Creator 村上 真理
Journal
Date of Issued
Creator Furuyashiki Akemi | Teraoka Sachiko | Fujii Tomie | Ishizaki Fumiko | Yabase Kohsuke | Okuyama Mayumi | Yamane Toyoko | Shimizu Masahiro | Ri Zeiei | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 13 Issue 1・2 pp. 1 - 12
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Wada Seishi | Murakami Hironobu | Sueda Taijiro | Kajihara Hiroki | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 43 Issue 4 pp. 153 - 161
Date of Issued
published_at 1994-12
Creator Yoshimura Osamu | Takayanagi Kiyomi | Kawaguchi Kotaro | Takagi Akiteru | Nishiki Masayuki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 45 Issue 1 pp. 37 - 41
Date of Issued
published_at 1996-03
Creator Watari Masanobu | Murakami Hironobu | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Matsuura Yuichiro | Kajihara Hiroki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 46 Issue 4 pp. 159 - 167
Date of Issued
published_at 1997-12
Creator Kohata Shuji | Ninomiya Isio | Shinizu Junichi | Furukawa Kazuto | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 46 Issue 3 pp. 87 - 92
Date of Issued
published_at 1997-09
Creator Kawaguchi Kotaro | Onari Kiyoshi | Yamakido Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 4 pp. 111 - 116
Date of Issued
published_at 1999-12
Creator Mukai Shogo | Orihashi Kazumasa | Sueda Taijiro | Kajihara Hiraki | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 1 pp. 17 - 24
Date of Issued
published_at 1999-03
Creator Shibamura Hidenori | Imanishi Kaoru | Kajihara Hiroki | Matsuura Yuichiro | Sueda Taijiro | Orihashi Kazumasa
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 4 pp. 157 - 165
Date of Issued
published_at 2000-12
Creator Kaneko Fuminari | Onari Kiyoshi | Kawaguchi Kotaro | Tsukisaka Kazuhiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 4 pp. 145 - 151
Date of Issued
published_at 2000-12
Creator Kajihara Hiroki | Paturusi Idrus A. | Saleh Ruksal M. | Rasyad Chairuddin | Ikuta Yoshikazu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 1 pp. 83 - 92
Date of Issued
published_at 2000-03
Creator Arai Mitsuo | Shimizu Hajime | Shimizu Michele Eisemann | Tanaka Yoshimi | Yanagisawa Ken
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 3 pp. 65 - 73
Date of Issued
published_at 2001-09
Creator Yamasaki Setsuko | Ohmori Hiromitsu | Yamashita Keisuke | Yasuda Mineo
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 2 pp. 53 - 60
Date of Issued
published_at 2001-06
Creator Herrera Lourdes Rosario | Kakehashi Masayuki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 1 pp. 9 - 16
Date of Issued
published_at 2001-03
Creator Mitsuoka Takako | Kaseda Yumiko | Yamashita Hiroshi | Kohriyama Tatsuo | Kawakami Hideshi | Nakamura Shigenobu | Yamamura Yasuhiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 51 Issue 1 pp. 33 - 39
Date of Issued
published_at 2002-03
Creator Hiroshima Daigaku Hokengaku Syuppankai
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 12 Issue 2 pp. 60 - 87
Date of Issued
published_at 2014-10-31
Creator Hiroshima Daigaku Hokengaku Syuppankai
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 12 Issue 2 pp. 58 - 59
Date of Issued
published_at 2014-10-31
Creator Nariai Keiko | Nakatani Hisae | Teshigawara Kaoru | Hirono Sachiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 12 Issue 2 pp. 51 - 57
Date of Issued
published_at 2014-10-31
Creator Hiroshima Daigaku Hokengaku Syuppankai
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 12 Issue 1 pp. 22 - 45
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Hiroshima Daigaku Hokengaku Syuppankai
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 12 Issue 1 pp. 11 - 21
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Iba Hiroko | Miyakoshi Yukiko | Takase Miyuki
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 12 Issue 1 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Fujii Tomie | Miyakoshi Yukiko | Takase Miyuki | Noso Maki | Shingu Miho | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 2 pp. 71 - 77
Date of Issued
published_at 2013-10-31
Creator Asano Sanae | Niitani Mayumi | Aoyama Nao | Ueno Kazumi | Uemura Kenichiro | Murakami Yoshiaki | Sudo Takeshi | Suzuki Takahisa | Hirata Eiji | Tsutani Yasuhiro | Kataoka Tsuyoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 2 pp. 63 - 70
