Kohno Nobuoki


Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Taniwaki Masaya | Yamaguchi Kakuhiro | Hamai Kosuke | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Okada Morihito | Arihiro Koji | Ohtsuki Yuji | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 18 pp. 88 -
Date of Issued
published_at 2017-08-18
Creator Yamane Takashi | Yokoyama Akihito | Kitahara Yoshihiro | Miyamoto Shintaro | Haruta Yoshinori | Hattori Noboru | Yamane Kiminori | Hara Hitoshi | Kohno Nobuoki
Journal BMJ Open Volume 3 pp. e002179 -
Date of Issued
published_at 2013-02-20
Creator Horimasu Yasushi | Hattori Noboru | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Bonella Francesco | Ohshimo Shinichiro | Guzman Josune | Costabel Ulrich | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 15 pp. 4 -
Date of Issued
published_at 2014-01-08
Creator Sakamoto Shinjiro | Matsueda Satoko | Takamori Shinzo | Toh Uhi | Noguchi Masanori | Yutani Shigeru | Yamada Akira | Shichijo Shigeki | Yamada Teppei | Suekane Shigetaka | Kawano Kouichiro | Sasada Tetsuro | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Itoh Kyogo
Journal Cancer Science Volume 106 Issue 10 pp. 1257 - 1263
Date of Issued
published_at 2015-10
Creator Sakamoto Shinjiro | Yoshitomi Munehiro | Yutani Shigeru | Terazaki Yasuhiro | Yoshiyama Koichi | Ioji Tetsuya | Matsueda Satoko | Yamada Akira | Takamori Shinzo | Itoh Kyogo | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Sasada Tetsuro
Journal Human Vaccines & Immunotherapeutics Volume 11 Issue 12 pp. 2784 - 2789
Date of Issued
published_at 2015-12-23
Creator Ishikawa Nobuhisa | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Kobayashi Akihiro | Hayamizu Tomoyuki | Johnson Malcolm
Journal International Journal of COPD Volume 10 Issue 1 pp. 185 - 192
Date of Issued
published_at 2015-01-23
Creator Omori Keitaro | Hattori Noboru | Senoo Tadashi | Takayama Yusuke | Masuda Takeshi | Nakashima Taku | Iwamoto Hiroshi | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Kohno Nobuoki
Journal PLoS ONE Volume 11 Issue 2 pp. e0148969 -
Date of Issued
published_at 2016-02-09
Creator Faisal Hana Khairina Putri | Horimasu Yasushi | Hirano Shoko | Yamaoka Emi | Fukazawa Takahiro | Kanawa Masami | Tanimoto Keiji | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki | Ueda Yuka | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2019-03
Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Hirano Chihiro | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki
Journal BMC Cancer Volume 17 pp. 263 -
Date of Issued
published_at 2017-04-12
Creator Kitahara Yoshihiro | Hattori Noboru | Yokoyama Akihito | Yamane Kiminori | Sekikawa Kiyokazu | Inamizu Tsutomu | Kohno Nobuoki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 2 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 2012-06
Creator Nagao Saeko | Hattori Noboru | Fujitaka Kazunori | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Kanehara Masashi | Ishikawa Nobuhisa | Haruta Yoshinori | Murai Hiroshi | Kohno Nobuoki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 1 pp. 7 - 9
Date of Issued
published_at 2011-03
Creator Kitahara Yoshihiro | Hattori Noboru | Yokoyama Akihito | Yamane Kiminori | Sekikawa Kiyokazu | Inamizu Tsutomu | Kohno Nobuoki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 1 pp. 7 - 13
