Creator Hiyama Toru | Tam Tran Thao Tuyet | Duc Quach Trong | Okamoto Yuri
Journal 総合保健科学 Volume 37 pp. 51 - 56
Date of Issued
published_at 2022-11-30
Creator Sakamoto Akiko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Shinmoto Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 37 pp. 41 - 49
Date of Issued
published_at 2022-11-30
Creator Takata Jun | Ishida Takahiro | Miura Toshihide | Uchino Teiji | Kodama Kenichi
Journal 総合保健科学 Volume 37 pp. 33 - 39
Date of Issued
published_at 2022-11-30
Creator Miyauchi Syunsuke | Hiyama Toru | Yoshida Mahoko | Okamoto Yuri
Journal 総合保健科学 Volume 37 pp. 19 - 25
Date of Issued
published_at 2022-11-30
Creator Sasahara Hisako | Taji Tsuyoshi | Nishimura Rumi | Maehara Tomoko | Nikawa Hiroki
Journal 総合保健科学 Volume 37 pp. 7 - 17
Date of Issued
published_at 2022-11-30
Creator HIYAMA Toru | YOSHIHARA Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 36 pp. 43 - 50
Date of Issued
published_at 2020-08-03
Creator SHINMOTO Mariko | YAMAMOTO Mikio | SAKAMOTO Akiko | OIKE Machiko | YAMASAKI Eri | HARAMAKI Yutaka | YOSHIHARA Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 36 pp. 31 - 42
Date of Issued
published_at 2020-08-03
Creator TAKAGAKI Koki | YOKOYAMA Satoshi | KAMBARA Kohei | KAGAWA Fumi | MIYAKE Yosie | OKAMOTO Yuri
Journal 総合保健科学 Volume 36 pp. 9 - 17
Date of Issued
published_at 2020-08-03
Creator OKAMOTO Yuri | MIYAKE Yoshie | KAGAWA Fumi | ISOBE Noriko | KOH Seikoku | TAKAGAKI Koki | YOSHIHARA Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 36 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2020-08-03
Creator Jinnin Ran | Okamoto Yasumasa | Takagaki Koki | Nishiyama Yoshiko | Yamamura Takanao | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Takebayashi Yoshitake | Tanaka Keisuke | Sugiura Yoshinori | Shimoda Haruki | Kawakami Norito | Furukawa Toshi A | Yamawaki Shigeto
Journal Neuropsychiatric Disease and Treatment Volume 13 pp. 25 - 33
Date of Issued
published_at 2016-12-22
Creator Hiyama Toru
Journal 総合保健科学 Volume 35 pp. 49 - 53
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Shinmoto Mariko | Yamamoto Mikio | Sakamoto Akiko | Yamasaki Eri | Haramaki Yutaka | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 35 pp. 23 - 33
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Huang Zhengguo | Ozawa Ikumi | Ishida Takahiro | Noguchi Yuka | Kawasaki Nozomi | Abe Yuya | Ishiyama Nanami | Takagaki Koki
Journal 総合保健科学 Volume 35 pp. 15 - 21
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miwata Tomohiro | Hiyama Tooru | Trong Quach Duc | Le Huy Minh | Thi Hua Ha Ngoc | Oka Shirou | Tanaka Shinji | Arihiro Kouji | Chayama Kazuaki
Journal BMC Gastroenterology Volume 14 pp. 203 -
Date of Issued
published_at 2014-11-30
Creator Mori Asako | Okamoto Yasumasa | Okada Go | Takagaki Koki | Takamura Masahiro | Jinnin Ran | Ichikawa Naho | Yamamura Takanao | Yokoyama Satoshi | Shiota Syouichi | Yoshino Atsuo | Miyake Yosie | Okamoto Yuri | Matsumoto Madoka | Matsumoto Kenji | Yamawaki Shigeto
Journal BJPsych Open Volume 4 Issue 5 pp. 317 - 323
Date of Issued
published_at 2018-08-02
Creator Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Ikeda Tatsuya | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 75 - 81
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 67 - 74
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Sakamoto Akiko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Ookouge Sayuri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 59 - 66
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Sakamoto Akiko | Yamasaki Eri | Ookouge Sayuri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 49 - 57
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Huang Zhengguo | Ishida Takahiro | Miura Toshihide | Jo Eisuke | Isobe Noriko | Nihonmatsu Misato | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Ikeda Tatsuya | Hiyama Toru | Sugihara Miyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 41 - 48
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Yoshihara Masaharu | Yamamoto Mikio | Okamoto Yuri | Isobe Noriko | Miyake Yoshie | Hiyama Toru | Huang Zhengguo | Sakamoto Akiko | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 29 - 40
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Nagasawa Ichie | Kagawa Fumi | Yashiki Hisako | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Ikeda Tatsuya | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 21 - 28
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Ikeda Tatsuya | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 13 - 19
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Sasahara Hisako | Nishimura Rumi | Fukada Eri | Nikawa Hiroki
Journal 総合保健科学 Volume 34 pp. 1 - 11
Date of Issued
published_at 2018-03-01
Creator Isobe Noriko
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 93 - 101
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 83 - 91
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Hino Takamune | Tamamoto Yuka | Iwasaki Yoriko | Ohara Masaru | Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 77 - 82
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Sakamoto Akiko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Ookouge Sayuri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 71 - 76
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Sakamoto Akiko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 61 - 69
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Yoshihara Masaharu | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko | Okamoto Yuri | Hiyama Toru | Uchino Teiji | Miyake Yoshie | Nagasawa Ichie | Huang Zhengguo
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 51 - 59
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Uchino Teiji
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 39 - 50
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Nagasawa Ichie | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Ikeda Tatsuya | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 33 - 37
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Kurita Tomomi | Maegawa Nobuaki
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 25 - 32
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Huang Zhengguo | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Nihonmatsu Misato | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Ikeda Tatsuya | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 17 - 24
