Sakoda Kumiko


Creator Nishiguchi Kouichi | Ishihara Junya | Tsunematsu Naomi | Arami Hiroshi | Sakoda Kumiko | Chen Fei Ning | Komiyama Michio
Journal 広島大学留学生教育 Issue 27 pp. 79 - 120
Date of Issued
published_at 2023-09-30
Creator Sakoda Kumiko
Journal 広島大学留学生教育 Issue 27 pp. 74 - 78
Date of Issued
published_at 2023-09-30
Creator Sakoda Kumiko | Yanamoto Daichi
Journal 広島大学留学生教育 Issue 27 pp. 64 - 66
Date of Issued
published_at 2023-09-30
Creator Hukami Kanetaka | Tamura Yasuo | Ishihara Junya | Tsunematsu Naomi | Arami Hiroshi | Sakoda Kumiko | Chen Fei Ning | Komiyama Michio
Journal 広島大学留学生教育 Issue 26 pp. 90 - 128
Date of Issued
published_at 2022-09-30
Creator Sakoda Kumiko | Yanamoto Daichi
Journal 広島大学留学生教育 Issue 26 pp. 86 - 89
Date of Issued
published_at 2022-09-30
Creator Takahashi Eriko | Fukuda Noriko | Iwashita Masumi | Sakoda Kumiko
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 59 pp. 299 - 308
Date of Issued
published_at 2010-12-24
Creator Yokomizo Shinichirou | Sakoda Kumiko | Matsuzaki Hiroshi
Journal JALT journal : journal of the Japan Association of Language Teachers Volume 26 Issue 2 pp. 207 - 222
Date of Issued
published_at 2004-10
Creator Sakoda Kumiko
Journal 広島大学教育学部紀要. 第二部 Issue 42 pp. 199 - 206
Date of Issued
published_at 1994-03-10
Creator Kamura Nobuko | Sakoda Kumiko
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 11 pp. 43 - 48
Date of Issued
published_at 2001-03-15
Creator Sakoda Kumiko
Journal 広島大学日本語教育研究 Issue 11 pp. 17 - 22
Date of Issued
published_at 2001-03-15
Creator Sakoda Kumiko
Journal 広島大学日本語教育学科紀要 Issue 10 pp. 21 - 29
Date of Issued
published_at 2000-03-15
Creator Sakoda Kumiko
Journal 広島大学日本語教育学科紀要 Issue 7 pp. 63 - 72
Date of Issued
published_at 1997-03-08
Creator Sakoda Kumiko
Journal 教育学研究紀要. 第二部 Volume 38 pp. 409 - 414
Date of Issued
published_at 1993-03-21
Creator Sakoda Kumiko
Journal 教育学研究紀要. 第二部 Volume 37 pp. 435 - 440
Date of Issued
published_at 1992-03-21
Creator Sakoda Kumiko
Journal 教育学研究紀要. 第二部 Volume 36 pp. 116 - 121
Date of Issued
published_at 1991-03-21
Creator Nagatomo Kazuhiko | Sakoda Kumiko
Journal 教育学研究紀要. 第二部 Volume 33 pp. 144 - 149
Date of Issued
published_at 1988-03-21
Creator Sakoda Kumiko
Journal 教育学研究紀要. 第二部 Volume 32 pp. 139 - 144
Date of Issued
published_at 1986-03-31
Creator Kimura Hirokazu | Matsuura Nobukazu | Suzuki Yumiko | Maeda Shunji | Shimizu Yasuo | Isozaki Tetsuo | Koyama Masataka | Nagamatsu Masayasu | Shimomukai Tatsuhiko | Ebata Yoshio | Sakoda Kumiko | Yanagihara Eiji | Miyamoto Shiori | Okano Setsuko | Uchida Masazou | Koga Kazuhiro | Okamoto Yuko | Yamashita Yoshiki | Jinno Masaki | Omatsu Yasuhiro | Mito Koji | Kono Yoshifumi | Harada Ryozo | Shimamoto Yasushi | Kanamaru Jyunji | Takemori Koji | Hirosawa Kazuo | Zaima Yumiko | Kaneoka Miyuki | Konoeda Noboru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 241 - 250
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Matsumi Norio | Machi Hiromitsu | Matsuzaki Hiroshi | Mizumachi Isao | Sakai Hiromu | Sakoda Kumiko | Maehara Toshinobu | Shoji Fumiyoshi | Akimoto Yukimi | Kunita Shoko
Journal 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域 Issue 51 pp. 217 - 224
Date of Issued
published_at 2003-03-28