Saeki Noboru


Creator Kondo Takashi | Toyota Yukari | Narasaki Soshi | Watanabe Tomoyuki | Miyoshi Hirotsugu | Saeki Noboru | Tsutsumi Yasuo M.
Journal JA Clinical Reports Volume 6 pp. 97 -
Date of Issued
published_at 2020-12-09
Creator Satomi Shiho | Morio Atsushi | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Tsutsumi Rie | Sakaue Hiroshi | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Tsutsumi Yasuo M.
Journal Life Sciences Volume 245 pp. 117368 -
Date of Issued
published_at 2020-03-15
Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Toyota Yukari | Kondo Hiroshi | Yasuda Masako | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 79 - 82
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Yokota Mayuko | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 49 - 51
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Fukuda Hideki | Saeki Noboru | Yasuda Toshimichi | Oshita Kyoko | Nakamura Ryuji | Haraki Toshiaki | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Miyoshi Hirotsugu | Taguchi Shima | Sanuki Michiyoshi | Niinai Hiroshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 5 - 11
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Sukhdorj Elbegzaya | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Yanabe Kensuke | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Noda Yuko | Haraki Toshiaki | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 3 pp. 55 - 58
Date of Issued
published_at 2017-09-20
Creator Nakanuno Ryuichi | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Yoshikawa Hiroshi | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 64 Issue 3 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2015-09
Creator Saeki Noboru | Az-Ma Toshiharu | Fujii Kohyu | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 1 pp. 57 - 65
Date of Issued
published_at 2000-03
Creator Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kutluk Abdugheni | Shiba Kenji | Tsuji Toshio | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 4 pp. 75 - 82
Date of Issued
published_at 2009-12