Kimioka Tomochika


Creator Watanabe Takuma | Nakagawa Junko | Morita Mikaho | Kohama Natsu | Kimioka Tomochika | Kake Shiho | Nanakida Atsushi | Nakatsubo Fuminori
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 51 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2024-03-31
Creator Kimioka Tomochika
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 5 pp. 47 - 54
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Kimioka Tomochika
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 4 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2014-03-27
Creator Kimioka Tomochika
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 3 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2013-03-28
Creator Kimioka Tomochika
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 2 pp. 15 - 20
Date of Issued
published_at 2012-03-30
Creator Kimioka Tomochika
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 1 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Kimioka Tomochika | Watanabe Takuma | Morita Mikaho | Ito Kodai | Kake Shiho | Sugimura Shinichiro | Shimizu Hisayo
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 49 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Matsumoto Shingo | Kimioka Tomochika | Kake Shiho | Nakayama Fumiko | Nonomura Yoko | Hirokane Mutsumi | Kuwayama Shoji | Matsumiya Nagako | Kodama Makiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 47 - 58
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Shimazu Reiko | Kake Shiho | Kimioka Tomoo | Oba Yumiko | Nanakida Atsushi
Journal 幼年教育研究年報 Volume 41 pp. 53 - 60
Date of Issued
published_at 2019-10-15
Creator Fuchiyama Shingo | Kimioka Tomochika | Hirokane Mutsumi | Sugikawa Chigusa | Nishiki Eri | Ishikawa Yoshikazu | Yamamoto Takaharu | Tanaka Hiroyuki | Sasaki Isamu | Konishi Izumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 195 - 202
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Kimioka Tomochika | Sahara Miho | Kake Shiho | Kaneoka Miyuki | Yonekura Tomohisa | Matsumiya Nagako | Kodama Makiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 175 - 184
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Kimioka Tomochika
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 7 pp. 27 - 34
Date of Issued
published_at 2017-03-28
Creator Sugikawa Chigusa | Kimioka Tomochika | Nishiki Eri | Ishikawa Yoshikazu | Yamamoto Takaharu | Tanaka Hiroyuki | Sasaki Isamu | Konisi Izumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 203 - 209
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Kimioka Tomochika | Morita Mikaho | Kake Shiho | Nakayama Fumiko | Yonekura Tomohisa | Matsumiya Nagako | Kodama Makiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 185 - 192
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Kimioka Tomochika
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 6 pp. 45 - 50
Date of Issued
published_at 2016-03-28
Creator Kimioka Tomochika | Moriwaki Yuki | Nakayama Fumiko | Tanida Hajime | Morimoto Mari | Koba Yuki | Iwamoto Aya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 231 - 238
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Nakayama Fumiko | Moriwaki Yuki | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Hirokane Mutuki | Ikeda Akiko | Ooue Teruaki | Inoue Wataru | Asakura Atsushi | Kodama Makiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 223 - 230
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Ikeda Akiko | Kimioka Tomochika | Moriwaki Yuki | Kake Shiho | Ishii Nobutaka | Nagasawa Nozomi | Matsuzaki Shinichi | Ishida Hiroko | Asakura Atsushi | Inoue Wataru | Nakamura Kazuyo | Mimura Mayumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 213 - 221
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Ikeda Akiko | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Nakayama Humiko | Hirokane Muthumi | Moriwaki Yuki | Masuoka Tomoko | Inoue Wataru | Asakura Atushi | Kodama Makiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 217 - 222
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Kaneoka Miyuki | Tanida Hajime | Koba Yuki | Nakayama Humiko | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Yoshihara Chiemi | Sumida Mayuko | Ikeda Akiko | Inoue Yoshiko | Tsubota Shiho | Yamanaka Satomi | Higashi Kanako | Miyatani Tomoko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 295 - 299
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Minoshima Takashi | Kimioka Tomoo | Nagamatsu Masayasu | Kawada Kazuo | Yoshida Nariakira | Yamamoto Toru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 285 - 288
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Tanida Hajime | Koba Yuki | Kaneoka Miyuki | Kake Shiho | Kimioka Tomocika | Yoshihara Chiemi | Nakayama Humiko | Ikeda Akiko | Inoue Yoshiko | Higashi Kanako | Tsubota Shiho | Yamanaka Satomi | Miyatani Tomoko | Kawasaki Chiho
