Yoshizumi Masao


Creator Aga Yasuhiro | Matsushita Takashi | Ogi Sayaka | Onuma Kazuhiro | Sunamoto Hidetoshi | Ogawa Ayumi | Kono Shigeyuki | Iwase Noriaki | Tokunaga Yasunori | Ushiyama Shigeru | Nara Futoshi | Konno Yasushi | Yoshizumi Masao | Kokubo Hiroki | Yoneda Kenji
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 69 Issue 1 pp. 23 - 31
Date of Issued
published_at 2020-03
Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Sukhdorj Elbegzaya | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Yanabe Kensuke | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Watanabe Hiromitsu | Sasatani Megumi | Doi Toshiki | Masaki Takao | Satoh Kenichi | Yoshizumi Masao
Journal American Journal of Hypertension Volume 31 Issue 1 pp. 43 - 47
Date of Issued
published_at 2017-07-31
Creator Nakagawa Naomi | Yoshizumi Masao | Kamada Masahiro | Ishiguchi Yukiko
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 64 Issue 1-2 pp. 1 - 7
Date of Issued
published_at 2015-06
Creator Bumdelger Batmunkh | Kokubo Hiroki | Kamata Ryo | Fujii Masayuki | Ishida Mari | Ishida Takafumi | Yoshizumi Masao
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 62 Issue 3 pp. 63 - 67
Date of Issued
published_at 2013-09
Creator Miho Narimasa | Ishida Takafumi | Kuwada Noriko | Ishida Mari | Shimote Keiko | Tabuchi Kumiko | Oshima Tetsuya | Yoshizumi Masao | Chayama Kazuaki
Journal Cardiovascular Research Volume 68 Issue 2 pp. 289 - 298
Date of Issued
published_at 2005-11-01