Matubara Kiminori


Creator Matubara Kiminori | Shibata Sachi | Kaikiri Hiroko | Tominaga Mihoko
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 4 pp. 140 - 146
Date of Issued
published_at 2023-12-22
Creator Suzuki Akiko | Hirata Michinori | Kudo Yukiko | Oka Yoko | Shouho Masae | Sato Yukari | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Kajiyama Yoko | Kanasaki Yu
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 2 pp. 124 - 133
Date of Issued
published_at 2021-12-23
Creator Murakami Kaori | Suzuki Akiko | Imakawa Shinji | Hirata Michinori | Matubara Kiminori | Tominaga Mihoko | Takata Hiroshi | Kajiyama Yoko | Kanasaki Yu
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 2 pp. 115 - 123
Date of Issued
published_at 2021-12-23
Creator Suzuki Akiko | Kanasaki Yu | Murakami Kaori | Tominaga Mihoko | Matsubara Kiminori | Takata Hiroshi | Imakawa Shinji | Kajiyama Yoko | Hirata Michinori
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 1 pp. 136 - 145
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator Ichinose Takae | Hiura Michiyo | 円並地 利江 | 蔭山 映子 | Suzuki Akiko | Murakami Kaori | Kajiyama Yoko | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 145 - 153
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator ICHINOSE Takae | HIURA Michiyo | ENNAMIJI Toshie | KAGEYAMA Eiko | SUZUKI Akiko | MURAKAMI Kaori | KAJIYAMA Yoko | IMAKAWA Shinji | MATSUBARA Kiminori | TAKATA Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 11 - 22
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Tsushima Tadahiro | Matsubara Kiminori | Ohkubo Takeshi | Inoue Yoshikazu | Takahashi Koretaro
Journal Journal of Oleo Science Volume 61 Issue 8 pp. 427 - 432
Date of Issued
published_at 2012
Creator Matsubara Kiminori | Komatsu Shun-ichiro | Kato Norihisa
Journal 日本栄養・食糧学会誌 Volume 55 Issue 5 pp. 287 - 290
Date of Issued
published_at 2002-10-10
Creator Shibata Sachi | Yatagai Mitsuyoshi | Tateishi Yoshiko | Matubara Kiminori
Journal Planta Medica International Open Volume 3 Issue 02 pp. e31 - e34
Date of Issued
published_at 2016-08-22
Creator Matsubara Kiminori | Kayashima Tomoko | Mori Masaharu | Yoshida Hiromi | Mizushina Yoshiyuki
Journal International Journal of Molecular Medicine Volume 22 Issue 3 pp. 381 - 387
Date of Issued
published_at 2008-09
Creator Suzuki Akiko | Murakami Kaori | Kajiyama Yoko | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 67 pp. 289 - 298
Date of Issued
published_at 2018-12-21
Creator Hiura Michiyo | Ichinose Takae | Ennamiji Toshie | Takahashi Miyoko | Suzuki Akiko | Murakami Kaori | Kajiyama Yoko | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 65 - 75
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Kusahara Kazuhiro | Matsumiya Nagako | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Mase Shigeo | Kanesige Noboru | Iwata Shotaro | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Suzuki Akiko | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Matsuura Takuya | Imakawa Shinji | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Gonda Azusa | Yamasaki Takahito | Asakura Atsushi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondou Atuko | Nanba Hirotaka | Nakamura Kazuyo | Nagata Tadamichi | Matsuura Taketo | Inoue Wataru | Yamauchi Noritsugu | Yanase Yosuke | Maruyama Yasushi | Watanabe Kenzi | Yui Yoshimichi | Fukazawa Seiji | Yamada Hiroyuki | Tomikawa Ko | Mine Kazunami | Shimazu Reiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Ogamo Chisuzu | Hori Nami | Sekiguchi Michihiko | Kaneoka Miyuki | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Fukuda Akiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 43 - 51
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Suzuki Akiko | Murakami Kaori | Fukuda Akiko | Kinoshita Mizuho | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 63 pp. 307 - 316
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Kayashima Tomoko | Suzuki Akiko | Takahashi Miyoko | Ikawa Yoshiko | Kinoshita Mizuho | Matsubara Kiminori | Sato Atsuko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 149 - 153
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Kayashima Tomoko | Suzuki Akiko | Takahashi Miyoko | Ikawa Yoshiko | Kinoshita Mizuho | Matsubara Kiminori | Sato Atsuko | Issiki Reiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 247 - 252
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Kayashima Tomoko | Takahashi Miyoko | Ikawa Yoshiko | Kinoshita Mizuho | Suzuki Akiko | Matsubara Kiminori | Sato Atsuko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 397 - 404
Date of Issued
published_at 2008-03-20