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 297 - 301
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Ito Shin | Mimura Mayumi | Kaneoka Miyuki | Hayashi Yoshie | Matsumoto Shingo | Kuhara Yuki | Yukawa Keiko | Ikeda Akiko | Yoshihara Chiemi | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Nakayama Fumiko | Inoue Yoshiko | Tsubota Shiho | Yamanaka Satomi | Higashi Kanako | Miyatani Tomoko | Kawasaki Chiho
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 105 - 110
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Tanida Hajime | Koba Yuki | Morimoto Mari | Kaneoka Miyuki | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Yoshihara Chiemi | Nakayama Humiko | Ikeda Akiko | Inoue Yuko | Higashi Kanako | Tsubota Shiho | Yamanaka Satomi | Miyatani Tomoko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 93 - 98
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Mimura Mayumi | Yoshitomi Katsunobu | Ohashi Miyoko | Aohara Eiko | Takahata Kenji | Kaneoka Miyuki | Ikeda Akiko | Yoshihara Chiemi | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Nakayama Fumiko | Inoue Yoshiko | Tsubota Shiho | Yamanaka Satomi | Higashi Kanako | Miyatani Tomoko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 87 - 92
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Murakami Naoko | Matsuo Saori | Minoshima Takashi | Furo Kazushi | Senoo Shinichi | Yagyu Daisuke | Oka Yoshika | Sanda Koji | Kato Hideo | Kobayakawa Yoshinobu | Nakashima Atsuo | Hayashibara Shin | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Fukazawa Seiji | Hirakawa Yukiko | Nagamatsu Masayasu | Yamamoto Toru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Miyasato Tomoe | Kohyama Takaya | Suzuki Yumiko | Nagano Yoshitomo | Nakashima Atsuo | Kimioka Tomotika | Nakayama Fumiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 279 - 284
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Inoue Wataru | Asakura Atsushi | Ikeda Akiko | Kimioka Tomochika | Nakayama Fumiko | Aohara Eiko | Ishii Nobutaka | Ohashi Miyoko | Kaneta Toshiharu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 205 - 210
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Tanida Hajime | Koba Yuki | Mikami Takanori | Kaneoka Miyuki | Ikeda Akiko | Kake Shiho | Yoshihara Chiemi | Kimioka Tomochika | Nakayama Humiko | Inoue Yuko | Yamanaka Satomi | Higashi Kanako | Arimura Yuka
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 151 - 156
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Mimura Mayumi | Aohara Eiko | Takahata Kenji | Kaneoka Miyuki | Ohashi Miyoko | Ikeda Akiko | Yoshihara Chiemi | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Nakayama Fumiko | Inoue Yoshiko | Yamanaka Satomi | Higashi Kanako | Arimura, Yuka | 大西 潤一
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 145 - 150
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Miyasato Tomoe | Kohyama Takaya | Suzuki Yumiko | Ohashi Miyoko | Kato Hideo | Kimioka Tomotika | Ikeda Akiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 377 - 386
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Tanida Hajime | Koba Yuki | Kaneoka Miyuki | Ikeda Akiko | Kake Shiho | Suhama Miyuki | Kimioka Tomochika | Kuhara Yuki | Inoue Yuko | Yamanaka Satomi | Higashi Kanako | Isomura Aki | Arimura Yuka
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 307 - 315
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Inoue Wataru | Asakura Atsushi | Ikeda Akiko | Kimioka Tomochika | Aohara Eiko | Ishii Nobutaka | Kato Keiko | Kaneta Toshiharu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 135 - 144
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Mimura Mayumi | Yoshitomi Katsunobu | Kaneoka Miyuki | Aohara Eiko | Ohashi Miyoko | Arimura Yuka | Ikeda Akiko | Isomura Aki | Inoue Yoshiko | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Kuhara Yuki | Suhama Miyuki | Higashi Kanako | Yamanaka Satomi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 95 - 100
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Tanida Hajime | Koba Yuki | Deki Sayaka | Kaneoka Miyuki | Ikeda Akiko | Kake Shiho | Suhama Miyuki | Kimioka Tomochika | Kuhara Yuki | Yuba Naoko | Yamanaka Satomi | Higashi Kanako | Isomura Aki | Arimura Yuka
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 317 - 324
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Miyasato Tomoe | Ishihara Naohisa | Kohyama Takaya | Suzuki Yumiko | Kimioka Tomotika
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 37 - 45
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Inoue Wataru | Asakura Atsushi | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Ishii Nobutaka | Ohashi Miyoko | Kato Keiko | Yoshihara Kentaro
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 19 - 28
Date of Issued
published_at 2007-03-20