Maruyama Yasushi


Creator Kusahara Kazuhiro | Kinoshita Hiroyoshi | Matsumiya Nagako | Kawai Norimune | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Yamamoto Takaharu | Mase Shigeo | Kanesige Noboru | Nagata Ryota | Iwata Shotaro | Idogawa Yutaka | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Kuwayama Hisashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 67 - 76
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator OKAMURA Miyuki | KIMURA Hirokazu | TANAHASHI Kenji | KUSAHARA Kazuhiro | YOSHIDA Nariakira | MARUYAMA Yasushi | KOYAMA Masataka | SUZUKI Yumiko | KINOSHITA Hiroyoshi | KUWAYAMA Hisashi | YAMASAKI Takahito | KAGEYAMA Kazuya | IWATA Shotaro | SAITO Kazuhiko | TAKESHITA Shunji | SHIMAZAKI Mari | ALFARO Francisco | Garay Garcia Alexander
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 4
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator OKAMURA Miyuki | KIMURA Hirokazu | TANAHASHI Kenji | KUSAHARA Kazuhiro | YOSHIDA Nariakira | MARUYAMA Yasushi | KOYAMA Masataka | SUZUKI Yumiko | KINOSHITA Hiroyoshi | KUWAYAMA Hisashi | YAMASAKI Takahito | KAGEYAMA Kazuya | IWATA Shotaro | SAITO Kazuhiko | TAKESHITA Shunji | Crimson Ineractive Pvt. Ltd.
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 3
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator Okamura Miyuki | Kimura Hirokazu | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Yoshida Nariakira | Maruyama Yasushi | Koyama Masataka | Suzuki Yumiko | Kinoshita Hiroyoshi | Kuwayama Hisashi | Yamasaki Takahito | Kageyama Kazuya | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Takeshita Shunji
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 2
Date of Issued
published_at 2020-06
Creator Kuwayama Hisashi | Okamura Miyuki | Maruyama Yasushi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 Issue 63 pp. 131 - 140
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Kusahara Kazuhiro | Kinoshita Hiroyoshi | Matsumiya Nagako | Kawai Norimune | Miyoshi Miori | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Yamamoto Takaharu | Mase Shigeo | Nagata Ryota | Iwata Shotaro | Idogawa Yutaka | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Kuwayama Hisashi | Satou Machi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 18 pp. 39 - 47
Date of Issued
published_at 2020-03-19
Creator Kusahara Kazuhiro | Koyama Masataka | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Kawaguchi Takayuki | Mase Shigeo | Iwata Shotaro | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira | Kuwayama Hisashi
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 20 pp. 43 - 52
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator Yoshida Nariakira | Kusahara Kazuhiro | Kinoshita Hiroyoshi | Matsumiya Nagako | Kawai Norimune | Miyoshi Miori | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Yamamoto Takaharu | Mase Shigeo | Kawaguchi Takayuki | Nagata Ryota | Iwata Shotaro | Idogawa Yutaka | Maruyama Yasushi | Takizawa Jun | Santoki Makiko | Morita Aiko | Kuwayama Hisashi
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 20 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator Kuwayama Hisashi | Suzuki Yumiko | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Takeshita Shunji | Kinoshita Hiroyoshi | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 85 - 90
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Kusahara Kazuhiro | Matsumiya Nagako | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Mase Shigeo | Kanesige Noboru | Iwata Shotaro | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Suzuki Akiko | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Matsuura Takuya | Imakawa Shinji | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Gonda Azusa | Yamasaki Takahito | Asakura Atsushi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondou Atuko | Nanba Hirotaka | Nakamura Kazuyo | Nagata Tadamichi | Matsuura Taketo | Inoue Wataru | Yamauchi Noritsugu | Yanase Yosuke | Maruyama Yasushi | Watanabe Kenzi | Yui Yoshimichi | Fukazawa Seiji | Yamada Hiroyuki | Tomikawa Ko | Mine Kazunami | Shimazu Reiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Maruyama Yasushi | Watanabe Kenzi | Kageyama Kazuya | Miyoshi Miori
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 15 pp. 63 - 68
