Sera Masafumi


Creator Muro Yuji | Haizaki Yukio | Kim M. S. | Umeo Kazunori | Tou Hideki | Sera Masafumi | Takabatake Toshiro
Journal Physical review. B Volume 69 pp. 020401-1 - 020401-4
Date of Issued
published_at 2004
Creator Tou Hideki | Kim M. S. | Takabatake Toshiro | Sera Masafumi
Journal Physical review. B Volume 70 pp. 100407-1 - 100407-4
Date of Issued
published_at 2004
Creator Sasakawa Tetsuya | Suemitsu T. | Takabatake Toshiro | Bando Yoshio | Umeo Kazunori | Jung M. H. | Sera Masafumi | Suzuki Takashi | Fujita Toshizo | Nakajima Motoki | Iwasa Kazuaki | Kohgi Masafumi | Paul Ch. | Berger St. | Bauer Ernst D.
Journal Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Volume 66 Issue 4 pp. 041103-1 - 041103-4
Date of Issued
published_at 2002-07-16
Creator Ogita Norio | Nagai Shinji | Okamoto Naoki | Udagawa Masayuki | Iga Fumitoshi | Sera Masafumi | Akimitsu Jun | Kunii Satoru
Journal Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Volume 68 Issue 22 pp. 224305-1 - 224305-9
Date of Issued
published_at 2003-12-30
Creator Sera Masafumi | Kobayashi Norio | Yoshino Takenobu | Kobayashi Katsushi | Takabatake Toshiro | Nakamoto Go | Fujii Hironobu
Journal Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Volume 55 Issue 10 pp. 6421 - 6428
Date of Issued
published_at 1997-05-01
Creator Kawasaki Yu | Izumi Makoto | Kishimoto Yutaka | Ohno Takashi | Tou Hideki | Inaoka Yoshihiko | Sera Masafumi | Shigetoh Keisuke | Takabatake Toshiro
Journal Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Volume 75 Issue 9 pp. 094410-1 - 094410-5
Date of Issued
published_at 2007-03-09
Creator Takabatake Toshiro | Echizen Yuji | Yoshino Takenobu | Kobayashi Katsushi | Nakamoto Go | Fujii Hironobu | Sera Masafumi
Journal Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Volume 59 Issue 21 pp. 13 878 - 13 881
Date of Issued
published_at 1999-06-01
Creator Kim Moo-Sung | Echizen Yuji | Umeo Kazunori | Kobayashi Sinichiro | Sera Masafumi | Salamakha P. S. | Sologub O. L. | Takabatake Toshiro | Chen X. | Tayama Takashi | Sakakibara Toshiro | Jung M. H. | Maple M. B.
Journal Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Volume 68 Issue 5 pp. 054416-1 - 054416-7
Date of Issued
published_at 2003-08-20
Creator Avila Marcos A. | Sera Masafumi | Takabatake Toshiro
Journal Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Volume 70 Issue 10 pp. 100409-1 - 100409-4
Date of Issued
published_at 2004-09-30
Creator Kunimori Keisuke | Tanida Hiroshi | Matsumura Takeshi | Sera Masafumi | Iga Fumitoshi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 79 Issue 7 pp. 073703-1 - 073703-4
Date of Issued
published_at 2010-06-25
Creator Matsumura Takeshi | Yonemura Takumi | Kunimori Keisuke | Sera Masafumi | Iga Fumitoshi | Nagao Tatsuya | Igarashi Jun-ichi
Journal Physical Review B Volume 85 Issue 17 pp. 174417 -
Date of Issued
published_at 2012
Creator Matsumura Takeshi | Michimura Shinji | Inami Toshiya | Otsubo Toru | Tanida Hiroshi | Iga Fumitoshi | Sera Masafumi
Journal Physical Review B Volume 89 Issue 1 pp. 014422-1 - 014422-13
Date of Issued
published_at 2014-01-24
Creator Matsumura Takeshi | Yonemura Takumi | Kunimori Keisuke | Sera Masafumi | Iga Fumitoshi
Journal Physical Review Letters Volume 103 Issue 1 pp. 017203-1 - 017203-4
Date of Issued
published_at 2009-07-02
Creator Takai Shun | Matsumura Takeshi | Tanida Hiroshi | Sera Masafumi
Journal Physical Review B Volume 92 Issue 17 pp. 174427-1 - 174427-10
Date of Issued
published_at 2015
Creator Hayashi Yuya | Takai Shun | Matsumura Takeshi | Tanida Hiroshi | Sera Masafumi | Matsubayashi Kazuyuki | Uwatoko Yoshiya | Ochiai Akira
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 85 Issue 3 pp. 034704-1 - 034704-7
Date of Issued
published_at 2016
Creator Takaguchi Hiroaki | Hayashi Yuya | Matsumura Takeshi | Umeo Kazunori | Sera Masafumi | Ochiai Akira
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 84 Issue 4 pp. 044708-1 - 044708-6
Date of Issued
published_at 2015
Creator Matsumura Takeshi | Kunimori Keisuke | Kondo Akihiro | Soejima Kei | Tanida Hiroshi | Mignot Jean-Michel | Iga Fumitoshi | Sera Masafumi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 83 Issue 9 pp. 094724-1 - 094724-5
Date of Issued
published_at 2014
Creator Kawarasaki Yasuharu | Matsumura Takeshi | Sera Masafumi | Ochiai Akira
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 80 Issue 2 pp. 023713-1 - 023713-4
Date of Issued
published_at 2011
Creator Matsumura Takeshi | Yamamoto Takayoshi | Tanida Hiroshi | Sera Masafumi
Journal Journal of the Physical Society of Japan Volume 86 Issue 9 pp. 094709-1 - 094709-8
Date of Issued
published_at 2017-08-30