Date of Issued
published_at 2010-03
Creator Mukaida Kenichi | Hattori Noboru | Kondo Keiichi | Morita Naoki | Murakami Isao | Haruta Yoshihiro | Yokoyama Akihito | Kohno Nobuoki
Journal Phytomedicine Volume 18 Issue 8-9 pp. 625 - 629
Date of Issued
published_at 2011
Creator Kondo Tomohiro | Hattori Noboru | Ishikawa Nobuhisa | Murai Hiroshi | Haruta Yoshinori | Hirohashi Nobuyuki | Tanigawa Koichi | Kohno Nobuoki
Journal Respiratory Research Volume 12 pp. 32 -
Date of Issued
published_at 2011-03-22
Creator Ochiai Mariko | Nakashima Ayumu | Takasugi Norihisa | Kiribayashi Kei | Kawai Toru | Usui Koji | Shigemoto Kenichiro | Hamaguchi Naoki | Kohno Nobuoki | Yorioka Noriaki
Journal Nephron Clinical Practice Volume 117 Issue 1 pp. c15 - c19
Date of Issued
published_at 2011
Creator Senoo Tadashi | Hattori Noboru | Tanimoto Takuya | Furonaka Makoto | Ishikawa Nobuhisa | Fujitaka Kazunori | Haruta Yoshinori | Murai Hiroshi | Yokoyama Akihito | Kohno Nobuoki
Journal Thorax Volume 65 Issue 4 pp. 334 - 340
Date of Issued
published_at 2010
Creator Ohashi Norihiko | Ito Chikako | Fujikawa Rumi | Yamamoto Hideya | Kihara Yasuki | Kohno Nobuoki
Journal Metabolism-Clinical and Experimental Volume 58 Issue 7 pp. 1023 - 1029
Date of Issued
published_at 2009
Creator Hirata Shintaro | Hattori Noboru | Ishikawa Nobuhisa | Fujitaka Kazunori | Kumagai Kazuhiko | Taooka Yasuyuki | Haruta Yoshinori | Yokoyama Akihito | Kohno Nobuoki
Journal Modern Rhenmatology Volume 18 Issue 1 pp. 100 - 104
Date of Issued
published_at 2008
Creator Tanimoto Takuya | Hattori Noboru | Senoo Tadashi | Furonaka Makoto | Ishikawa Nobuhisa | Fujitaka Kazunori | Haruta Yoshinori | Yokoyama Akihito | Igarashi Kazuhiko | Kohno Nobuoki
Journal Free Radical Biology and Medicine Volume 46 Issue 8 pp. 1119 - 1126
Date of Issued
published_at 2009
Creator Takahashi Shunsuke | Taniguchi Yoshihiko | Nakashima Ayumu | Arakawa Tetsuji | Kawai Toru | Doi Shigehiro | Ito Takafumi | Masaki Takao | Kohno Nobuoki | Yorioka Noriaki
Journal Nephron Experimental Nephrology Volume 112 Issue 2 pp. E59 - E69
Date of Issued
published_at 2009
Creator Hirai Yukoh | Yamamoto Hideya | Nakano Yukiko | Ogi Hiroshi | Kajiwara Shinji | Kohno Nobuoki
Journal Journal of Cardiology Volume 52 Issue 1 pp. 59 - 61
Date of Issued
published_at 2008-08
Creator Hattori Noboru | Miyake Masayuki | Yokoyama Akihito | Kohno Nobuoki
Journal
Date of Issued
Creator Yokoyama Akihito | Kohno Nobuoki
Journal
Date of Issued
Creator Oki Kenji | Yamane Kiminori | Kamei Nozomu | Nojima Hideki | Kohno Nobuoki
Journal Clinical Endocrinology Volume 67 Issue 5 pp. 796 - 800
Date of Issued
published_at 2007-11
Creator Kuratsune Masatoshi | Masaki Takao | Hirai Takayuki | Kiribayashi Kei | Yokoyama Yukio | Arakawa Tetsuji | Yorioka Noriaki | Kohno Nobuoki
Journal Nephrology Volume 12 Issue 6 pp. 565 - 571
Date of Issued
published_at 2007-12
Creator Ohnishi Hiroshi | Yokoyama Akihito | Yasuhara Yoshifumi | Watanabe Akira | Naka Tetsuji | Hamada Hironobu | Abe Masahiro | Nishimura Kazutaka | Higaki Jitsuo | Ikezoe Junpei | Kohno Nobuoki
Journal Thorax Volume 58 pp. 872 - 875
Date of Issued
published_at 2003