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Kuwayama Hisashi | Aaron Claude Sponseller | Walter Brett Raymond | Babalola Micky Amune | Matsumi Norio | Shimazu Reiko | Maruyama Yasushi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 15 pp. 69 - 76
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Sakakoshi Masaki | Santoki Makiko | Maruyama Yasushi | Yamada Hiroyuki
Journal 教育科学 Issue 32 pp. 65 - 100
Date of Issued
published_at 2020-03-01
Creator Maruyama Yasushi
Journal IPSHU Research Report Series Issue 34 pp. 3 - 4
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Maruyama Yasushi
Journal 教育学研究紀要. 第一部 Volume 46 pp. 28 - 33
Date of Issued
published_at 2001-03-21
Creator Kuwayama Hisashi | Suzuki Yumiko | Kimura Hirokazu | Yamasaki Takahito | Takeshita Shunji | Kinoshita Hiroyoshi | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kusahara Kazuhiro | Okamura Miyuki | Iwata Shotaro | Saito Kazuhiko | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 13 pp. 113 - 120
Date of Issued
published_at 2015-03-27
Creator Maruyama Yasushi | Isozaki Tetsuo | Koga Nobuyoshi | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Watanabe Kenzi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 13 pp. 23 - 30
Date of Issued
published_at 2015-03-27
Creator Nishitani Hajime | Aida Misako | Watanabe Satoshi | Murasawa Masataka | 安部 保海 | 梅下 健一郎 | 中尾 走 | Arami Hiroshi | Maruyama Yasushi | Satou Machi | Kawamoto Naoe | Shimazu Reiko | 小澤 郁美 | Zollet Simona | Shibata Miki | Funck Carolin Elisabeth Hanna | Ozawa Koichiro
Journal 高等教育研究叢書 Volume 155
Date of Issued
published_at 2020-03-31
Creator Maruyama Yasushi
Journal 教育哲学研究 Issue 96 pp. 115 - 131
Date of Issued
published_at 2007-11-10
Creator Maruyama Yasushi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域 Issue 54 pp. 51 - 59
Date of Issued
published_at 2006-03-28
Creator Maruyama Yasushi
Journal 教育哲学研究 Issue 98 pp. 58 - 67
Date of Issued
published_at 2008-11-10
Creator Matsushita Haruhiko | Maruyama Yasushi
Journal 教育哲学研究 Issue 97 pp. 63 - 68
Date of Issued
published_at 2008-05-10
Creator Maruyama Yasushi
Journal IPSHU Research Report Series Issue 34 pp. 45 - 45
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Yoshida Nariakira | Kusahara Kazuhiro | Kinoshita Hiroyoshi | Matsumiya Nagako | Kawai Norimune | Miyoshi Miori | Koyama Masataka | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Yamamoto Takaharu | Mase Shigeo | Nagata Ryota | Iwata Shotaro | Idogawa Yutaka | Maruyama Yasushi | Santoki Makiko | Morita Aiko | Kuwayama Hisashi
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 19 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2021-03-19
Creator Kusahara Kazuhiro | Matsumiya Nagako | Miyoshi Miori | Koyama Masataka | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Iwata Shotaro | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira | Kuwayama Hisashi
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 19 pp. 25 - 32
Date of Issued
published_at 2021-03-19
Creator Maruyama Yasushi
Journal 教職課程担当教員養成プログラム報告書 Volume 平成23年度 pp. 32 - 33
Date of Issued
published_at 2012-03-21
Creator Maruyama Yasushi
Journal 広島大学教育学部紀要. 第一部, 教育学 Issue 42 pp. 11 - 18
Date of Issued
published_at 1994-03-10
Creator Kusahara Kazuhiro | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Kawaguchi Takayuki | Maruyama Yasushi | Yoshida Nariakira | Kuwayama Hisashi
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 41 - 45
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Ueno Tetsu | Maruyama Yasushi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 16 pp. 127 - 136
Date of Issued
published_at 2010-03-20
Creator Higuchi Satoshi | Yamauchi Noritsugu | Dobashi Takara | Maruyama Yasushi | Mori Toshiaki | Ueda Yasunari | Aoki Takao | Suzuki Yumiko
Journal
Date of Issued
Creator Nishitani Hajime | Maruyama Fumihiro | Aida Misako | Watanabe Satoshi | Maruyama Yasushi | Dai Rongqinsi | Nakano Toshimi | 渡邉 恵
Journal 高等教育研究叢書 Volume 137
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Shimazu Reiko | Maruyama Yasushi
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 1 pp. 285 - 294
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator Yoshida Nariakira | Maruyama Yasushi | Kinoshita Hiroyoshi | Kusahara Kazuhiro | Takizawa Jun | Ogawa Mitsuhiro | Matsuda Yaka | Morita Aiko
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 31 - 39
Date of Issued
published_at 2023-03-17