Akita Tomoyuki


Creator Honmyo Naruhiko | Kobayashi Tsuyoshi | Kuroda Shintaro | Oshita Akihiko | Onoe Takashi | Kohashi Toshihiko | Fukuda Saburo | Ohmori Ichiro | Abe Tomoyuki | Imaoka Yasuhiro | Akita Tomoyuki | Tanaka Junko | Ohdan Hideki
Journal HPB Volume 23 Issue 1 pp. 134 - 143
Date of Issued
published_at 2021-01
Creator Latief Miftahul Akhyar | Ibrahim Diah Gemala | Rimayanti Ulfah | Akita Tomoyuki | Tanaka Junko | Kiuchi Yoshiaki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 68 Issue 2-3 pp. 19 - 26
Date of Issued
published_at 2019-09
Creator Chuon Channarena | Svay Somana | Lim Olline | Nagashima Shintaro | Yamamoto Chikako | Ko Ko | Fujii Hiroko | Ohisa Masayuki | Akita Tomoyuki | Goto Noboru | Fujimoto Mayumi | Sugiyama Aya | Katayama Keiko | Sato Tomoki | Tanaka Junko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 83 - 92
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Tabata Hiroki | Akita Tomoyuki | Matsuura Akiko | Kaishima Terumi | Matsuoka Toshihiko | Ohisa Masayuki | Awai Kazuo | Tanaka Junko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 63 Issue 1-3 pp. 13 - 22
Date of Issued
published_at 2014-09