Kimura Akitaka


Creator Kimura Akitaka
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 68 pp. 11 - 16
Date of Issued
published_at 2019-12-20
Creator Kimura Akitaka | Kawada Kazuo | Suzuki Hiroyuki | Wakamatsu Akihiko | Ikeda Satoshi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 17 pp. 57 - 66
Date of Issued
published_at 2019-03-22
Creator Kimura Akitaka
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 67 pp. 39 - 45
Date of Issued
published_at 2018-12-21
Creator Yanase Yosuke | Iwasaka Yasuko | Kashiba Mitsuko | Kitadai Yukinori | Kimura Akitaka | Kurosaka Shiho | Kusahara Kazuhiro | Suzuki Akiko | Tanaka Hideyuki | Tsutaoka Takanori | Tokunaga Takashi | Hamamoto Yoshiyasu | Fukazawa Seiji | Mine Kazunami | Murakami Kaori | Yagi Kentaro
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 16 pp. 77 - 83
Date of Issued
published_at 2018-03-23
Creator Kimura Akitaka | Kuroiwa Koutarou | Kuramoto Kenichi
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 66 pp. 33 - 39
Date of Issued
published_at 2017-12-22
Creator Mukaida Norihiro | Kawaji Tomoharu | Tsutsumi Kento | Yata Chikahiko | Kawada Kazuo | Kimura Akitaka | Tashima Shunzou | Tanaka Hideyuki | Nagamatsu Masayasu | Fujinaka Toru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 111 - 121
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Yanase Yosuke | Kashiba Mitsuko | Kitadai Yukinori | Kimura Akitaka | Kusahara Kazuhiro | Saito Kazuhiko | Sato Takeshi | Suzuki Akiko | Tanaka Hideyuki | Tsutaoka Takanori | Tokunaga Takashi | Nagamatsu Masayasu | Hamamoto Yoshiyasu | Fukazawa Seiji | Mase Shigeo | Murakami Kaori | Yagi Kentaro
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 15 pp. 57 - 61
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Wakamatsu Akihiko | Kawada Kazuo | Kimura Akitaka | Ikeda Satoshi | Mutaguchi Tatsumi | Kawai Norimune | Ujima Kazuhito | Tanimoto Tadaaki | Hayashida Masashi | Chikurinji Takeshi | Funabashi Atsuhiko | Kawaguchi Maki | Hondo Aoi
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 15 pp. 17 - 26
Date of Issued
published_at 2017-03-24