Creator Sogabe Tomochika
Journal
Date of Issued
Creator Layos John King Nunez
Journal
Date of Issued
Creator Ichikawa Kennosuke
Journal
Date of Issued
Creator Kuze Masakazu
Journal
Date of Issued
Creator Sakurai Gento | Takahashi Satoshi | Yoshida Yusei | Yoshida Hiroshi | Shoji Jun | Tomiyama Takeshi
Journal Journal of Thermal Biology Volume 97 pp. 102831 -
Date of Issued
published_at 2021-04-14
Creator Yoshida Kazuki | Setogawa Tomoka | Sato Toshiyuki | Yamada Manabu | Sato Tatsuma | Narita Kaoru | Matsumoto Akira | Tomiyama Takeshi
Journal Scientific Reports Volume 12 pp. 7911 -
Date of Issued
published_at 2022-05-12
Creator Yoshida Yusei | Tomiyama Takeshi
Journal Environmental Biology of Fishes Volume 104 pp. 811 - 823
Date of Issued
published_at 2021-07-12
Creator Harada Kaito | Morita Tetsuo | Deguchi Wataru | Yamamoto Masayuki | Fujita Tomonari | Tomiyama Takeshi
Journal Fisheries Science Volume 87 pp. 513 - 519
Date of Issued
published_at 2021-05-06
Creator NAKATSUBO Takayuki | SASAKI-KINOSHITA Akiko
Journal 広島平和科学 Volume 43 pp. 55 - 65
Date of Issued
published_at 2022-03
Creator PHAN Quynh Chi | KOYAMA Yoshiki | HONGO Keisuke | NAKAMURA Hajime | SHENG Zepeng | KAWAHARA Kimika | UCHIDA Shinji | MOROISHI Tomohiro | KAMIMOTO Yukari | NAKAHARA-TSUBOTA Miho | TSUBOTA Hiromi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 159 - 172
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator HIJIYA Akiko | SHIMAMOTO Aya | MINPO Saki | YAMASAKI Hiromi | SHIMIZU Norio | WANISHI Akihito | SAKAI Yoichi | HASHIMOTO Hiroaki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 49 - 65
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator SHIGETA Toshihiro | TOMIYAMA Takeshi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 21 - 31
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator SATO Hajime | SHIBATA Jun-ya | SAKAI Yoichi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 9 - 19
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator KAWAI Koichiro | SAIKA Daisuke | SAITO Hidetoshi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator Kamanga Rowland Maganizo
Journal
Date of Issued
Creator Matsuo Muneyuki | Kurihara Kensuke | Toyota Taro | Suzuki Kentaro | Sugawara Tadashi
Journal Clinical & Medical Biochemistry Volume 6 Issue 3
Date of Issued
published_at 2020-10-26
Creator Kondo Yusuke | 西田 雄介 | 柚村 七々実 | 縄田 将己 | 坂口 愛海 | 岩崎 貞治 | Kato Aki | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学大学院統合生命科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 19 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2021
Creator Ikeda Seiji | Inoue Yuya | Kubo Harumori | Matsui Kenichi | Nakahara-Tsubota Miho | Takeuchi Kazue | Wakaki Sayoko | Tsubota Hiromi
Journal 広島市植物公園紀要 Issue 35 pp. 7 - 140
Date of Issued
published_at 2021-03
Creator Ikeda Seiji | Inoue Yuya | Kubo Harumori | Koyama Yoshiki | Nakahara-Tsubota Miho | Takeuchi Kazue | Matsumura Masafumi | Tsubota Hiromi
Journal 広島市植物公園紀要 Issue 34 pp. 13 - 36
Date of Issued
published_at 2019
Creator Ezaki Ryo | Hirose Fumiya | Furusawa Shuichi | Horiuchi Hiroyuki
Journal Cytotechnology Volume 72 pp. 397 - 405
