Ogashiwa Yoko


Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島大学マネジメント研究 Issue 21 pp. 17 - 33
Date of Issued
published_at 2020-03-26
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島大学マネジメント研究 Issue 15 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2014-03-27
Creator Ogashiwa Yoko | Kurokami Naozumi | Kawahara Yuma | Tamada Dai | Imaizumi Yumiko
Journal
Date of Issued
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島大学マネジメント研究 Issue 12 pp. 21 - 33
Date of Issued
published_at 2012-03-23
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 30 pp. 49 - 70
Date of Issued
published_at 2008
Creator Ogashiwa Yoko
Journal IPSHU研究報告シリーズ Issue 42 pp. 32 - 50
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Ogashiwa Yoko
Journal IPSHU English Research Report Series Issue 23 pp. 157 - 172
Date of Issued
published_at 2009-01
Creator Ogashiwa Youko | Tamura Keiko | Kawahara Yuma | Kurogami Naozumi
Journal
Date of Issued
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 22 pp. 45 - 73
Date of Issued
published_at 2000
Creator Satow Yukio | White R. E. | King Peter | Prasad Satendra | Ogashiwa Yoko | Shimizu Akitoshi | Miyauchi Taisuke
Journal IPSHU Research Report Series Issue 17
Date of Issued
published_at 1994-01
Creator 広島大学平和科学研究センター | Matsuo Masatsugu | Ogashiwa Yoko | Hughes Christopher | Umbach Frank | Shonoda Hideaki
Journal IPSHU研究報告シリーズ Issue 27
Date of Issued
published_at 2001-04
Creator 広島大学平和科学研究センター | Matsuo Masatsugu | Ogashiwa Yoko | Shonoda Hideaki | Katsuma Yasushi | Garbo Gunnar
Journal IPSHU研究報告シリーズ Issue 31
Date of Issued
published_at 2003-02
Creator 松尾 雅嗣 | Szell Gyorgy | Nakagoshi Nobukazu | 洪 善基 | 村田 俊一 | 今岡 良子 | 熊谷 元 | 鎌田 真弓 | Ogashiwa Yoko | Shinoda Hideaki
Journal IPSHU研究報告シリーズ Issue 35
Date of Issued
published_at 2005-11
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 27 pp. 1 - 22
Date of Issued
published_at 2005
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 26 pp. 25 - 45
Date of Issued
published_at 2004
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 24 pp. 177 - 195
Date of Issued
published_at 2002
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 20 pp. 327 - 349
Date of Issued
published_at 1997
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 19 pp. 35 - 51
Date of Issued
published_at 1996
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 18 pp. 113 - 129
Date of Issued
published_at 1995
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 17 pp. 25 - 40
Date of Issued
published_at 1994
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 16 pp. 157 - 174
Date of Issued
published_at 1993
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 15 pp. 53 - 73
Date of Issued
published_at 1992
Creator Ogashiwa Yoko
Journal 広島平和科学 Volume 21 pp. 1 - 22
Date of Issued
published_at 1998