Hiroshima Journal of Medical Sciences


「Hiroshima J. Med. Sci. 」は 1951年 に創刊されて以来、半世紀以上の歴史を持つ英文ジャーナルです。
MEDLINE/PubMed等の二次情報データベースにも収載され、速やかに研究を世界に発表する場として大きな役割を果たしています。研究が国際化・多様化する今日、関連分野の英文論文を積極的に掲載したいと考えておりますので、多数の英文論文投稿をお待ちしております。

PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
発行元 : 広島大学医学出版会
SATO, Katsutoshi; EMURA, Shogo; TOMIYOSHI, Hideki; MORITA, Satoru; TAKAHASHI, Shinya;
PP. 27 - 33
KAJIWARA, Kenji; MURAKAMI, Kaho; MAEDA, Hitomi; YOSHIMATSU, Rika; YAMANISHI, Tomoaki; MINAMIGUCHI, Hiroki; AWAI, Kazuo; YAMAGAMI, Takuji;
PP. 35 - 38
CHISHAKI, Ren ; FUKUSHIMA, Noriyasu; ISHIKAWA, Chie; EDAHIRO, Taro ; MINO, Tatsuji; YOSHIDA, Tetsumi; NISHIZAWA, Masatoshi; ICHINOHE, Tatsuo;
PP. 39 - 42
HARA, Toshinori; KITAGAWA, Hiroki; KAJIHARA, Toshiki; KOBA, Yumiko; TADERA, Kayoko; NAGAOKA, Rie; OTA, Shiho; NAKAOKA, Yusuke; NOMURA, Toshihito; OMORI, Keitaro; SHIGEMOTO, Norifumi; SASADA, Shinsuke; OTA, Kohei; KASHIYAMA, Seiya; YOKOZAKI, Michiya; SHIME, Nobuaki; OHGE, Hiroki;
PP. 43 - 47