Date of Issued
published_at 2020-02-29
Creator Seo Aira | Tanida Hajime
Journal Applied Animal Behaviour Science Volume 224 pp. 104938 -
Date of Issued
published_at 2020-01-30
Creator Mekawy Ahmad Mohammad M. | Assaha Dekoum V. M. | Ueda Akihiro
Journal Journal of Plant Research Volume 133 pp. 429 - 440
Date of Issued
published_at 2020-04-06
Creator Dong Qin | Echigo Kohei | Raboy Victor | Saneoka Hirofumi
Journal Plant Physiology and Biochemistry Volume 149 pp. 225 - 232
Date of Issued
published_at 2020-02-18
Creator Derbalah Aly | Chidya Russel | Kaonga Chikumbusko | Iwamoto Yoko | Takeda Kazuhiko | Sakugawa Hiroshi
Journal Environmental Science and Pollution Research Volume 27 pp. 14668 - 14678
Date of Issued
published_at 2020-02-12
Creator Derbalah Aly | Sunday Michael | Kato Ryota | Takeda Kazuhiko | Sakugawa Hiroshi
Journal Chemosphere Volume 244 pp. 125464 -
Date of Issued
published_at 2019-11-25
Creator Nakayama Ken-ichi | Ishita Yuuki | Chihara Takahiro | Okumura Misako
Journal Development Genes and Evolution Volume 230 Issue 3 pp. 257 - 264
Date of Issued
published_at 2020-02-06
Creator Ishita Yuuki | Chihara Takahiro | Okumura Misako
Journal Neuroscience Research Volume 154 pp. 9 - 19
Date of Issued
published_at 2020-05
Creator Shoiful Ahmad | Ohta Taiki | Kambara Hiromi | Matsushita Shuji | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Aoi Yoshiteru | Imachi Hiroyuki | Ohashi Akiyoshi
Journal Journal of Environmental Management Volume 259 pp. 109771 -
Date of Issued
published_at 2020-04-01
Creator TSUBOTA Hiromi | UCHIDA Shinji | NAKAHARA-TSUBOTA Miho
Journal 厳島研究 : 広島大学世界遺産・厳島-内海の歴史と文化プロジェクト研究センター研究成果報告書 Issue 17 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2021-03-31
Creator TSUBOTA Hiromi | NAKAHARA-TSUBOTA Miho
Journal 厳島研究 : 広島大学世界遺産・厳島-内海の歴史と文化プロジェクト研究センター研究成果報告書 Issue 16 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2020-03-31
Creator YOSHIDA Goro | SHIMABUKURO Hiromori | HORI Masakazu | MURASE Noboru | KATO Aki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 12 pp. 87 - 99
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator NAKATSUBO Takayuki | HIRABAYASHI Eri | MANABE Tomoko
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 12 pp. 57 - 73
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator KONDO Yusuke | YONETANI Mari | NAMIKAWA Hiroshi | OHTSUKA Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 12 pp. 47 - 56
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator ODA Natsumi | OGURA Asami | NAKATSUBO Takayuki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 12 pp. 19 - 29
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator Yoshikawa Kentaro | Tomiyama Takeshi | Shoji Jun
Journal Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom Volume 99 Issue 8 pp. 1857 - 1864
Date of Issued
published_at 2019-10-14
Creator Oki Sayaka | Yamada Toshihiro | 杉谷 祐美子 | Murasawa Masataka | 山田 礼子 | 岡本 正宏 | 竹村 彰通 | Yoshida Kana | Huang Futao | 松繁 寿和 | Daizen Tsukasa
Journal 高等教育研究叢書 Volume 156
Date of Issued
published_at 2020-04-06
Creator Tsuchiya Akio
Journal 広島大学大学院総合科学研究科紀要. II, 環境科学研究 Volume 14 pp. 59 - 77
Date of Issued
