Kawamoto Masashi


Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Toyota Yukari | Kondo Hiroshi | Yasuda Masako | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 79 - 82
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 75 - 77
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Hamada Hiroshi | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 67 - 70
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Yokota Mayuko | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 49 - 51
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Hirata Yuri | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Masuda Yoko | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 45 - 47
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 25 - 29
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Ishii Tomomi | Sanuki Michiyoshi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Haraki Toshiaki | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 13 - 16
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Fukuda Hideki | Saeki Noboru | Yasuda Toshimichi | Oshita Kyoko | Nakamura Ryuji | Haraki Toshiaki | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Miyoshi Hirotsugu | Taguchi Shima | Sanuki Michiyoshi | Niinai Hiroshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 5 - 11
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Sukhdorj Elbegzaya | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Yanabe Kensuke | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Noda Yuko | Haraki Toshiaki | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 3 pp. 55 - 58
Date of Issued
published_at 2017-09-20
Creator Sato Hiroki | Kondo Takashi | Haraki Toshiaki | Kato Takahiro | Sanuki Michiyoshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 3 pp. 39 - 42
Date of Issued
published_at 2017-09-20
Creator Sato Hiroki | Taguchi Shima | Haraki Toshiaki | Oshita Kyoko | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 1・2 pp. 21 - 23
Date of Issued
published_at 2017-06-20
Creator Fukuhara Kumi | Kondo Takashi | Miyosi Hirotsugu | Kato Takahiro | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 1・2 pp. 11 - 14
Date of Issued
published_at 2017-06-20
Creator Nakanuno Ryuichi | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Yoshikawa Hiroshi | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 64 Issue 3 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2015-09
Creator Kawamoto Masashi | Fujii Kohyu | Yuge Osafumi | Morio Michio
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 38 Issue 4 pp. 161 - 167
Date of Issued
published_at 1989-12
Creator Maehara Yasuhiro | Mukaida Keiko | Hiyama Eiso | Morio Michio | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 48 Issue 1 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 1999-03
Creator Saeki Noboru | Az-Ma Toshiharu | Fujii Kohyu | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 49 Issue 1 pp. 57 - 65
Date of Issued
published_at 2000-03
Creator Shiroyama Kazuhisa | Izumi Hiromichi | Kubo Takashi | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 4 pp. 97 - 99
Date of Issued
published_at 2001-12
Creator Tanaka Hiroyuki | Yamanoue Takao | Kuroda Masahiko | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 3 pp. 61 - 64
Date of Issued
published_at 2001-09
Creator Maehara Yasuhiro | Kusunoki Shinji | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi | Okida Motoichi | Kinoshita Hiroyuki | Nakagawa Itsuo | Nakao Masakazu | Sasaki Hiroshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 50 Issue 2 pp. 47 - 51
Date of Issued
published_at 2001-06
Creator Kondo Takashi | Kusunoki Shinji | Kuroda Masahiko | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 4 pp. 91 - 94
Date of Issued
published_at 2013-12
Creator Kato Takahiro | Kajiyama Seiji | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 4 pp. 83 - 89
Date of Issued
published_at 2013-12
Creator Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kutluk Abdugheni | Shiba Kenji | Tsuji Toshio | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 4 pp. 75 - 82
Date of Issued
published_at 2009-12
Creator Hidaka Ikuhiro | Kurokawa Hiromi | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 1 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Kurokawa Hiromi | Matsunaga Aki | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 1 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2008-03
Creator Kusunoki Shinji | Tanigawa Koichi | Kondo Takashi | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Resuscitation Volume 80 Issue 10 pp. 1175 - 1180
Date of Issued
published_at 2009-10
Creator Tanigawa Kouichi | Kawamoto Masashi | Sakai Hiroshi
Journal
Date of Issued
Creator Kurita Shigeaki | Kawamoto Masashi | Hidaka Syozo | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 52 Issue 4 pp. 59 - 67
Date of Issued
published_at 2003-12
Creator Yasuda Toshimichi | Kanno Masamoto | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi | Ninomiya Yuichi
Journal The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology Volume 97 Issue 4 pp. 376 - 383
Date of Issued
published_at 2005-12
Creator Gaus Syafruddin | Moriwaki Katsuyuki | Suyama Hidemichi | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 52 Issue 3 pp. 43 - 51
Date of Issued
published_at 2003-09