Date of Issued
published_at 2013-10-31
Creator Imai Takiko | Miyakoshi Yukiko | Takase Miyuki | Kawasaki Hiromi | Kataoka Tsuyoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 2 pp. 52 - 62
Date of Issued
published_at 2013-10-31
Creator Tsunematsu Miwako | Kakehashi Masayuki | Matsumura Makoto | HEWS group
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 2 pp. 43 - 51
Date of Issued
published_at 2013-10-31
Creator Murakami Mari | Yokoo Kyoko | Tabara Hiromi | Fujimoto Saori | Ozawa Mio | Funaba Yuki
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 18 Issue 2 pp. 19 - 26
Date of Issued
published_at 2012
Creator Kido Yuko | Yokoo Kyoko | Fukuhara Rie | Ozawa Mio | Fujimoto Saori
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 18 Issue 2 pp. 10 - 18
Date of Issued
published_at 2012
Creator Kitahara Yoshihiro | Hattori Noboru | Yokoyama Akihito | Yamane Kiminori | Sekikawa Kiyokazu | Inamizu Tsutomu | Kohno Nobuoki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 2 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 2012-06
Creator Kitahara Yoshihiro | Hattori Noboru | Yokoyama Akihito | Yamane Kiminori | Sekikawa Kiyokazu | Inamizu Tsutomu | Kohno Nobuoki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 1 pp. 7 - 13
Date of Issued
published_at 2010-03
Creator Chikamura Chiho | Iida Tadayuki | Ishizaki Fumiko | Aoi Satomi | Kobayashi Toshio | Kataoka Tsuyoshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 3・4 pp. 93 - 98
Date of Issued
published_at 2008-12
Creator Teramoto Seiichi | Arihiro Koji | Koseki Masato | Kataoka Tsuyoshi | Asahara Toshimasa | Ohdan Hideki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 2 pp. 73 - 78
Date of Issued
published_at 2008-06
Creator Saka Yukari | Yoshimura Osamu | Tahara Hidetoshi | Takeda Yayoi | Moriyama Hideki | Maejima Hiroshi | Tobimatsu Yoshiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 56 Issue 3・4 pp. 23 - 28
Date of Issued
published_at 2007-12
Creator Kurose Tomoyuki | Asai Youko | Mori Emiko | Daitoku Daisuke | Kawamata Seiichi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 55 Issue 3 pp. 85 - 91
Date of Issued
published_at 2006-09
Creator Minematsu Akira | Imagita Hidetaka | Kanemura Naohiko | Yoshimura Osamu
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 55 Issue 3 pp. 79 - 83
Date of Issued
published_at 2006-09
Creator Wang Hongli | Matsumura Makoto | Kakehashi Masayuki | Eboshida Akira
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 55 Issue 2 pp. 45 - 51
Date of Issued
published_at 2006-06
Creator Takahama Asuka | Moriyama Michiko | Nitani Mayumi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 1 pp. 29 - 37
Date of Issued
published_at 2012-12-31
Creator Ohue Takashi | Moriyama Michiko | Nakaya Takashi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 1 pp. 20 - 28
Date of Issued
published_at 2012-12-31
Creator Teraoka Sawa | Konishi Michiko | Harada Harumi | Ono Mitsu | Miyakoshi Yukiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 1 pp. 10 - 19
Date of Issued
published_at 2012-12-31
Creator Fukuoka Yasuko | Hyakuta Takeshi | Omori Toyonori | Moriyama Michiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 11 Issue 1 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2012-12-31
Creator Harada Koji | Moriyama Michiko | Hyakuta Takeshi | Nagatuka Kazuyuki | Omori Toyonori
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 2 pp. 81 - 86
Date of Issued
published_at 2012-08-31
Creator Sato Kanae | Noguchi Shiori | Saito Mika | Yamauchi Taro | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 2 pp. 72 - 80
Date of Issued
published_at 2012-08-31
Creator Mochida Kouhei | Aoki Saori | Moriyama Michiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 2 pp. 62 - 71
Date of Issued
published_at 2012-08-31
Creator Harada Koji | Moriyama Michiko | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 2 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2012-08-31
Creator Munemasa Miyuki | Ono Mitsu
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 2 pp. 47 - 54
Date of Issued
published_at 2012-08-31
Creator Tsutsumi Masae | Kobayashi Toshio | Wakui Tadaaki | Tanaka Makiko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 2 pp. 38 - 44
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Myoi Sachika | Endo Kana | Higuma Mariko | Matsukawa Kanji
