Matsuda Yaka


Creator Yoshida Nariakira | Maruyama Yasushi | Kinoshita Hiroyoshi | Kusahara Kazuhiro | Takizawa Jun | Ogawa Mitsuhiro | Matsuda Yaka | Morita Aiko
Journal 広島大学教育学部共同研究プロジェクト報告書 Volume 21 pp. 31 - 39
Date of Issued
published_at 2023-03-17
Creator Yoshida Nariakira | Takizawa Jun | Matsuda Yaka | Ando Kazuhisa | Kawamoto Yoshitaro | Fujiwara Yuka | Aso Masako | Takeshima Chiaki | Sawada Momoka | Tawara Ryutaro | Fujii Saeka
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 3 pp. 173 - 182
Date of Issued
published_at 2022-12-23
Creator Matsuda Yaka | Baba Ayako | Sugawara Ikuko | Son Bo-Kyung | Iijima Katsuya
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要. 教育学研究 Issue 3 pp. 163 - 172
Date of Issued
published_at 2022-12-23