Yamasaki Akane


Creator YAMASHITA Naoya | YAMASAKI Akane
Journal 教職開発研究 Issue 7 pp. 9 - 16
Date of Issued
published_at 2024-03-15
Creator YONEDA Shigeru | Yamasaki Akane | NAKABAYASHI Hiroko | YONEZAWA Takashi
Journal 学習開発学研究 Issue 16 pp. 41 - 47
Date of Issued
published_at 2024-03-30
Creator Yamasaki Akane | Yonezawa Takashi | Watanabe Takumi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 29 pp. 115 - 121
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator YAMASAKI Akane | YONEZAWA Takashi | WATANABE Takumi
Journal 学習開発学研究 Issue 15 pp. 79 - 86
Date of Issued
published_at 2023-03-30
Creator YAMASHITA Naoya | YAMASAKI Akane
Journal 教職開発研究 Issue 6 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2023-03-15
Creator Nagata Tadamichi | Itou Keiko | Oosedo Kazuki | Suzuki Yumiko | Matsuura Taketo | Matsumoto Hitoshi | Miyasato Tomoe | Yamasaki Takahito | Nanba Hirotaka | Ikeda Satoshi | Iwasaka Yasuko | Okamura Miyuki | Kinoshita Hiroyoshi | Terauchi Daisuke | Yoshiga Tadao | Yonetani Takashi | Okubo Yukinori | Kisaki Taro | Takahashi Hitoshi | Yamasaki Akane
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 71 - 80
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Watanabe Takumi | Yonezawa Takashi | Nagata Tadamichi | Yamasaki Akane
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 55 - 60
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Yoneda Shigeru | Yamasaki Akane | Ericson Yukiko | Kurihara Shinji
Journal 学校教育実践学研究 Volume 28 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2022-03-18
Creator Yamasaki Akane | Yonezawa Takashi | Osedo Kazuki | Kinoshita Hiroyoshi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 27 pp. 93 - 99
Date of Issued
published_at 2021-03-19