Watanabe Takumi


Creator Watanabe Hiroki | Matubayasi Yasuhiro | Mori Kiyonari | Ito Koichi | Manabe Yudai | Nomoto Syotaro | Nagata Tadamichi | Watanabe Takumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 51 pp. 68 - 77
Date of Issued
published_at 2024-03-31
Creator Mori Kiyonari | Yagyu Daisuke | Watanabe Hiroki | Nagata Tadamichi | Watanabe Takumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 51 pp. 58 - 67
Date of Issued
published_at 2024-03-31
Creator Umeno Eiji | Kawakami Maiko | Takeda Yuki | Madokoro Izumi | Nagata Tadamichi | Watanabe Takumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 51 pp. 48 - 57
Date of Issued
published_at 2024-03-31
Creator Yamasaki Akane | Yonezawa Takashi | Watanabe Takumi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 29 pp. 115 - 121
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator YAMASAKI Akane | YONEZAWA Takashi | WATANABE Takumi
Journal 学習開発学研究 Issue 15 pp. 79 - 86
Date of Issued
published_at 2023-03-30
Creator Ito Koichi | Watanabe Hiroki | Tasaka Yuya | Mori Kiyonari | Nomoto Syotaro | Manabe Yudai | Nagata Tadamichi | Watanabe Takumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 50 pp. 66 - 75
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator Watanabe Takumi | Yonezawa Takashi | Nagata Tadamichi | Yamasaki Akane
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 55 - 60
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Saito Masahiro | Osaka Yu | Watanabe Takumi | Kusahara Kazuhiro
Journal 学校教育実践学研究 Volume 28 pp. 105 - 120
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator Yagiyuu Daisuke | Murakami Tadakimi | Nagata Tadamichi | Watanabe Takumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 49 pp. 33 - 44
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator 井上 博貴 | Kawaguchi Chisako | 熊井 将太 | Tani Eiji | Asakura Atsushi | 上之園 公子 | Yonezawa Takashi | Watanabe Takumi
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 9 pp. 55 - 59
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator Matsuura Taketo | Fukazawa Seiji | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi | Nishihira Yuito | Rai Mina | Aoki Rie | Makino Yuko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 26 pp. 71 - 78
Date of Issued
published_at 2020-03-20
Creator Kimura Hirokazu | Kodama Makiko | Yamauchi Noritsugu | Fukaya Tatsushi | Fujiki Daisuke | Yonezawa Takashi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondo Atsuko | Nakamura Kazuyo | Nanba Hirotaka | Matsumoto Hitoshi | Ikeda Satoshi | Iwasaka Yasuko | Terauchi Daisuke | Nagata Tadamichi | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 18 pp. 49 - 58
Date of Issued
published_at 2020-03-19
Creator Fukazawa Seiji | Matsuura Taketo | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 18 pp. 23 - 28
Date of Issued
published_at 2020-03-19
Creator Fukazawa Seiji | Matsuura Taketo | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi | Ito Kenshiro | Enohara Akari | Komatsu Yukiho | Fukuda Rintaro | Fujii Shiho | Miyashima Yuki | Yashima Emi | Watanabe Shingo
Journal 学校教育実践学研究 Volume 25 pp. 109 - 117
Date of Issued
published_at 2019-03-20
Creator Watanabe Takumi | Shirai Katsuhisa | Murai Daisuke | Okada Ryosuke
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 7 pp. 97 - 109
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Nanba Hirotaka | Suzuki Yumiko | Matsuura Taketo | Miyasato Tomoe | Oosedo Kazuki | Kinoshita Hiroyoshi | Yamauchi Noritsugu | Kodama Makiko | Gondo Atsuko | Matsumoto Hitoshi | Nakamura Kazuyo | Itou Keiko | Ueda Atsumi | Kihara Seiichiro | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Iwasaka Yasuko | Nagata Tadamichi | Matsumiya Nagako | Terauchi Daisuke | Ikeda Satoshi | Watanabe Takumi | Kawai Norimune | Ujima Kazuhito | Hayashida Masashi | Murakami Rie
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 41 - 46
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator Kimura Hirokazu | Itou Keiko | Ueda Atsumi | Kihara Seiichiro | Gondo Atsuko | Nanba Hirotaka | Matsumoto Hitoshi | Yamasaki Takahito | Ikeda Satoshi | Iwasaka Yasuko | Terauchi Daisuke | Nagata Tadamichi | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi | Inoue Wataru | Kurihara Shinji | Kodama Makiko | Higuchi Satoshi | Yamauchi Noritsugu | Fukaya Tatsushi | Fujiki Daisuke | Yonezawa Takashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 33 - 39
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator Fukazawa Seiji | Matsuura Taketo | Matsumiya Nagako | Watanabe Takumi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 11 - 16
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator Watanabe Takumi | Osaka Yu | Kusahara Kazuhiro
Journal 教育学研究ジャーナル Volume 18 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2016-03-20