Hi Gyoto


Creator ZHAO Shuo | ZHOU Zheng | LIN Peng | FEI Xiaodong
Journal 学習開発学研究 Issue 13 pp. 117 - 124
Date of Issued
published_at 2021-03-30
Creator Fei Xiao-dong | Xu Jie | Zhao Jing | Nishimoto Junichiro | Yoshimura Mizuki | Xu Fang-fang | Matsumi Norio
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 25 pp. 51 - 57
Date of Issued
published_at 2015-03-25
Creator Fei Xiao-dong
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 25 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 2015-03-25
Creator Xu Jie | Fei Xiao-dong | Matsumi Norio
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 27 pp. 21 - 29
Date of Issued
published_at 2017-03-25
Creator Yanamoto Daichi | Fei Xiao-dong | Matsumi Norio
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 65 pp. 227 - 233
Date of Issued
published_at 2016-12-22
Creator Matsumi Norio | Fei Xiaodong
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 65 pp. 187 - 191
Date of Issued
published_at 2016-12-22
Creator Xu Chang | Fei Xiao-dong | Matsumi Norio
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 26 pp. 35 - 40
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Matsumi Norio | Fei Xiao-dong | Zhu Gui-rong
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 26 pp. 29 - 34
Date of Issued
published_at 2016-03-25
Creator Yanamoto Daichi | Fei Xiaodong
Journal 学習システム研究 Issue 2 pp. 49 - 57
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator Fei Xiaodong
Journal 学習システム研究 Issue 1 pp. 48 - 58
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator Ikeno Norio | Aoki Tazuko | Isozaki Tetsuo | Kageyama Kazuya | Kusahara Kazuhiro | Yamamoto Takaharu | Kanesige Noboru | Hi Gyoto
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 13 pp. 1 - 8
Date of Issued
published_at 2015-03-27
Creator Fei Xiaodong
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 63 pp. 199 - 207
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Matsumi Norio | Fei Xiaodong | Cai Fengxiang
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 63 pp. 191 - 198
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Matsumi Norio | Han Xiao | Yu Yifan | Sato Tomoaki | Hi Gyoto | Tome Moriyuki | Matsubara Ai
Journal 学校教育実践学研究 Volume 19 pp. 113 - 122
Date of Issued
published_at 2013-03-21
Creator Matsushima Hiroe | Fei Xiaodong
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 60 pp. 229 - 235
Date of Issued
published_at 2011-12-22