published_at 2019-12-31
Creator Tsubota Hiromi | Ikeda Seiji | Uchida Shinji | Kamimoto Yukari | Shioji Tsuneo | Kubo Harumori | Inoue Yuya | Nakahara-Tsubota Miho | Yamaguchi Tomio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 79 - 96
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Inoue Yuya | Uchida Shinji | Tsubota Hiromi | Yamaguchi Tomio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 55 - 62
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Fujino Tsugifumi | Aoki Takao | Shimizu Norio | Sugamura Toru | Honda Hiroyuki | Yamaguchi Tomio | Yamasaki Hirofumi | Yoshida Masayuki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 25 - 38
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Shimamoto Aya | Hijiya Akiko | Minpo Saki | Yamasaki Hiromi | Wanishi Akihito | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 15 - 24
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Kondo Yusuke | Murai Taiki | Hirano Katsushi | Tomikawa Ko | Shimomura Michitaka | Iwasaki Sadaharu | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 7 - 13
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Kawai Kentaro | Fujita Hiroki | Umino Tetsuya
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Umeda Noriko | Suzuki Takeo | Yukawa Masashi | Ohya Yoshikazu | Shindo Heisaburo | Watanabe Kimitsuna | Suzuki Tsutomu
Journal Journal of Biological Chemistry Volume 280 Issue 2 pp. 1613 - 1624
Date of Issued
published_at 2005-01-14
Creator Saito Taro L. | Sese Jun | Nakatani Yoichiro | Sano Fumi | Yukawa Masashi | Ohya Yoshikazu | Morishita Shinichi
Journal Nucleic Acids Research Volume 33 Issue suppl_2 pp. W753 - W757
Date of Issued
published_at 2005-07-01
Creator Yukawa Masashi | Kawakami Tomoki | Pinder Corinne | Toda Takashi
Journal International Journal of Molecular Sciences Volume 20 Issue 20 pp. 5108 -
Date of Issued
published_at 2019-10-15
Creator Tsuji Mayumi | Koriyama Chihaya | Ishihara Yasuhiro | Yamamoto Megumi | Yamamoto-Hanada Kiwako | Kanatani Kumiko | Bamai Yu Ait | Onishi Kazunari | Senju Ayako | Araki Shunsuke | Shibata Eiji | Morokuma Seiichi | Sanefuji Masafumi | Kitazawa Hiroshi | Saito Mayako | Umezawa Masakazu | Onoda Atsuto | Kusuhara Koichi | Tanaka Rie | Kawamoto Toshihiro | the Japan Environment & Children’s Study Group
Journal Journal of Epidemiology Volume 29 Issue 12 pp. 478 - 486
Date of Issued
published_at 2019-12-05
Creator Tsuji Mayumi | Shibata Eiji | Askew David J. | Morokuma Seiichi | Aiko Yukiyo | Senju Ayako | Araki Shunsuke | Sanefuji Masafumi | Ishihara Yasuhiro | Tanaka Rie | Kusuhara Koichi | Kawamoto Toshihiro | Japan Environment and Children’s Study Group
Journal Environmental Health and Preventive Medicine Volume 24 Issue 1 pp. 40 -
Date of Issued
published_at 2019-06-07
Creator Vogel Christoph F. A. | Ishihara Yasuhiro | Campbell Claire E. | Kado Sarah Y. | Nguyen-Chi Aimy | Sweeney Colleen | Pollet Marius | Haarmann-Stemmann Thomas | Tuscano Joseph M.
Journal Cancers Volume 11 Issue 5 pp. 589 -
Date of Issued
published_at 2019-04-27
Creator Ishihara Yasuhiro | Kado Sarah Y. | Hoeper Christiane | Harel Shelly | Vogel Christoph F. A.