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 2 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Inoue Setsuko | Kaneko Fumiko | Okamura Hitoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 2 pp. 27 - 30
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Yamashita Kaori | Ueno Kazumi | Niitani Mayumi | Amano Hironobu | Itamoto Toshiyuki | Moriyama Michiko | Kataoka Tsuyoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 35 - 42
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Tanaka Nami | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 26 - 34
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Zhu Bo | Takahashi Makoto | Taito Shunsuke | Domen Sayaka | Konishi Kana | Kimura Tatsushi | Sekikawa Kiyokazu | Inamizu Tsutomu | Hamada Hironobu
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 20 - 25
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Xie Di | Urabe Yukio | Yamanaka Yuki | Sasaki Rieko
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 14 - 19
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Nishida Seiji | Miyaguchi Hideki | Kondo Satoshi | Nishimura Reiko | Kamijo Kenji
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 6 - 13
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Hamada Hironobu | Sekikawa Kiyokazu | Takahashi Makoto
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Otsu Haruka
Journal
Date of Issued
Creator Doi Maria | Urabe Yukio | Yamanaka Yuki | Nomura Shinji | Kamiya Natsumi
Journal 理学療法科学 Volume 25 Issue 5 pp. 785 - 789
Date of Issued
published_at 2010-10-20
Creator Anan Masaya | Tokuda Kazuki | Kito Nobuhiro | Shinkoda Koichi
Journal 理学療法科学 Volume 25 Issue 5 pp. 755 - 760
Date of Issued
published_at 2010-10-20
Creator Sasaki Rieko | Urabe Yukio
Journal 理学療法科学 Volume 24 Issue 6 pp. 827 - 831
Date of Issued
published_at 2009-12-20
Creator Ueda Yasuyuki | Urabe Yukio | Yamanaka Yuki | Miyazato Miyuki | Nomura Shinji
Journal 理学療法科学 Volume 24 Issue 3 pp. 323 - 328
Date of Issued
published_at 2009-06-20
Creator Akimoto Takeshi | Urabe Yukio | Ichiki Yasutoshi | Ide Kazushige
Journal 理学療法科学 Volume 24 Issue 2 pp. 137 - 141
Date of Issued
published_at 2009-04-20
Creator Nejishima Makoto | Urabe Yukio | Yokoyama Shigeki
Journal 理学療法科学 Volume 23 Issue 3 pp. 447 - 451
Date of Issued
published_at 2008-06-20
Creator Sugata Yukari | Tanaka Kosuke | Urabe Yukio
Journal 理学療法科学 Volume 23 Issue 1 pp. 145 - 149
Date of Issued
published_at 2008-02-20
Creator Ozawa Mio | Isago Naoko | Kanda Katsuya | Hirata Michio | Kusakawa Isao | Suzuki Chieko
Journal 小児保健研究 Volume 71 Issue 1 pp. 10 - 16
Date of Issued
published_at 2012-01-31
Creator Fuse Kazue | Ozawa Mio | Suzuki Chieko | Hirata Takako | Okajima Yuki | Hatakeyama Mayuko
Journal 小児保健研究 Volume 70 Issue 6 pp. 731 - 736
Date of Issued
published_at 2011-11-30
Creator Lu Hongyan | Ono Mitsu | Kobayashi Toshio
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 1 pp. 15 - 22
Date of Issued
published_at 2010-01-31
Creator Ohue Takashi | Moriyama Michiko | Nakaya Takashi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 1 pp. 7 - 14
Date of Issued
published_at 2010-01-31
Creator Inoue Junichi | Shimizu Hajime
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 9 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2010-01-31
Creator Yamamoto Tomoko | Kaneko Fumiko | Johnson Norma J. | Okamura Hitoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 8 Issue 1・2 pp. 34 - 38
Date of Issued
published_at 2009-12-10
Creator Taito Shunsuke | Sekikawa Kiyokazu | Kawaguchi Kotaro | Inamizu Tsutomu | Morita Naoki
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 8 Issue 1・2 pp. 27 - 33
Date of Issued
published_at 2009-12-10
Creator Nishikawa Tomoko | Miyaguchi Hideki | Higaki Kazuo
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 8 Issue 1・2 pp. 15 - 26
Date of Issued
published_at 2009-12-10
Creator Uematsu Yukari | Inamizu Tsutomu | Sekikawa Kiyokazu | Kawae Toshihiro | Takahashi Makoto
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 8 Issue 1・2 pp. 7 - 14
Date of Issued
published_at 2009-12-10
Creator Ando Yukako | Kataoka Tsuyoshi | Kobayashi Toshio | Okamura Hitoshi | Tanaka Katsutoshi
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 8 Issue 1・2 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2009-12-10