Okada Ryosuke


Creator 井上 昌善 | 岩崎 圭祐 | Okada Ryosuke | 奥村 尚 | 小野 創太 | Kawaguchi Hiromi | Kim Jongsung | Kusahara Kazuhiro | 田中 崚斗 | 玉井 慎也 | 野瀬 輝 | 溝口 和宏 | 村田 一朗 | 渡部 竜也
Journal EVRI研究プロジェクト叢書 Volume 6
Date of Issued
published_at 2022-03
Creator Miyasato Tomoe | 中野 敦夫 | Okada Ryosuke | 岡田 博元 | Yamauchi Noritsugu
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 8 pp. 79 - 84
Date of Issued
published_at 2020-03-31
Creator Watanabe Takumi | Shirai Katsuhisa | Murai Daisuke | Okada Ryosuke
Journal 初等教育カリキュラム研究 Issue 7 pp. 97 - 109
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Okada Ryosuke | Fukui Suguru
Journal 学習システム研究 Issue 4 pp. 13 - 23
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Okada Ryosuke | Shige Hideo | Kusahara Kazuhiro
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 193 - 201
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Watanabe Takumi | Osaka Yu | Sakaue Hiroaki | Iwashita Shinya | Uejima Chie | Ogawa Seiji | Kisaka Shoki | Wei Siyao | Sasaki Takuya | Tsujimoto Shigeki | Terashima Takashi | Yamada Kenji | Yuzuriha Takuya
Journal 学校教育実践学研究 Volume 22 pp. 181 - 192
Date of Issued
published_at 2016-03-22
Creator Ikeno Norio | Okada Ryosuke | Wan Biao | Watanabe Takumi | Wakahara Takashi | Yokoyama Chinatsu | Nomi Kazuyoshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 14 pp. 69 - 76
Date of Issued
published_at 2016-03
Creator Okada Ryosuke | Nomi Kazuyoshi | Wakahara Takashi | Wan Biao | Yokoyama Chinatsu | Watanabe Takumi | Ikeno Norio
Journal 広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 14 pp. 55 - 68
Date of Issued
published_at 2016-03
Creator Kusahara Kazuhiro | Matsumiya Nagako | Kinoshita Hiroyoshi | Miyoshi Miori | Kageyama Kazuya | Tanahashi Kenji | Mase Shigeo | Kanesige Noboru | Iwata Shotaro | Yoshida Nariakira | Morita Aiko | Suzuki Akiko | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Matsuura Takuya | Imakawa Shinji | Murakami Kaori | Matubara Kiminori | Takata Hiroshi | Gonda Azusa | Yamasaki Takahito | Asakura Atsushi | Itou Keiko | Kihara Seiichiro | Gondou Atuko | Nanba Hirotaka | Nakamura Kazuyo | Nagata Tadamichi | Matsuura Taketo | Inoue Wataru | Yamauchi Noritsugu | Yanase Yosuke | Maruyama Yasushi | Watanabe Kenzi | Yui Yoshimichi | Fukazawa Seiji | Yamada Hiroyuki | Tomikawa Ko | Mine Kazunami | Shimazu Reiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 11 - 17
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Ikeno Norio | Kodama Makiko | Matsuura Takuya | Koyama Masataka | Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Mase Shigeo | Fukazawa Seiji | Morita Aiko | Oka Naoki | Kurihara Shinji | Oosato Tsuyoshi | Nishimoto Masayori | Ericson Yukiko | Kojima Nanae
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 14 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Kusahara Kazuhiro | Okada Ryosuke | Watanabe Takumi | Osaka Yu | Nomi Kazuyoshi | Yokoyama Chinatsu | Wakahara Takashi | Terashima Takashi
Journal 学校教育実践学研究 Volume 21 pp. 83 - 96
Date of Issued
published_at 2015-03-20
Creator Yokoyama chinatsu | Watanabe Takumi | Nomi Kazuyoshi | Okada Ryosuke | Wakahara Takashi | Wan Biao | Ikeno Norio
Journal 広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 13 pp. 27 - 39
Date of Issued
published_at 2015-03
Creator Wakahara Takashi | Wan Biao | Yokoyama Chinatsu | Watanabe Takumi | Nomi Kazuyoshi | Okada Ryosuke | Ikeno Norio
Journal 広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 13 pp. 11 - 25
Date of Issued
published_at 2015-03
Creator Okada Ryosuke | Kusahara Kazuhiro
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 63 pp. 49 - 58
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Ikeno Norio | Wan Biao | Okada Ryosuke | Watanabe Takumi | Nomi Kazuyoshi | Yokoyama Chinatsu | Wakahara Takashi
Journal 広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 12 pp. 17 - 24
Date of Issued
published_at 2014-03
Creator Okada Ryosuke | Kusahara Kazuhiro
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 62 pp. 61 - 70
Date of Issued
published_at 2013-12-20