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Ikeda Tatsuya | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 11 - 15
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Ikeda Tatsuya | Nihonmatsu Misato | Matsubara Toshio | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 33 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 71 - 76
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Kojima Nanae | Okamoto Yuri
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 63 - 69
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Matsuyama Mariko | Yamamoto Masako | Hiyama Toru | Ishihara Reiko | Shiono Rie | Yashiki Hisako | Sugihara Miyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 57 - 61
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Itoi Maho | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 47 - 55
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Sakamoto Akiko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Itoi Maho | Shigetomi Noriko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 41 - 45
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Sakamoto Akiko | Yamasaki Eri | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 31 - 40
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Yoshihara Masaharu | Okamoto Yuri | Uchino Teiji | Hiyama Toru | Miyake Yoshie | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Nagasawa Ichie | Kojima Nanae | Sugihara Miyuki | Yashiki Hisako | Ishihara Reiko | Shiono Rie | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 25 - 29
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Okamoto Yuri | Yoshihara Masaharu | Miyake Yoshie | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 17 - 23
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Uemura Nobuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Huang Zhengguo | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 32 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2016-03-01
Creator Kojima Nanae | Oka Naoki | Kodama Makiko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 17 - 23
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Kodama Makiko | Oka Naoki | Kojima Nanae
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 9 - 16
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Kojima Nanae | Oka Naoki | Kodama Makiko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Ikeno Norio | Kodama Makiko | Matsuura Takuya | Koyama Masataka | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Mase Shigeo | Fukazawa Seiji | Morita Aiko | Oka Naoki | Kurihara Shinji | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori | Ericson Yukiko | Kojima Nanae
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Yoshihara Masaharu | Sumii Koji | Haruta Ken | Kiyohira Kuninushi | Hattori Nobuaki | Tanaka Shinji | Kajiyama Goro | Shigenobu Takuso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 46 Issue 2 pp. 81 - 86
Date of Issued
published_at 1997-06
Creator Hiyama Toru | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 83 - 87
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Yoshihara Masaharu | Hiyama Toru | Yokosaki Yasuyuki | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Yashiki Hisako | Aoyama Nao | Matsuyama Mariko | Furumoto Naoko | Tamada Yoshie | Yamamoto Takayo | Yamate Shio
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 79 - 82
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Yamamoto Yoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 71 - 78
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Itoi Maho | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 61 - 70
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Itoi Maho | Sakamoto Akiko | Nakano Satoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 49 - 59
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Kojima Nanae | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Nihonmatsu Misato | Okamoto Yuri | Miyake Yosie | Jinnin Ran | Yashiki Hisako | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 35 - 42
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Takata Jun | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Okamoto Yuri | Miyake Yosie | Jinnin Ran | Yashiki Hisako | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 27 - 33
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Jinnin Ran | Okamoto Yuri | Miyake Yosie | Nagasawa Ichie | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Yashiki Hisako | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Tamada Mie | Hiyama Toru | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 13 - 17
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Miyake Yosie | Okamoto Yuri | Jinnin Ran | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 7 - 12
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yosie | Jinnin Ran | Nagasawa Ichie | Yashiki Hisako | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 31 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2015-03-01
Creator Oka Naoki | Kojima Nanae | Kodama Makiko
Journal 学習開発学研究 Issue 8 pp. 97 - 103
Date of Issued
published_at 2015-03-16
Creator Kojima Nanae | Kodama Makiko | Oka Naoki
Journal 学校教育実践学研究 Volume 20 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 2014-03-21
Creator Kodama Makiko | Kojima Nanae | Oka Naoki
Journal 学校教育実践学研究 Volume 20 pp. 19 - 25
Date of Issued
published_at 2014-03-21
Creator Oka Naoki | Kojima Nanae | Kodama Makiko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 20 pp. 11 - 18
Date of Issued
published_at 2014-03-21
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Itoi Maho | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 83 - 91
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Yamasaki Eri | Yamamoto Yoko | Nakano Satoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 75 - 82
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Hiyama Toru | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 69 - 73
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Jinnin Ran | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Kojima Nanae | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Aoyama Nao | Yashiki Hisako | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Tamada Mie | Nihonmatsu Misato | Yamate Shio | Hiyama Toru | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 63 - 68
