Shinkai Akira


Creator HAYASHIDA Masashi | KAWAHARA Asako | SHINKAI Akira | SAWA Takashi | AIZAWA Hiromitsu
Journal 広島大学特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 22 pp. 61 - 68
Date of Issued
published_at 2024-03-01
Creator SHINKAI Akira | NAKANO Satoko
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 21 pp. 17 - 28
Date of Issued
published_at 2023-03-01
Creator HAYASHIDA Masashi | KAWAHARA Asako | SHINKAI Akira | SAWA Takashi | AIZAWA Hiromitsu
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 21 pp. 9 - 16
Date of Issued
published_at 2023-03-01
Creator HAYASHIDA Masashi | KAWAHARA Asako | SHINKAI Akira | SAWA Takashi | AIZAWA Hiromitsu
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 Issue 20 pp. 11 - 19
Date of Issued
published_at 2022-03-01
Creator Yokoyama Yuki | Inoue Miyuki | Kajiyama Masashi | Kuge Airi | Sasakura Miyo | Takaki Yuki | Ujima Kazuhito | Mori Mayu | Kawai Norimune | Hayashida Masashi | Shinkai Akira | Wakamatsu Akihiko | Chikurinji Takeshi | Funabashi Atsuhiko | Murakami Rie
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 49 pp. 64 - 74
Date of Issued
published_at 2022-03-31