Journal International Journal of Molecular Sciences Volume 20 Issue 11 pp. 2652 -
Date of Issued
published_at 2019-05-30
Creator Ishihara Yasuhiro | Itoh Kouichi | Oguro Ami | Chiba Yoichi | Ueno Masaki | Tsuji Mayumi | Vogel Christoph F. A. | Yamazaki Takeshi
Journal Scientific Reports Volume 9 Issue 1 pp. 13899 -
Date of Issued
published_at 2019-09-25
Creator Hasegawa Jun | Uchiyama Susumu | Tanimoto Yuko | Mizutani Masayuki | Kobayashi Yuji | Sambongi Yoshihiro | Igarashi Yasuo
Journal Journal of Biological Chemistry Volume 275 Issue 48 pp. 37824 - 37828
Date of Issued
published_at 2000-12-01
Creator Hasegawa Jun | Shimahara Hideto | Mizutani Masayuki | Uchiyama Susumu | Arai Hiroyuki | Ishii Masaharu | Kobayashi Yuji | Ferguson Stuart J. | Sambongi Yoshihiro | Igarashi Yasuo
Journal Journal of Biological Chemistry Volume 274 Issue 53 pp. 37533 - 37537
Date of Issued
published_at 1999-12-31
Creator Fujikawa Noriko | Nakano Miyako | Kato Shinsuke | Yoshihara Daisaku | Ookawara Tomomi | Eguchi Hironobu | Taniguchi Naoyuki | Suzuki Keiichiro
Journal Journal of Biological Chemistry Volume 282 Issue 49 pp. 35933 - 35944
Date of Issued
published_at 2007-10-03
Creator Kume Kazunori | Cantwell Helena | Burrell Alana | Nurse Paul
Journal Nature Communications Volume 10 pp. 1871 -
Date of Issued
published_at 2019-04-23
Creator Kato Aki | Shima Taiki | Fujimoto Masaaki | Shimabukuro Hiromori | Yoshida Goro
Journal Algal Resources Volume 11 Issue 1-2 pp. 11 - 23
Date of Issued
published_at 2018
Creator Nigar Shireen | Yamamoto Yoshinari | Okajima Takuma | Shigemori Suguru | Sato Takashi | Ogita Tasuku | Shimosato Takeshi
Journal BMC Immunology Volume 18 pp. 44 -
Date of Issued
published_at 2017-10-04
Creator Kondo Yusuke | 平野 勝士 | 伊豫岡 宏樹 | 高橋 俊吾 | 小池 裕子 | Nakaguchi Kazumitsu | Yamaguchi Shiyuuhei | 加藤 幹雄 | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学大学院統合生命科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 17 pp. 7 - 10
Date of Issued
published_at 2019
Creator Seo Aira | 窪田 浩和 | 木場 有紀 | Tanida Hajime
Journal 広島大学大学院統合生命科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 17 pp. 4 - 6
Date of Issued
published_at 2019
Creator 山口 哲平 | Okita Miki
Journal 広島大学大学院統合生命科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 17 pp. 1 - 3
Date of Issued
published_at 2019
Creator Yukawa Masashi | Okazaki Masaki | Teratani Yasuhiro | Furuta Ken'ya | Toda Takashi
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 7336 -
Date of Issued
published_at 2019-05-14
Creator Nindita Yosi | Cao Zhisheng | Fauzi Amirudin Akhmad | Teshima Aiko | Misaki Yuya | Muslimin Rukman | Yang Yingjie | Shiwa Yuh | Yoshikawa Hirofumi | Tagami Michihira | Lezhava Alexander | Ishikawa Jun | Kuroda Makoto | Sekizuka Tsuyoshi | Inada Kuninobu | Kinashi Haruyasu | Arakawa Kenji
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 10973 -
Date of Issued
published_at 2019-07-29
Creator Morishima Shin-Ya | Yamashita Hiroshi | O-hara Shizuka | Nakamura Yuji | ZhiQin Quek Vanessa | Yamauchi Momo | Koike Kazuhiko
Journal PLoS ONE Volume 14 Issue 7 pp. e0220141 -
Date of Issued
published_at 2019-07-19
Creator Watanabe Hiromitsu | Sasatani Megumi | Doi Toshiki | Masaki Takao | Satoh Kenichi | Yoshizumi Masao
Journal American Journal of Hypertension Volume 31 Issue 1 pp. 43 - 47
Date of Issued
published_at 2017-07-31
Creator Umehara Takashi | Tsujita Natsumi | Shimada Masayuki
Journal PLoS Biology Volume 17 Issue 8 pp. e3000398 -
Date of Issued
published_at 2019-08-13