Yamawaki Shigeto


Creator Jinnin Ran | Okamoto Yasumasa | Takagaki Koki | Nishiyama Yoshiko | Yamamura Takanao | Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Takebayashi Yoshitake | Tanaka Keisuke | Sugiura Yoshinori | Shimoda Haruki | Kawakami Norito | Furukawa Toshi A | Yamawaki Shigeto
Journal Neuropsychiatric Disease and Treatment Volume 13 pp. 25 - 33
Date of Issued
published_at 2016-12-22
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Mori Asako | Okamoto Yasumasa | Okada Go | Takagaki Koki | Takamura Masahiro | Jinnin Ran | Ichikawa Naho | Yamamura Takanao | Yokoyama Satoshi | Shiota Syouichi | Yoshino Atsuo | Miyake Yosie | Okamoto Yuri | Matsumoto Madoka | Matsumoto Kenji | Yamawaki Shigeto
Journal BJPsych Open Volume 4 Issue 5 pp. 317 - 323
Date of Issued
published_at 2018-08-02
Creator Yamawaki Shigeto | Maeoka Kunihiko | Sarai Keisuke
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 31 Issue 2 pp. 129 - 131
Date of Issued
published_at 1982-06-10
Creator Kato Tadahiro | Yamawaki Shigeto
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 38 Issue 4 pp. 173 - 181
Date of Issued
published_at 1989-12
Creator Tanra Andi J. | Kagaya Ariyuki | Motohashi Nobutaka | Uchitomi Yosuke | Yamawaki Shigeto
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 43 Issue 4 pp. 145 - 151
Date of Issued
published_at 1994-12
Creator Machino Akihiko | Jitsuiki Hiroaki | Okamoto Yasumasa | Izumitani Satoru | Kimura Yasuhiro | Suzuki Katsuji | Tanaka Teruaki | Inoue Takeshi | Koyama Tsukasa | Wada Ken | Masaoka Yukari | Sasaki Takanobu | Yoshimura Reiji | Nakamura Jun | Sumitani Satsuki | Ohmori Tetsuro | Yamawaki Shigeto
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 1 pp. 7 - 12
Date of Issued
published_at 2013-03
Creator Sato Goro | Yoshimura Shinpei | Yamashita Hidehisa | Okamoto Yasumasa | Yamawaki Shigeto
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 4 pp. 75 - 83
Date of Issued
published_at 2012-12
Creator Miyake Yoshie | Okamoto Yasumasa | Onoda Keiichi | Shirao Naoko | Mantani Tomoyuki | Yamawaki Shigeto
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 1 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Fuchikami Manabu | Morinobu Shigeru | Segawa Masahiro | Okamoto Yasumasa | Yamawaki Shigeto | Ozaki Norio | Inoue Takeshi | Kusumi Ichiro | Koyama Tsukasa | Tsuchiyama Kounosuke | Terao Takeshi
Journal PLoS ONE Volume 6 Issue 8 pp. e23881 -
Date of Issued
published_at 2011
Creator Jinnin Ran | Okamoto Yasumasa | Yoshino Atuo | Hattori Asako | Yamawaki Shigeto | Tanabe Sayaka | Miyake Yoshie | Okamoto Yuri | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 29 pp. 51 - 58
Date of Issued
published_at 2013-03-01
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Sentani Michiko | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Kurita Tomomi | Kojima Nanae | Nihonmatsu Misato | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Kunihiro Kanami | Takahashi Ryoko | Kouchi Keiko | Yamate Shio | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yamawaki Shigeto | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 28 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Okamoto Yuri | Miyake Yoshie | Kurosaki Mitsuhaya | Yashiki Hisako | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Kurita Tomomi | Nihonmatsu Misato | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Kunihiro Kanami | Kouchi Keiko | Yamate Shio | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yamawaki Shigeto | Yoshihara Masaharu
Journal 総合保健科学 Volume 27 pp. 15 - 22
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Kurosaki Mitsuhaya | Masuda Sachie | Okamoto Yuri | Yashiki Hisako | Matsuyama Mariko | Ishihara Reiko | Okada Maki | Sugihara Miyuki | Furumoto Naoko | Uchino Teiji | Isobe Noriko | Kurita Tomomi | Nihonmatsu Misato | Yokosaki Yasuyuki | Hiyama Toru | Yoshihara Masaharu | Yamawaki Shigeto
Journal 総合保健科学 Volume 25 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Yamamoto Shigeto | Morinobu Shigeru | Iwamoto Yasuyuki | Ueda Yuto | Takei Shiro | Fujita Yosuke | Yamawaki Shigeto
Journal Journal of Psychiatric Research Volume 44 Issue 15 pp. 1069 - 1074
Date of Issued
published_at 2010-11
Creator Yamashita Hidehisa | Fujikawa Tokumi | Takami Hiroshi | Yanai Ichiro | Okamoto Yasumasa | Morinobu Shigeru | Yamawaki Shigeto
Journal Neuropsychobiology Volume 62 Issue 3 pp. 177 - 181
Date of Issued
published_at 2010
Creator Onoda Keiichi | Okamoto Yasumasa | Yamawaki Shigeto
Journal Neuroscience Research Volume 64 Issue 1 pp. 50 - 55
Date of Issued
published_at 2009
Creator Kurata Akiko | Morinobu Shigeru | Fuchikami Manabu | Yamamoto Shigeto | Yamawaki Shigeto
Journal Hormones and Behavior Volume 56 Issue 1 pp. 112 - 120
Date of Issued
published_at 2009
Creator Hama Seiji | Yamashita Hidehisa | Kato Toyohiko | Shigenobu Masaya | Watanabe Atsuko | Sawa Megumi | Kurisu Kaoru | Yamawaki Shigeto | Kitaoka Tamotsu
Journal Psychiatry and Clinical Neurosciences Volume 62 Issue 4 pp. 386 - 395
Date of Issued
published_at 2008
Creator Yamamoto Shigeto | Morinobu Shigeru | Fuchikami Manabu | Kurata Akiko | Kozuru Toshiro | Yamawaki Shigeto
Journal Neuropsychopharmacology Volume 33 Issue 9 pp. 2108 - 2116
Date of Issued
published_at 2008
Creator Yamawaki Shigeto
Journal
Date of Issued
Creator Onoda Keiichi | Okamoto Yasumasa | Shishida Kazuhiro | Hashizume Akira | Ueda Kazutaka | Yamashita Hidehisa | Yamawaki Shigeto
Journal Brain Research Volume 1151 pp. 134 - 141
Date of Issued
published_at 2007-06-02
Creator Toki Shigeru | Morinobu Shigeru | Imanaka Akihiro | Yamamoto Shigeto | Yamawaki Shigeto | Honma Ken-ichi
Journal European Journal of Neuroscience Volume 25 Issue 3 pp. 815 - 829
Date of Issued
published_at 2007-02
Creator Ozono Shuichi | Saeki Toshinari | Mantani Tomoyuki | Ogata Akiko | Okamura Hitoshi | Yamawaki Shigeto
Journal Supportive Care in Cancer Volume 15 Issue 3 pp. 309 - 317
Date of Issued
published_at 2007-03
Creator Yamawaki Shigeto | Kakigi Ryusuke | Sakai Norio | Morinobu Shigeru
Journal
Date of Issued
Creator Ueda Kazutaka | Suzuki Shinichi | Okamoto Yasumasa | Yamawaki Shigeto | Toshima Tamotsu
Journal 広島大学大学院心理臨床教育研究センター紀要 Volume 4 pp. 158 - 165
Date of Issued
published_at 2005