Fujiwara Akimasa


Creator KASHIMA Saori | OCHI Mitsuo | KANEKO Shinji | TANAKA Junko | LEE Han soo | KUROKAWA Kiyoshi | MARUYAMA Fumito | Plasència Antoni | NAKAMURA Yasuhide | SUZUKI Yasuhiko | NAKAMURA Keiko | HASHIZUME Masahiro | WATANABE Chiho | FUJIWARA Akimasa | SHIMPUKU Yoko
Journal
Date of Issued
published_at 2023-05-01
Creator Rahman Abm Sertajur | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi | Nughoro Sudarmanto Budi | Silaban Togar Arifin
Journal 国際協力研究誌 Volume 18 Issue 3 pp. 1 - 16
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Fujiwara Akimasa
Journal 交通工学 Volume 41 Issue 増刊号 pp. 9 - 12
Date of Issued
published_at 2006-10
Creator Yoshino Daisuke | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi
Journal Transportation Research Record Volume 2163 pp. 112 - 123
Date of Issued
published_at 2010
Creator Chikaraishi Makoto | Zhang Junyi | Fujiwara Akimasa | Axhausen Kay W
Journal Transportation Research Record Volume 2156 pp. 101 - 110
Date of Issued
published_at 2010
Creator Chikaraishi Makoto | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi | Lee BackJin
Journal Transportation Research Record Volume 2156 pp. 81 - 92
Date of Issued
published_at 2010
Creator Shimamoto Hiroshi | Murayama Naoki | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi
Journal Transportation Volume 37 Issue 5 pp. 801 - 823
Date of Issued
published_at 2010-09
Creator Ahmed Asif | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi
Journal 国際協力研究誌 Volume 16 Issue 2 pp. 55 - 68
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Rahman Md. Moshiur | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi | Shimamoto Hiroshi
Journal 国際協力研究誌 Volume 16 Issue 2 pp. 39 - 53
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Zhang Junyi | Fujiwara Akimasa | Senbil Metin | Shao Chunfu | Guo Jifu
Journal 国際協力研究誌 Volume 11 Issue 2 pp. 67 - 86
Date of Issued
published_at 2005-03-31
Creator Zhang Junyi | Fujiwara Akimasa | Da Cruz M. Renato M.
Journal 国際協力研究誌 Volume 11 Issue 2 pp. 51 - 65
Date of Issued
published_at 2005-03-31
Creator Senbil Metin | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi
Journal 国際協力研究誌 Volume 11 Issue 2 pp. 31 - 49
Date of Issued
published_at 2005-03-31
Creator Budi Nugroho Sudarmanto | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi
Journal 国際協力研究誌 Volume 11 Issue 2 pp. 11 - 30
Date of Issued
published_at 2005-03-31
Creator Fujiwara Akimasa
Journal 国際協力研究誌 Volume 4 Issue 1 pp. 197 - 209
Date of Issued
published_at 1998-03-01
Creator Fujiwara Akimasa | Sugie Yoriyasu
Journal 国際協力研究誌 Volume 1 Issue 1 pp. 105 - 116
Date of Issued
published_at 1995-03-30
Creator Sugie Yoriyasu | Fujiwara Akimasa
Journal 廣島大學工學部研究報告 Volume 42 Issue 1 pp. 21 - 28
Date of Issued
published_at 1993-12
Creator Sugie Yoriyasu | Fujiwara Akimasa
Journal 廣島大學工學部研究報告 Volume 37 Issue 2 pp. 179 - 188
Date of Issued
published_at 1989-03
Creator Sugie Yoriyasu | Fujiwara Akimasa
Journal 廣島大學工學部研究報告 Volume 34 Issue 1 pp. 97 - 105
Date of Issued
published_at 1985-12
Creator Sugie Yoriyasu | Kakida Shinji | Fujiwara Akimasa
Journal 地域経済研究 Issue 10 pp. 19 - 27
Date of Issued
published_at 1999-03-31
Creator Sugie Yoriyasu | Fujiwara Akimasa
Journal 地域経済研究 Issue 9 pp. 67 - 77
Date of Issued
published_at 1998-03-31
Creator Sugie Yoriyasu | Fujiwara Akimasa | Yamane Hironori
Journal 地域経済研究 Issue 7 pp. 97 - 108
Date of Issued
published_at 1996-03-31
Creator Fujiwara Akimasa | Sugie Yoriyasu
Journal 地域経済研究 Issue 6 pp. 25 - 35
Date of Issued
published_at 1995-03-31
Creator Senbil Metin | Fujiwara Akimasa | Zhang Junyi
Journal 国際協力研究誌 Volume 14 Issue 3 pp. 57 - 69
Date of Issued
published_at 2008-03-31
Creator Okumura Makoto | Komatsu Toshiko | Kaihotsu Ichirou | Sugie Yoriyasu | Fujiwara Akimasa | Okamura Toshiyuki | Ohigashi Nobuyuki | Tsukai Makoto
Journal
Date of Issued
Creator Fujiwara Akimasa | Sugie Yoriyasu | Zhang Junyi | Okamura Toshiyuki
Journal
Date of Issued
Creator Sugie Yoriyasu | Zhang Junyi | Fujiwara Akimasa
Journal 国際協力研究誌 Volume 6 Issue 1 pp. 159 - 175
Date of Issued
published_at 2000-03