Takata Hiroshi


Creator Suzuki Akiko | Hirata Michinori | Kudo Yukiko | Oka Yoko | Shouho Masae | Sato Yukari | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Kajiyama Yoko | Kanasaki Yu
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 2 pp. 124 - 133
Date of Issued
published_at 2021-12-23
Creator Murakami Kaori | Suzuki Akiko | Imakawa Shinji | Hirata Michinori | Matubara Kiminori | Tominaga Mihoko | Takata Hiroshi | Kajiyama Yoko | Kanasaki Yu
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 2 pp. 115 - 123
Date of Issued
published_at 2021-12-23
Creator Suzuki Akiko | Kanasaki Yu | Murakami Kaori | Tominaga Mihoko | Matsubara Kiminori | Takata Hiroshi | Imakawa Shinji | Kajiyama Yoko | Hirata Michinori
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 1 pp. 136 - 145
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator Ichinose Takae | Hiura Michiyo | 円並地 利江 | 蔭山 映子 | Suzuki Akiko | Murakami Kaori | Kajiyama Yoko | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 145 - 153
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator ICHINOSE Takae | HIURA Michiyo | ENNAMIJI Toshie | KAGEYAMA Eiko | SUZUKI Akiko | MURAKAMI Kaori | KAJIYAMA Yoko | IMAKAWA Shinji | MATSUBARA Kiminori | TAKATA Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 11 - 22
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Suzuki Akiko | Murakami Kaori | Kajiyama Yoko | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 67 pp. 289 - 298
Date of Issued
published_at 2018-12-21
Creator Hiura Michiyo | Ichinose Takae | Shiba Shizuko | Takahashi Miyoko | Takata Hiroshi | Mine Kazunami
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 75 - 84
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Kusahara Kazuhiro | Matsumiya Nagako | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Mase Shigeo | Kanesige Noboru | Iwata Shotaro | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Suzuki Akiko | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Matsuura Takuya | Imakawa Shinji | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Gonda Azusa | Yamasaki Takahito | Asakura Atsushi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondou Atuko | Nanba Hirotaka | Nakamura Kazuyo | Nagata Tadamichi | Matsuura Taketo | Inoue Wataru | Yamauchi Noritsugu | Yanase Yosuke | Maruyama Yasushi | Watanabe Kenzi | Yui Yoshimichi | Fukazawa Seiji | Yamada Hiroyuki | Tomikawa Ko | Mine Kazunami | Shimazu Reiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Takahashi Miyoko | Shiba Shizuko | Hiura Michiyo | Ichinose Takae | Kinoshita Mizuho | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 289 - 298
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Suzuki Akiko | Murakami Kaori | Fukuda Akiko | Kinoshita Mizuho | Imakawa Shinji | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 63 pp. 307 - 316
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Takahashi Miyoko | Shiba Shizuko | Hiura Michiyo | Ichinose Takae | Sato Atsuko | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 29 - 38
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Takahashi Miyoko | Shiba Shizuko | Hiura Michiyo | Ichinose Takae | Sato Atsuko | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 41 pp. 11 - 21
Date of Issued
published_at 2013-03-22
Creator Takata Hiroshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 59 pp. 371 - 380
Date of Issued
published_at 2010-12-24
Creator Shiba Shizuko | Hiura Michiyo | Ichinose Takae | Takahashi Miyoko | Sato Atuko | Kinoshita Mizuho | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 155 - 160
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Shiba Shizuko | Hiura Michiyo | Takahashi Miyoko | Ichinose Takae | Sato Atsuko | Sugamura Toru | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 259 - 268
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Takata Hiroshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 57 pp. 363 - 370
Date of Issued
published_at 2008-12-26
Creator Shiba Shizuko | Ichinose Takae | Takahashi Miyoko | Hiura Michiyo | Sato Atsuko | Takata Hiroshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 11 - 20
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Takata Hiroshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 55 pp. 381 - 387
Date of Issued
published_at 2007-03-28