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Yamamura Takanao | Fujihara Misato | Yoon Jisoeng | Kodama Kenichi
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 45 - 56
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Uchino Teiji | Takata Jun | Kojima Nanae | Isobe Noriko | Okamoto Yuri | Hiyama Toru | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 35 - 43
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Uemura Nobuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 27 - 33
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Kojima Nanae | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Nihonmatsu Misato | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Jinnin Ran | Yashiki Hisako | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 21 - 26
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Takata Jun | Imura Tomoya | Akutagawa Wataru
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 15 - 19
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Jinnin Ran | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 7 - 13
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Jinnin Ran | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 30 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2014-03-01
Creator Kuwabara Masahiko | Yoshihara Masaharu | Hirata Hiroko | Sugino Hirotoshi | Asaoka Katsushi | Kondo Haruyasu | Fujii Kazuo | Matsubara Hideki | Nakagawa Takashi | Horie Masanori | Ito Hitoshi | Matsumoto Haruyuki | Okamoto Takuhiro | Hiyama Toru | Sumiya Takahiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 4 pp. 85 - 89
Date of Issued
published_at 2012-12
Creator Oka Shiro | Tanaka Shinji | Yoshida Shigeto | Hiyama Toru | Ueno Yoshitaka | Ito Masanori | Kitadai Yasuhiko | Yoshihara Masaharu | Chayama Kazuaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2010-03
Creator Yokosaki Yasuyuki
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 101 - 104
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Hiyama Toru | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 93 - 100
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 79 - 86
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 71 - 77
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Yamamoto Yoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 63 - 70
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Jinnin Ran | Okamoto Yasumasa | Yoshino Atuo | Hattori Asako | Yamawaki Shigeto | Tanabe Sayaka | Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 51 - 58
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Sugihara Miyuki | Hiyama Toru | Furumoto Naoko | Takahashi Ryoko | Yashiki Hisako | Ishihara Reiko | Matsuyama Mariko | Tamada Yoshie | Yamate Shio | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 45 - 49
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Uemura Nobuyuki | Hamai Meiko | Morimoto Hiroshi | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 35 - 44
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Fujihara Misato | Ishida Yumi | Kodama Kenichi
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 25 - 34
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Uchino Teiji | Ishida Takahiro | Miura Toshihide | Kurita Tomomi | Kodama Kenichi
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 13 - 23
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Jinnin Ran | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Tamada Mie | Takahashi Ryoko | Yamate Shio | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 7 - 11
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Jinnin Ran | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Takata Jun | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Tamada Mie | Takahashi Ryoko | Yamate Shio | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Yokosaki Yasuyuki | Nishimichi Norihisa | Hiyama Toru | Sentani Michiko | Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 81 - 86
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Okada Nahoko | Yamamoto Mikio | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 71 - 79
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Yamamoto Mikio | Okada Nahoko | Sano-Fujita Mariko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 61 - 69
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Matsuyama Mariko | Hiyama Toru | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Kunihiro Kanami | Yamate Shio | Kouchi Keiko | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Yashiki Hisako | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 51 - 59
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Kurita Tomomi | Uchino Teiji | Kojima Nanae | Okamoto Yuri | Isobe Noriko | Miyake Yoshie | Sentani Michiko | Hayashi Masako | Hirotsu Yuki | Nihonmatsu Misato | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 43 - 49
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Sentani Michiko | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Yashiki Hisako | Sugihara Miyuki | Takahashi Ryouko | Furumoto Naoko | Kouchi Keiko | Kunihiro Kanami | Yamate Shio | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Kurita Tomomi | Nihonmatsu Misato | Kojima Nanae | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 35 - 42
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Hiyama Toru | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Sentani Michiko | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 23 - 28
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Uemura Nobuyuki | Ishigaki Haruhiko | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 15 - 21
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Sentani Michiko | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Kurita Tomomi | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Kunihiro Kanami | Takahashi Ryoko | Yamate Shio | Kouchi Keiko | Hiyama Toru | Yokosaki Yasuyuki | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 9 - 13
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Sentani Michiko | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Kurita Tomomi | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Kunihiro Kanami | Takahashi Ryoko | Kouchi Keiko | Yamate Shio | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yamawaki Shigeto | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2012-03-31