Matsuura Takuya


Creator Matsuura Takuya | Nakamura Daiki | Horita Koki
Journal 学校教育実践学研究 Volume 28 pp. 145 - 148
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator Higuchi Hirohito | Inoue Junichi | Utsumi Ryoichi | Kajiyama Kosei | Kutsunugi Yuki | Sasaki Yasuko | Sugita Taiichi | Hiramatsu Atsushi | Asaumi Shiori | Isozaki Tetsuo | Takeshita Shunji | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 154 - 162
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Higuchi Hirohito | Inoue Junichi | Utsumi Ryoichi | Kajiyama Kosei | Kutsunugi Yuki | Sasaki Yasuko | Sugita Taiichi | Hiramatsu Atsushi | Asaumi Shiori | Isozaki Tetsuo | Takeshita Shunji | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 23 - 28
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Takeshita Shunji | Uehigashi Daichi | Kobayashi Makoto | Tanaka Ayumi | Yamaguchi Daisuke | Matsuura Takuya
Journal 学校教育実践学研究 Volume 25 pp. 39 - 44
Date of Issued
published_at 2019-03-20
Creator Hiramatsu Atsushi | Sasaki Yasuko | Shida Masakuni | Inoue Junichi | Utsumi Ryoichi | Ohgata Yusuke | Kajiyama Kousei | Kato Yuji | Kishimoto Kyoko | Sugita Taiichi | Higuchi Hirohito | Isozaki Tetsuo | Kinoshita Hiroyoshi | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Tsutaoka Takanori | Matsuura Takuya | Miyoshi Miori | Yamasaki Hirofumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 77 - 87
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Koga Nobuyoshi | Isozaki Tetsuo | Matsuura Takuya | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Tsutaoka Takanori | Umeda Takashi | Amimoto Kiichi | Takeshita Shunji | Tomikawa Ko | Yamasaki Hirofumi | Yoshidomi Kenichi | Inoue Masayuki | Yamada Shuto
Journal 学校教育実践学研究 Volume 23 pp. 19 - 26
Date of Issued
published_at 2017-03-22
Creator Nakamura Daiki | Tomikawa Ko | Matsuura Takuya
Journal 学習システム研究 Issue 4 pp. 79 - 90
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Utsumi Riyouichi | Inoue Jiyunichi | Shida Masakuni | Oogata Yuusuke | Kajiyama Kousei | Kato Yuji | Kishimoto Kyoko | Sasaki Yasuko | Sugita Taiichi | Higuchi Hirohito | Hiramatsu Atsushi | Isozaki Tetsuo | Kinoshita Hiroyoshi | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji | Tsutaoka Takanori | Maehara Toshinobu | Matsuura Takuya | Miyoshi Miori | Yamasaki Hirofumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 65 - 74
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Matsuura Takuya | Unzai Hiroshi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 269 - 273
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Kusahara Kazuhiro | Matsumiya Nagako | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Mase Shigeo | Kanesige Noboru | Iwata Shotaro | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Suzuki Akiko | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Matsuura Takuya | Imakawa Shinji | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Gonda Azusa | Yamasaki Takahito | Asakura Atsushi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondou Atuko | Nanba Hirotaka | Nakamura Kazuyo | Nagata Tadamichi | Matsuura Taketo | Inoue Wataru | Yamauchi Noritsugu | Yanase Yosuke | Maruyama Yasushi | Watanabe Kenzi | Yui Yoshimichi | Fukazawa Seiji | Yamada Hiroyuki | Tomikawa Ko | Mine Kazunami | Shimazu Reiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Ikeno Norio | Kodama Makiko | Matsuura Takuya | Koyama Masataka | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Mase Shigeo | Fukazawa Seiji | Morita Aiko | Oka Naoki | Kurihara Shinji | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori | Ericson Yukiko | Kojima Nanae
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Oogata Yuusuke | Shida Masakuni | Inoue Jiyunichi | Utsumi Riyouichi | Kajiyama Kousei | Sasaki Yasuko | Sugita Taiichi | Hiramatsu Atsushi | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 143 - 152
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Kawasaki Kosaku | Matsuura Takuya | Nakayama Takashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 62 pp. 35 - 41
Date of Issued
published_at 2013-12-20
Creator Yamashita Masafumi | Hiraga Hiroyuki | Okamoto Eiji | Komoda Masashi | Kashihara Rinzo | Kutsunugi Yuki | Marumoto Hiroshi | Tanaka Shinnya | Hayashi Yasuhiro | Isozaki Tetsuo | Kinoshita Hiroyoshi | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 41 pp. 93 - 98
Date of Issued
published_at 2013-03-22
Creator Matsuura Takuya | Kawasaki Kosaku | Maeda Keisuke
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 61 pp. 17 - 23
Date of Issued
published_at 2012-12-21
Creator Hiraga Hiroyuki | Kutsunugi Yuki | Okamoto Eiji | Komoda Masashi | Yamashita Masafumi | Kashihara Rinzo | Tanaka Shinnya | Hayashi Yasuhiro | Isozaki Tetsuo | Kinoshita Hiroyoshi | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 77 - 82
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Hiraga Hiroyuki | Okamoto Eiji | Komoda Masashi | Kutsunugi Yuki | Yamashita Masafumi | Kashihara Rinzo | Marumoto Hiroshi | Tanaka Shinnya | Hayashi Yasuhiro | Isozaki Tetsuo | Kinoshita Hiroyoshi | Matsuura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 57 - 62
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Kinoshita Hiroyoshi | Hideshima Akira | Kadoya Shigeki | Ishii Masayuki | Kawasaki Kosaku | Matsuura Takuya
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 59 pp. 9 - 14
Date of Issued
published_at 2010-12-24
Creator Teramoto Takahiro | Matsuura Takuya | Kadoya Shigeki | Mori Toshiaki
Journal 日本教科教育学会誌 Volume 31 Issue 2 pp. 65 - 74
Date of Issued
published_at 2008-09-30
Creator Kinoshita Hiroyoshi | Hideshima Akira | Kawasaki Kosaku | Teramoto Takahiro | Matsuura Takuya | Kadoya Shigeki
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 58 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2009-12-25
Creator Kinoshita Hiroyoshi | Matsuura Takuya | Kadoya Shigeki
Journal 日本教科教育学会誌 Volume 28 Issue 3 pp. 83 - 89
Date of Issued
published_at 2005-12-01
Creator Matsuura Takuya | Meng Linghong | Kadoya Shigeki
Journal 日本教科教育学会誌 Volume 27 Issue 1 pp. 19 - 24
Date of Issued
published_at 2004-06-30
Creator Matsuura Takuya | Kadoya Shigeki
Journal 日本教科教育学会誌 Volume 26 Issue 4 pp. 69 - 76
Date of Issued
published_at 2004-03-30
Creator Kwon So-Hyeon | Matsuura Takuya | Kadoya Shigeki
Journal 日本教科教育学会誌 Volume 25 Issue 3 pp. 37 - 44
Date of Issued
published_at 2002-12-30
Creator Matsuura Takuya | Kadoya Shigeki
Journal 日本教科教育学会誌 Volume 24 Issue 2 pp. 31 - 36
Date of Issued
published_at 2001-09-30
Creator Matsuura Takuya
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 57 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2008-12-26
Creator Matsuura Takuya
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 56 pp. 11 - 15
Date of Issued
published_at 2007-12-28
Creator Matsuura Takuya
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 55 pp. 21 - 25
Date of Issued
published_at 2007-03-28
Creator Matsuura Takuya
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 50 pp. 17 - 23
Date of Issued
published_at 2002-02-28