Hatasa Yukiko


Creator Taniguchi Miho | Hatasa Yukiko
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 25 pp. 37 - 44
Date of Issued
published_at 2015-03-25
Creator Kimura Noriko | Itoh Aki | Kuroda Ryoko | Hatasa Yukiko
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 25 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 2015-03-25
Creator Hatasa Yukiko | Takahashi Eriko | Ito Katsuhiro
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 65 pp. 177 - 186
Date of Issued
published_at 2016-12-22
Creator Hatasa Yukiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 63 pp. 183 - 190
Date of Issued
published_at 2014-12-19
Creator Hatasa Yukiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 62 pp. 237 - 243
Date of Issued
published_at 2013-12-20
Creator Hatasa Yukiko | Fujiwara Yukari
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 61 pp. 229 - 237
Date of Issued
published_at 2012-12-21
Creator Hatasa Yukiko | Fujiwara Yukari
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 60 pp. 163 - 172
Date of Issued
published_at 2011-12-22
Creator Kihara Seiichiro | Isozaki Tetsuo | Matsuura Nobukazu | Inoue Wataru | Ito Keiko | Tanimoto Tadaaki | Yamaguchi Takeshi | Nagamatsu Masayasu | Morita Hideki | Tanaka Hiroyuki | Hatasa Yukiko | Kusama Masurao | Yokota Akiko | Takahata Kenji | Idogawa Yutaka | Fukazawa Hiroaki | Matsushita Himeka | Ikeda Takashi | Irikawa Yoshikatsu | Kanamaru Jyunji | Tokinaga Masunori | Jinno Masaki | Omatsu Yasuhiro | Miyasato Tomoe | Kono Yoshifumi | Harada Ryozou | Shimamoto Yasushi | Kimoto Kazushige | Mito Yoshiro | Takemori Koji | Kono Susumu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 19 - 25
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Kihara Seiichiro | Matsuura Nobukazu | Inoue Wataru | Yamasaki Takahito | Tanimoto Tadaaki | Isozaki Tetsuo | Yamaguchi Takeshi | Nagamatsu Masayasu | Morita Hideki | Mase Shigeo | Hatasa Yukiko | Kusama Masurao | Yokota Akiko | Hamamoto Yoshiyasu | Ikarashi Shiho | Fukazawa Hiroaki | Okamoto Yuko | Tokinaga Masunori | Kurihara Shinji | Matsumoto Toru | Jinno Masaki | Omatsu Yasuhiro | Kanamaru Jyunji | Kono Yoshifumi | Harada Ryozou | Shimamoto Yasushi | Kimoto Kazushige | Mito Yoshiro | Takemori Koji | Kono Susumu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 21 - 30
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Kihara Seiichiro | Matsuura Nobukazu | Suzuki Yumiko | Yamasaki Takahito | Kifune Noriyuki | Shimizu Kinya | Koyama Masataka | Tashima Shunzo | Shimomukai Tatsuhiko | Takemura Shinji | Hatasa Yukiko | Yanagihara Eiji | Yokota Akiko | Hamamoto Yoshiyasu | Uchida Masazou | Fukazawa Hiroaki | Okamoto Yuko | Tokinaga Masunori | Kurihara Shinji | Matsumoto Toru | Jinno Masaki | Omatsu Yasuhiro | Kanamaru Jyunji | Kono Yoshifumi | Harada Ryozou | Shimamoto Yasushi | Kimoto Kazushige | Mito Yoshiro | Takemori Koji | Kono Susumu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 31 - 40
Date of Issued
published_at 2008-03-20