAKA Hidekazu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 317 - 320
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator ITANO Satoshi | FUCHIMOTO Sadanori | HAMADA Fumihiro | KIMURA Takanobu | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 309 - 315
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator NAOMOTO Yoshio | OHNISHI Takehisa | GOHCHI Akira | OHNISHI Nobuyuki | YAMAGIWA Hiroshi | ORITA Kunzo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 303 - 308
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator MATSUYAMA Toshiya | NAKATSUKA Hirofumi | KAWABORI Katsufumi | GOTOH Takahiko | DOHI Kiyohiko | HARUMA Ken
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 299 - 302
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator MATSUYAMA Toshiya | KAWABORI Katsufumi | NAKATSUKA Hirofumi | TOKUMO Kenji | HARUMA Ken | DOHI Kiyohiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 293 - 297
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator MIYAZAKI Tetsuji | YASHIKI Mikio | CHIKASUE Fumihiko | KOJIMA Tohru | TSUKUE Ichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 4 pp. 289 - 291
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator SHIMAMOTO Hiroyuki | OKAMOTO Mitsunori | SUEDA Takashi | SAKURA Eiichiro | YOKOTE Yuji | TSUCHIOKA Yukiko | MATSUURA Hideo | KAJIYAMA Goro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 285 - 287
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator YAMAKIDO Michio | HARA Hitoshi | KAMITSUNA Akimitsu | TAKAISHI Masatoshi | YORIOKA Noriaki | KOHNO Nobuoki | TAKAMI Shunsuke | FUJIWARA Saeko | KATSUBE Mutsuko | NISHIMOTO Yukio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 279 - 284
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator KANATA Suzue
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 271 - 277
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator KANATA Suzue
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 253 - 270
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator KATAOKA Tsuyoshi | NISHIKI Masayuki | YAMANE Motoi | KUSHIRO Jun-ichi | FUJII Yasufumi | MATSUYAMA Toshiya | DOHI Kiyohiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 245 - 251
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator KISHIMOTO Shinya | KOSAKA Tatsuya | OGAWA Mitsuyo | TAKABA Norio | KONEMORI Reiko | KAMBARA Akihiko | OKAMOTO Kazuma | SHIMIZU Satoru | KUNITA Toshiro | DAITOKU Kunihiko | KAJIYAMA Goro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 237 - 243
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator FUJIWARA Saeko | AKIYAMA Mitoshi | KOBUKE Kyoko | ICHIMARU Shinichiro | TAKAISHI Masatoshi | INAMIZU Tsutomu | KOHNO Nobuoki | TAKAMI Shunsuke | NOUMI Kazumasa | KAWAMOTO Masahide | YAMAKIDO Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 227 - 236
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator MATSUYAMA Toshiya | NAKATSUKA Hirofumi | ASAHARA Toshimasa | DOHI Kiyohiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 223 - 226
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator YOKOZAKI Hiroshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 207 - 222
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator HARUMA Ken | SUMII Koji | UEMURA Naomi | TARI Akira | INABA Yoshiro | YOSHIHARA Masaharu | TOKUTOMI Tadashi | SEKITO Masaki | INBE Akira | TESHIMA Hitoshi | OHGOSHI Hiroaki | TOKUMO Kenji | KAJIYAMA Goro | MIYOSHI Akima
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 201 - 205
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator ITO Akihiro | WATANABE Hiromitsu | AOYAMA Hideyuki | NAKAGAWA Yoshiyuki | MORI Masahiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 197 - 200
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator YAMANE Takashi | NAKABAYASHI Hidekazu | ITO Shiro | SUMII Hiroshi | KAWAI Akira
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 3 pp. 191 - 195
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator HORIKAWA Yoshiya | SAITO Hajime | WATANABE Takashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 2 pp. 183 - 189
Date of Issued
published_at 1986-06
Creator OKUSHIN Sayuri | TAKAISHI Masatoshi | TAKAHASHI Naoko | OGAWA Takahiko | KANAHARA Koji | HAMAGUCHI Naoki | HIRABAYASHI Akira | WADA Koji | YORIOKA Noriaki | YAMAKIDO Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 2 pp. 177 - 182
Date of Issued
published_at 1986-06
Creator SUMII Koji | UEMURA Naomi | INBE Akira | HARUMA Ken | INABA Yoshiro | TARI Akira | YOSHIHARA Masaharu | SEKITOH Masaki | TOKUTOMI Tadashi | KAJIYAMA Goro | MIYOSHI Akima
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 2 pp. 171 - 175
Date of Issued
published_at 1986-06
Creator SHIMAMOTO Yoriko | SHIMAMOTO Hiroyuki | FUJIHATA Hiroichi | NAKAMURA Hideo | MATSUURA Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 2 pp. 167 - 169
Date of Issued
published_at 1986-06
Creator SHIMAMOTO Yoriko | SHIMAMOTO Hiroyuki | MATSUURA Yuichiro | TAMURA Mutuo | YAMASHINA Hideki | HIGO Masanori | FUJII Takanori | KINOSHITA Hirufumi | KIMURA Shojiro | HIRAO Koichi | TAKEDA Hiroyuki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 2 pp. 163 - 166
Date of Issued
published_at 1986-06
Creator KANATA Suzue
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 35 Issue 2 pp. 149 - 161
Date of Issued
published_at 1986-06