Shimizu Hisayo


Creator HONSHO Hitoshi | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 45 pp. 69 - 76
Date of Issued
published_at 2023-10-31
Creator MORITA Akinari | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 45 pp. 61 - 68
Date of Issued
published_at 2023-10-31
Creator YANG Yifan | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 45 pp. 51 - 60
Date of Issued
published_at 2023-10-31
Creator MORIOKA Madoka | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 44 pp. 73 - 79
Date of Issued
published_at 2022-10-25
Creator YANG Yifan | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 44 pp. 57 - 64
Date of Issued
published_at 2022-10-25
Creator NANAKIDA Atsushi | SUGIMURA Shinichiro | NAKATSUBO Fuminori | SHIMIZU Hisayo | IMBE Kazuto | OMOTE Natsuko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 44 pp. 5 - 16
Date of Issued
published_at 2022-10-25
Creator Kimioka Tomochika | Watanabe Takuma | Morita Mikaho | Ito Kodai | Kake Shiho | Sugimura Shinichiro | Shimizu Hisayo
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 49 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator MORIOKA Madoka | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 91 - 96
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator UEHARA Maiko | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 57 - 62
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator UEYAMA Rutsuko | SUGIMURA Shinichiro | SHIMIZU Hisayo | HAMADA Shoko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 25 - 34
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator SUGIMURA Shinichiro | UEYAMA Rutsuko | HAMADA Shoko | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 15 - 23
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator SHIMIZU Hisayo | HAMADA Shoko | UEYAMA Rutsuko | SUGIMURA Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 43 pp. 5 - 13
Date of Issued
published_at 2021-10-15
Creator UEHARA Maiko | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 42 pp. 57 - 62
Date of Issued
published_at 2020-10-10
Creator ODA Honoka | SHIMIZU Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 42 pp. 47 - 55
Date of Issued
published_at 2020-10-10
Creator Shimizu Kenji | Shimizu Hisayo
Journal Psychology Research Volume 5 Issue 5 pp. 292 - 299
Date of Issued
published_at 2015-05
Creator Nanakida Atsushi | Shimizu Hisayo | Sugimura Shinichiro | Nakatsubo Fuminori | Tsugawa Noriko | Tomita Masako | Mori Yoriko | Zhou Xinhui | Motooka Mihoko
Journal 幼年教育研究年報 Volume 40 pp. 83 - 91
Date of Issued
published_at 2018-10-19
Creator Hori Nami | Matsumoto Shingo | Nanakida Atsushi | Shimizu Hisayo | Kawaguchi Maki | Sugamura Toru | Nakamura Keiko | Ogamo Chisuzu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 21 - 31
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Ogamo Chisuzu | Matsumoto Shingo | Kuhara Yuki | Sekiguchi Michihiko | Nakamura Keiko | Ueda Takesi | Shimizu Hisayo | Sugimura Shinichirou
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 1 - 7
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Fujioka Maki | Shimizu Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 38 pp. 51 - 58
Date of Issued
published_at 2016-10-17
Creator Nagano Misaki | Shimizu Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 38 pp. 43 - 50
Date of Issued
published_at 2016-10-17
Creator Fukushima Kumiko | Shimizu Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 38 pp. 35 - 42
Date of Issued
published_at 2016-10-17
Creator Ogamo Chisuzu | Sekiguchi Michihiko | Kuhara Yuki | Shimizu Hisayo | Nanakida Atsushi | Matsuo Chiaki | Yuzawa Masamichi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 23 - 26
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Shimizu Hisayo | Zheng Xiaolin | Uragami Moe | Ueyama Rutsuko | Miyake Hidenori | Nagano Misaki | Hujioka Maki | Shimizu Kenji | Sugimura Shinichirou
Journal 幼年教育研究年報 Volume 37 pp. 75 - 83
Date of Issued
published_at 2015-10-15
Creator Nanakida Atsushi | Sugimura Shinichirou | Nakatsubo Fuminori | Shimizu Hisayo | Shimazu Reiko | Oka Naoki | Kurihara Shinji | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 19 - 28
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Shimizu Hisayo | Zheng Xiaolin | Uragami Moe | Shimizu Kenji | Sugimura Shinichiro
Journal 幼年教育研究年報 Volume 36 pp. 5 - 12
Date of Issued
published_at 2014-09-30
Creator Shimizu Hisayo
Journal 幼年教育研究年報 Volume 35 pp. 37 - 44
Date of Issued
published_at 2013-07-31
Creator Matsumoto Shingo | Sugimura Shinichirou | Nakatsubo Fuminori | Shimizu Hisayo | Kaneoka Miyuki | Kuhara Yuki | Hori Nami
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 35 - 42
Date of Issued
published_at 2015-03-26