Umeda Takashi


Creator Umeda Takashi | Ejiri Shinji | Kanaya Kazuyuki | Maezawa Yu | Nakagawa Yujin | Ohno Hiroshi | Saito Hiroyuki | Yoshida S
Journal Proceedings of Science Volume 187 pp. 450 -
Date of Issued
published_at 2014-08-28
Creator Umeda Takashi | Ejiri Shinji | Iwami Ryo | Kanaya Kazuyuki
Journal Proceedings of Science Volume 251 pp. 209 -
Date of Issued
published_at 2016-07-15
Creator Watanabe Kenzi | Ujima Kazuhito | Yonezawa Takashi | Amimoto Kiichi | Umeda Takashi | Sato Takeshi | Mase Shigeo
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 16 pp. 21 - 30
Date of Issued
published_at 2018-03-23
Creator Yoshidomi Kenichi | Amimoto Kiichi | Umeda Takashi | Tomikawa Ko
Journal 学校教育実践学研究 Volume 23 pp. 31 - 38
Date of Issued
published_at 2017-03-22
Creator Koga Nobuyoshi | Isozaki Tetsuo | Matsuura Takuya | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Tsutaoka Takanori | Umeda Takashi | Amimoto Kiichi | Takeshita Shunji | Tomikawa Ko | Yamasaki Hirofumi | Yoshidomi Kenichi | Inoue Masayuki | Yamada Shuto
Journal 学校教育実践学研究 Volume 23 pp. 19 - 26
Date of Issued
published_at 2017-03-22
Creator Umeda Takashi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 113 - 117
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Saito Hana | Ejiri Shinji | Aoki Sinya | Hatsuda Tetsuo | Kanaya Kazuyuki | Maezawa Yu | Ohno Hiroshi | Umeda Takashi
Journal Physical Review D Volume 85 Issue 7 pp. 079902 -
Date of Issued
published_at 2012
Creator Umeda Takashi | Aoki Sinya | Ejiri Shinji | Hatsuda Tetsuo | Kanaya Kazuyuki | Ohno Hiroshi | Maezawa Yu
Journal Physical Review D Volume 85 Issue 9 pp. 094508-1 - 094508-11
Date of Issued
published_at 2012
Creator Ohno Hiroshi | Aoki Sinya | Ejiri Shinji | Kanaya Kazuyuki | Maezawa Yu | Saito Hana | Umeda Takashi | WHOT-QCD Collaboration
Journal Physical Review D Volume 84 Issue 9 pp. 094504-1 - 094504-13
Date of Issued
published_at 2011
Creator Saito Hana | Ejiri Shinji | Aoki Sinya | Hatsuda Tetsuo | Kanaya Kazuyuki | Maezawa Yu | Ohno Hiroshi | Umeda Takashi | WHOT-QCD Collaboration
Journal Physical Review D Volume 84 Issue 5 pp. 054502 -
Date of Issued
published_at 2011
Creator Umeda Takashi | Ishii Yasufumi | Maehara Toshinobu
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 60 pp. 15 - 20
Date of Issued
published_at 2011-12-22
Creator Umeda Takashi | Koga Nobuyoshi | Takeshita Shunji
Journal 学校教育実践学研究 Volume 17 pp. 91 - 100
Date of Issued
published_at 2011-03-20
Creator Okamoto Eiji | Yamashita Masafumi | Komoda Masashi | Tsutaoka Takanori | Umeda Takashi | Maehara Toshinobu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 301 - 306
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator QCD-TARO Collaboration | Ph. de Forcrand | M. García Pérez | Hashimoto Takaaki | Hioki Shinji | Matsufuru Hideo | Miyamura Osamu | Nakamura Atsushi | Stamatescu Ion-Olimpiu | Takaishi Tetsuya | Umeda Takashi
Journal Physical Review D Volume 63 Issue 5 pp. 054501-1 - 054501-18
Date of Issued
published_at 2001-01-16
Creator QCD-TARO Collaboration | Ph. de Forcrand | M. García Pérez | Hashimoto Takaaki | Hioki Shinji | Matsufuru Hideo | Miyamura Osamu | Nakamura Atsushi | Stamatescu Ion-Olimpiu | Takaishi Tetsuya | Umeda Takashi
Journal Nuclear Physics B Volume 577 Issue 1-2 pp. 263 - 278
Date of Issued
published_at 2000-06-19
Creator Umeda Takashi | Aoki Sinya | Fukugita Masataka | Ishikawa Ken-Ichi | Ishizuka Naruhito | Iwasaki Yoichi | Kanaya Kazuyuki | Kuramashi Yoshinobu | Lesk Victor Isaac | Namekawa Yusuke | Okawa Masanori | Taniguchi Yusuke | Ukawa Akira | Yoshie Tomoteru
Journal Physical review D Volume 68 Issue 3 pp. 034503-1 - 034503-17
Date of Issued
published_at 2003-08-08
Creator Matsufuru Hideo | Okawa Masanori | Onogi Tetsuya | Umeda Takashi
Journal Nuclear Physics B - Proceedings Supplements Volume 129-130 pp. 370 - 372
Date of Issued
published_at 2004-03
Creator Matsufuru Hideo | Furukawa Hidenori | Okawa Masanori | Onogi Tetsuya | Umeda Takashi
Journal Nuclear Physics B - Proceedings Supplements Volume 140 pp. 734 - 736
Date of Issued
published_at 2005-03