Senoo Yoshinobu


Creator Senoo Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 254 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2023-06-30
Creator SENOH Yoshinobu | NAGATOMO Teiji | KITAHARA Sayuri
Journal 内海文化研究紀要 Issue 51 pp. 23 - 31
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator SENOH Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 51 pp. 1 - 21
Date of Issued
published_at 2023-03-31
Creator SENO Yoshinobu
Journal 広島大学文学部論集 Volume 82 pp. 23 - 41
Date of Issued
published_at 2022-12-28
Creator SENOH Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 50 pp. 25 - 62
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 広島大学文学部論集 Volume 81 pp. 19 - 37
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator SENO Yoshinobu
Journal 広島大学文学部論集 Volume 80 pp. 41 - 59
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator SENOH Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 48 pp. 21 - 49
Date of Issued
published_at 2020-03-31
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 79 pp. 17 - 35
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator Senoh Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 47 pp. 1 - 27
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 78 pp. 43 - 58
Date of Issued
published_at 2018-12-25
Creator Senoh Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 46 pp. 15 - 43
Date of Issued
published_at 2018-03-31
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 77 pp. 33 - 45
Date of Issued
published_at 2017-12-25
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 76 pp. 27 - 45
Date of Issued
published_at 2016-12-25
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 45 pp. 1 - 22
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 表現技術研究 Issue 11 pp. 1 - 16
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Seno Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 44 pp. 1 - 30
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 75 pp. 13 - 23
Date of Issued
published_at 2015-12-25
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 42 pp. 1 - 24
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 43 pp. 19 - 44
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 74 pp. 15 - 27
Date of Issued
published_at 2014-12-25
Creator Senoo Yoshinobu | Katagiri Mai
Journal 表現技術研究 Issue 10 pp. 63 - 68
Date of Issued
published_at 2015-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 表現技術研究 Issue 8 pp. 1 - 25
Date of Issued
published_at 2013-03-29
Creator Seno Yoshinobu | Shiraishi Rihoko
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 73 pp. 13 - 32
Date of Issued
published_at 2013-12-25
Creator Senoh Yoshinobu
Journal 内海文化研究紀要 Issue 41 pp. 43 - 69
Date of Issued
published_at 2013-03-31
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 72 pp. 57 - 75
Date of Issued
published_at 2012-12-25
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 71 pp. 33 - 51
Date of Issued
published_at 2011-12-26
Creator Seno Yoshinobu
Journal 表現技術研究 Issue 7 pp. 27 - 41
Date of Issued
published_at 2012-03-15
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 70 pp. 15 - 29
Date of Issued
published_at 2010-12-25
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 69 pp. 25 - 39
Date of Issued
published_at 2009-12
Creator Senoo Yoshinobu | Nishimoto Ryoko | Kuroki Kaori | Furuse Masayoshi | Morishita Youji | Nakamura Yasuo | Tano Shinji | Ando Yuriko | Matsumoto Tomoko | Ikawa Yuko | Ogawa Yoko | Arai Kazumi
Journal
Date of Issued
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 67 pp. 15 - 34
Date of Issued
published_at 2007-12
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 66 pp. 119 - 135
Date of Issued
published_at 2006-12
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 65 pp. 51 - 70
Date of Issued
published_at 2005-12
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 192・193 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2007-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 23 pp. 103 - 108
Date of Issued
published_at 2007-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 22 pp. 91 - 99
Date of Issued
published_at 2006-06-30
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 21 pp. 62 - 77
Date of Issued
published_at 2005-05-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 20 pp. 59 - 79
Date of Issued
published_at 2004-01-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 19 pp. 45 - 55
Date of Issued
published_at 2003-06-30
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 18 pp. 43 - 53
Date of Issued
published_at 2002-12-25
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 17 pp. 129 - 133
Date of Issued
published_at 2001-09-30
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 16 pp. 68 - 81
Date of Issued
published_at 2000-12-20
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 15 pp. 62 - 72
Date of Issued
published_at 2000-07-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 14 pp. 68 - 74
Date of Issued
published_at 1999-12-20
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 13 pp. 71 - 80
Date of Issued
published_at 1999-07-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 12 pp. 49 - 58
Date of Issued
published_at 1998-11-30
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 11 pp. 72 -
Date of Issued
published_at 1998-04-30
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 11 pp. 61 - 71
Date of Issued
published_at 1998-04-30
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 10 pp. 58 - 67
Date of Issued
published_at 1997-08-07
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 9 pp. 64 -
Date of Issued
published_at 1997-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 9 pp. 62 - 63
Date of Issued
published_at 1997-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 9 pp. 56 - 61
Date of Issued
published_at 1997-03-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 8 pp. 40 - 47
Date of Issued
published_at 1996-05-31
Creator Senoo Yoshinobu
Journal 古代中世国文学 Issue 7 pp. 44 - 50
Date of Issued
published_at 1995-08-10
Creator Seno Yoshionbu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 64 pp. A11 - A24
Date of Issued
published_at 2004-12-24
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 63 pp. A51 - A70
Date of Issued
published_at 2003-12-25
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 89 pp. 1 - 17
Date of Issued
published_at 1981-03
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 95 pp. 28 - 37
Date of Issued
published_at 1982-09
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 97 pp. 30 - 39
Date of Issued
published_at 1983-03
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 103 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 1984-09
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 106 pp. 27 - 39
Date of Issued
published_at 1985-06
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 111 pp. 38 - 49
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 113 pp. 14 - 27
Date of Issued
published_at 1987-03
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 119 pp. 12 - 21
Date of Issued
published_at 1988-09
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 122 pp. 13 - 26
Date of Issued
published_at 1989-06-30
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 126 pp. 21 - 34
Date of Issued
published_at 1990-06
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 131 pp. 1 - 13
Date of Issued
published_at 1991-09
Creator Seno Yoshinobu
Journal 国文学攷 Issue 143 pp. 1 - 13
Date of Issued
published_at 1994-09
Creator Senoo Yoshinobu | Nishimoto Ryoko | Kuroki Kaori | Furuse Masayoshi | Morishita Youji | Nakamura Yasuo
Journal
Date of Issued
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 62 pp. 左31 - 左48
Date of Issued
published_at 2002-12-27
Creator Seno Yoshinobu
Journal 広島大学大学院文学研究科論集 Volume 61 pp. 左31 - 左45
Date of Issued
published_at 2001-12-28