Ohge Hiroki


Creator NOMURA Toshihito | NAZMUL Tanuza | HIGASHIURA Akifumi | SHIGEMOTO Naoki | ARIYOSHI Kunie | KITAGAWA Hiroki | OMORI Keitaro | SHIGEMOTO Norihumi | KUWABARA Masao | KO Ko | TANAKA Junko | TAHARA Hidetoshi | OHDAN Hideki | KUBO Tatsuhiko | OHGE Hiroki | SAKAGUCHI Takemasa
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 71 Issue 3-4 pp. 39 - 43
Date of Issued
published_at 2022-12
Creator HARA Toshinori | KITAGAWA Hiroki | KAJIHARA Toshiki | KOBA Yumiko | TADERA Kayoko | NAGAOKA Rie | OTA Shiho | NAKAOKA Yusuke | NOMURA Toshihito | OMORI Keitaro | SHIGEMOTO Norifumi | SASADA Shinsuke | OTA Kohei | KASHIYAMA Seiya | YOKOZAKI Michiya | SHIME Nobuaki | OHGE Hiroki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 70 Issue 2-4 pp. 43 - 47
Date of Issued
published_at 2021-12
Creator Nagano Akiko | Ohge Hiroki | Tanaka Tomoko | Takahashi Shinya | Uemura Kenichiro | Murakami Yoshiaki | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 1 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Tanaka Tomoko | Ohge Hiroki | Sakashita Mitsuru | Nagano Akiko | Watadani Yusuke | Shimada Norimitsu | Yano Raita | Takahashi Shinya | Uemura Kenichirou | Murakami Yoshiaki | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 3 pp. 71 - 76
Date of Issued
published_at 2017-09
Creator Pratomo Irandi Putra | Isbaniyah Fathiyah | Koba Yumiko | Ohge Hiroki | Sueda Taijiro | Hiyama Eiso
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 66 Issue 2 pp. 31 - 38
Date of Issued
published_at 2017-08
Creator Takesue Yoshio | Yokoyama Takashi | Murakami Yoshiaki | Imamura Yuji | Akagi Shinji | Ohge Hiroki | Sakashita Yoshihiro | Matsuura Yuichiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 47 Issue 3 pp. 109 - 113
Date of Issued
published_at 1998-09
Creator Uemura Kenichiro | Murakami Yoshiaki | Hayashidani Yasuo | Sudo Takeshi | Hashimoto Yasushi | Ohge Hiroki | Sasaki Tamito | Arihiro Koji | Sueda Taijiro
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 1 pp. 45 - 48
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Kohyama Mohei | Takesue Yoshio | Ohge Hiroki | Murakami Yoshiaki | Shimamoto Fumio | Sueda Taijiro
Journal Surgery Today Volume 39 Issue 11 pp. 962 - 968
Date of Issued
published_at 2009
Creator Sudo Takeshi | Murakami Yoshiaki | Uemura Kenichiro | Hayashidani Yasuo | Hashimoto Yasushi | Ohge Hiroki | Shimamoto Fumio | Sueda Taijiro
Journal Digestive Diseases and Sciences Volume 53 Issue 8 pp. 2281 - 2286
Date of Issued
published_at 2008-08
Creator Sudo Takeshi | Murakami Yoshiaki | Uemura Kenichiro | Hayashidani Yasuo | Hashimoto Yasushi | Ohge Hiroki | Sueda Taijiro
Journal World Journal of Surgery Volume 31 Issue 11 pp. 2230 - 2235
Date of Issued
published_at 2007-11